24. węgierski Uniwersytet Letni w Baile Tusnad – przemówienie

Naród nie może być silny bez silnej ojczyzny – powiedział premier Viktor Orbán, podczas wykładu na 24. węgierskim Balvanyos Summer University w Baile Tusnad (Tusnádfürdő), który odbył się w sobotę 3 sierpnia 2013 roku w Rumunii.

Mówiąc o węgierskich wspólnotach, premier powiedział, że „w obecnej sytuacji” spójność między nimi „nie może być promowana na zasadzie terytorialnej, lecz przez więzy obywatelstwa”.

Stwierdził, że kluczowym elementem w strategii gospodarczej rządu była polityka starająca się pomóc etnicznym grupom zachowującym swoją węgierską tożsamość, w rozwijaniu się w swoich ojczyznach aby mieć dostęp do węgierskiej edukacji.

W kolejnej kwestii powiedział, że zgodnie z polityką gospodarczą Węgier, rząd zobowiązany jest do zachowania wszystkich aktywów produkowanych przez Węgrów i do zapobiegania ich wywożeniu z kraju.

W ciągu ostatnich dwóch dziesięcioleci z Węgier, za pośrednictwem kilku kanałów zostały „wypompowane” znaczne środki finansowe. Jako przykład premier wspomniał o zyskach banków zagranicznych, „utrzymywanej sztucznie wysoko” stopie bazowej banku centralnego lub kredytach walutowych.

Premier powiedział, że zwrócił się do Ministra Gospodarki Narodowej o spłacenie przed końcem lata kredytu Węgier otrzymanego z Międzynarodowego Funduszu Walutowego w 2008 roku. Powiedział, że niezbędne środki są dostępne, ponieważ „Węgrzy wygenerowali je w ciągu ostatnich trzech lat”.

W odniesieniu do Unii Europejskiej, premier Orbán powiedział, że jego instytucje nie były w stanie sprostać wyzwaniom, przed którymi stoi społeczność i wyraził przekonanie, że odpowiedzi na te problemy powinny znaleźć się „wyłącznie na poziomie krajowym”.

Powiedział też, że jego rząd koncentruje się na tych relacjach „zaniedbanych lub zniszczonych” przez poprzednie „nie-narodowe” węgierskie rządy. Dodał, że następnym krokiem będzie dalszy rozwój tych instytucji.

Odpowiadając po wykładzie na pytania, stwierdził, że zmniejszenie długu Węgier leży w interesie całego narodu. Powiedział, że kraj z trudem odzyskuje swobodę działania po tym, gdy jego wskaźnik zadłużenia przekroczył 90 procent PKB, ale dodał, że przy stosunku 77% Węgry były „w krytycznym” położeniu. Zasugerował, że w idealnym scenariuszu stopa zadłużenia powinna być zmniejszona poniżej 50%.

O stosunkach między Węgrami i Słowacją, premier Węgier powiedział, że wspólne projekty gospodarcze, nowe przejścia graniczne i mosty były potrzebne do budowania wzajemnego zaufania. Dodał, że kwestie związane z podwójnym obywatelstwem nie były na porządku obrad rządu przed przyszłorocznymi wyborami.

za http://www.orbanviktor.co/m

Więcej zdjęć Gergely Botára tutaj.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *