Przemówienia przed gmachem Muzeum Narodowego w Budapeszcie

Featured

Szanowny Panie Premierze! Szanowni Uczestnicy Uroczystości! Węgrzy z tej i z tamtej strony granicy!

Dziś tutaj, są z nami Polacy. Tu są i dziś, jak byli z nami cały czas w 1848 roku i ’49 roku, następnie również w XX stuleciu. Panie Premierze, proszę przyjąć najlepsze życzenia Węgrów prosto z serca. Bez Polaków dziś Węgry nie byłyby wolnym krajem i Europy też nie sposób byłoby zjednoczyć na nowo.

Polacy dali nam świętego papieża Jana Pawła II i Polacy dali nam również Solidarność. Wy, Państwo zmieniliście tym przebieg historii, a my mogliśmy odzyskać wolność i niezależność naszych narodów. My, Węgrzy zdejmując kapelusze z głów oddajemy hołd narodowi polskiemu.

Polska zajmuje szczególne miejsce w sercach Węgrów. Są tacy, którzy uważają, że taka ścisła przyjaźń dwóch narodów, to jedynie romantyczna legenda, która się nie mieści w bezlitosnych prawach nowoczesnej polityki. Ale my, Polacy i Węgrzy od tysiąca lat tak czujemy i  wierzymy, że samo życie też jest jedną wielką romantyczną przygodą, która nic nie jest warta bez prawdziwych przyjaciół.

Mamy wspólną historię cierpień XX stulecia. Wiemy, jak należy być przyjacielem w najtrudniejszych czasach.

Natomiast teraz przygotowujemy się do innego rodzaju przyszłości. Przygotowujemy się do  spektakularnego środkowo-europejskiego podniesienia się, do powtórki kiedyś istniejącej naszej wielkości. Szykujemy się do renesansu środkowo-europejskiego, o  miażdżącej sile, wynoszącej nas wysoko.

Teraz, także w historycznym okresie rozwoju możemy pozostać przyjaciółmi, gdy wreszcie możemy żyć tak, jak tego zawsze chcieliśmy.

Przyjaciele, kilka dni temu byłem w Polsce. Widziałem, że jeżeli chcemy dotrzymać kroku rozwojowi w Polsce, to będziemy musieli wziąć się w garść.

Największym, przodującym krajem Europy Środkowej jest Polska. Gdy z Brukseli spadają ataki na Polskę, wówczas te ataki kierowane są na całą Europę Środkową, także na nas, Węgrów.

Wszystkim budującym imperia, którzy chcieliby kłaść się cieniem nad Europą Środkową, przekazujemy: zawsze muszą liczyć się z silnymi więzami polsko-węgierskimi.

Szanowni Uczestnicy Uroczystości!

„Nie zastanawiali się nad niczym, lecz ruszyli i dokonali rewolucji 15 marca jednym wierszem i  kilkoma pobrzękującymi szablami studentów prawa. A my dziś z tego żyjemy.” Tak pisał Kálmán Mikszáth.

Minęło siedem pokoleń od pierwszego 15 marca, a my nadal żyjemy z tego, że rok po roku składamy przysięgę na Boga Węgrów, że wytrwamy w wolności i przeciw niewoli.

Wspólna przysięga narodu oznacza, że każdy Węgier stanie za każdym Węgrem i wszyscy Węgrzy wspólnie staną za swoim krajem, za Węgrami. „Przysięgamy! Ty nad nami, Boże sam! Nigdy już niewolnikami nie być nam!”

Szanowni Uczestnicy Uroczystości!

15 Marca to obietnica jedności narodu. Niech będzie pokój, wolność i zgoda – tak się zaczyna 12  punktów manifestu Wiosny Ludów. Przypomina nam, iż ponad codziennymi bojami, bitwami na słowa winien istnieć wspólny, narodowy cel, który nas jednoczy.

Tak wielu różnych Węgrów, miliony pragnień w wielorakich kierunkach dzisiaj też łączy wspólna wola, aby na Węgrzech żył wolny naród we własnym, niepodległym państwie. Czas miniony od 1848 roku już zadecydował, co jest prawdą a co nie. Przesiał ten czas wszystko, co okazało się lekkie i na ruszcie pozostała jedynie prawda. Prawda jest taka, że Węgrzy mają prawo do własnej ojczyzny, mają prawo do własnego węgierskiego życia tak, jak sobie tego życzą.

Mogą nadejść trudne czasy, tak jak po 1848 r., gdy okupacyjna surowa siła i nieszczęśliwy układ gwiazd odepchną prawdę. W trudnych czasach także trzeba żyć Były czasy, gdy nie mogliśmy żyć tak, jak chcieliśmy, tylko jak było to możliwe. Prawda pozostała prawdą, ponieważ idee zawsze stoją ponad rzeczywistością.

Bywa, że żyjemy w rzeczywistości ugody, ale śnimy o Ludwiku Kossuthcie. Bywa także, że musimy żyć w rozproszeniu, ale śnimy o wspólnej ojczyźnie.

Nie było, nie ma i nie będzie tak silnego i przebiegłego imperium, które mogłoby to zmienić.

My nie potrzebujemy słów po to, abyśmy wiedzieli, o czym śni drugi Węgier. I w tym tkwi nasza prawdziwa siła.

Szanowni Uczestnicy Uroczystości!

Wielki marszałek Polaków, Piłsudski powiedział był: „Być zwyciężonym i nie ulec, to zwycięstwo”. To odnosi się również do Węgrów. Na próżno skończyły się nasze walki wolnościowe kolejnymi okupacjami, w rzeczywistości nas nigdy nie pokonano.

Tu, w cieniu imperiów, na skrzyżowaniu cywilizacji, toczone wojny o utrzymanie naszej ojczyzny, o podtrzymanie naszego narodu i o kulturę chrześcijańską, w końcu zawsze wygrywaliśmy. Byliśmy, jesteśmy i będziemy. „Imię Węgrów znów odżyje, Chwały swojej godne wiecznej”. I tak będzie to znowu i znowu, dopóki świat się kręci. Jest to największe zwycięstwo, które taki naród europejski, jakim jesteśmy, może osiągnąć nad imperiami.

Szanowni Uczestnicy Uroczystości!

Przodkowie uczyli, że człowiek zawsze pozostaje dzieckiem, jeśli nie wie, co się stało przed jego urodzeniem. My jesteśmy dorosłym narodem i wiemy to, co powinniśmy wiedzieć.

Wiemy, że nasi przodkowie zajmując nasze ziemie zamiast podporządkowania się mocarstwu wybrali wolną zachodnią ojczyznę. Wiemy, że wodzowie węgierscy z własnej woli wynieśli ponad siebie ród Árpádów. Wiemy, że z własnej woli zdecydowali się na przyjęcie chrztu. Do końca uparcie bronili własnego prawa do własnej decyzji, przeciwko Osmanom, Habsburgom, jak i Sowietom.

Wiemy więc, że przewodnią gwiazdą historii Węgrów jest wolność, a wiodącą ideą jest łańcuch wolnościowych walk.

Wiemy także, iż idea wolności wywodzi się z chrześcijaństwa. Przed Bogiem każdy człowiek jest jednakowo równy bez względu na to, czy jest zamożny czy ubogi, niezależnie, którego narodu jest synem. I równy jest każdy naród, niezależnie od tego, czy jego historia była szczęśliwa czy nieszczęśliwa.

Dlatego nasza Ustawa Zasadnicza uznaje chrześcijaństwo jako siłę zachowującą naród. Bez chrześcijańskiej kultury nie ma węgierskiej wolności i nie ma wolnych Węgier. I tak to jest niezależnie od tego, jaki jest nasz osobisty stosunek do Pana Boga.

Pragniemy życzyć narodom Europy, aby zaćma opadła z ich oczu i aby zobaczyli, zrozumieli; że bez chrześcijańskiej kultury nie będzie wolnego życia w Europie, bez obrony naszej chrześcijańskiej kultury utracimy Europę i Europa w przyszłości nie będzie Europą Europejczyków.

Życzymy narodom Europy, aby pozbyły się wilczej ślepoty, zaćmy. Niech zauważą, że w liberalnym imperium europejskim my wszyscy stracimy naszą wolność. Wolnym człowiekiem może być jedynie syn wolnego narodu, a nie poddany jakiegoś imperium. Europejczyk szczęśliwy może być tylko wtedy, gdy sam decyduje o losie własnym i swojego narodu.

Szanowni Uczestnicy Uroczystości!

Zbliża się dzień wyborów do  Parlamentu Europejskiego. Jeszcze dziesięć tygodni, a wybory zastukają do naszych drzwi. My Węgrzy powinniśmy sami sobie wyjaśnić, czego chcemy, czego możemy chcieć. Żaden naród nie może chcieć czegoś innego, jak tylko tego, co stanowi istotę jego własnej historii.

My, Węgrzy byliśmy tymi, którzy najdłużej walczyli w Europie w 1848 roku. Też my byliśmy tymi, którzy przeciwstawili się w 1956 roku sowieckiej armii, największemu wojsku świata.

I również my byliśmy tymi, którzy zatrzymali na południowych granicach Węgier inwazję migrantów skierowaną na Europę. I my jesteśmy tymi, którzy domagamy się zamiast polityki promigracyjnej, zagrażającej rozpadem Unii Europejskiej, prowadzenia europejskiej polityki antymigracyjnej. I my jesteśmy tymi, którzy chcemy silnej Europy silnych państw narodowych oraz chcemy widzieć na czele Europy nowych, silnych przywódców, którzy nie sprowadzają kłopotów do nas, lecz niosą pomoc tam, gdzie jej potrzeba. Chcemy nowego początku, aby zatrzymać upadek Europy, aby skończyć z gorączkowym koszmarem o Zjednoczonych Stanach Europy, aby Europa mogła znów należeć do Europejczyków.

Szanowni Uczestnicy Uroczystości!

Węgry, to fantastyczny kraj o przepięknym położeniu, o szczególnej kulturze, kraj utalentowanych ludzi. Jesteśmy dumni z Węgier, kochamy naszą ojczyznę. Kochać Węgry, to tyle, co  ciągle na nowo jednoczyć wszystkich Węgrów. A Węgrów można zjednoczyć tylko pod sztandarem wolności.

Na Węgrzech, gdy jest wolność, to jest wszystko. Szczęśliwe czasy pokoju, bezpieczeństwo, dużo dzieci, bogacący się kraj i silny naród.

Dla nas wolność to nie cel, lecz droga prowadząca do osiągnięcia naszych celów. A my, Węgrzy pragniemy prostych rzeczy, tak samo, jak w 1848 roku: własnej ojczyzny, dobrego sąsiedztwa, rozumiejących nas przyjaciół, kochającej rodziny, pracy, która, przynosi korzyść, ma sens i owoce.

Dlatego wolność nie jest dla nas tylko abstrakcyjną ideą, lecz samym życiem; oddychaniem, krwiobiegiem i biciem serca.

Ponieważ jesteśmy wolni, życie przynosi nam, Węgrom wspaniałe rzeczy. Czekające na nas lata udowodnią, że my, Węgrzy przyszliśmy na świat nie po to, by znosić życie, lecz po to, by nadać życiu sens.

Węgry przede wszystkim, Dobry Bóg ponad nami wszystkimi. Naprzód, Węgry, naprzód, Węgrzy!

za: https://wpolityce.pl/polityka/438138-tylko-u-nas-orban-chcemy-zatrzymac-upadek-europy

Wolny Uniwersytet w Tusnádfürdő (Băile Tuşnad) – wykład

Featured

Szanowne Panie, Szanowni Panowie!

Każdego roku zwykłem pytać mojego przyjaciela Zsolta Németha, o czym powinienem tu mówić. Nie będę teraz przytaczał wszystkich pomysłów, ale odpowiedział mi tak: uważaj, gdy będziesz mówił o różnych szerokich zależnościach, bo to przecież wykład na wolnym uniwersytecie; uważaj, by te zależności były widziane z perspektywy Seklerszczyzny, Siedmiogrodu i narodu węgierskiego. Dlatego wspominam o tym na wstępie, gdyż poprowadzę myśl różnymi ścieżkami, ale będę się starał mówić o sprawach tego świata pod kątem odniesień, które są, mogą lub będą dotyczyć Węgrów.

Ostatecznie wszystkich nas interesuje ta sama kwestia, mianowicie, co będzie, co się stanie do naszego następnego spotkania na tym wolnym uniwersytecie za rok. Co się stanie do lipca 2019 roku? By ocenić perspektywy, możliwości i własne siły, zacznijmy może od tego, co stało się od tego czasu, kiedy ostatnio się tutaj widzieliśmy. Co się wydarzyło w minionym roku? A wydarzyło się tak wiele, że trudno uwierzyć nawet w to, co jest za nami, a cóż dopiero w to, co ma się wydarzyć, a o czym mam zamiar zaraz mówić.

ZJEDNOCZENIE NARODU

Najważniejszym wydarzeniem minionego roku było to, że Węgrom w Basenie Karpackim udało się przekroczyć kolejny próg psychologiczny. Mianowicie mogliśmy przywitać milionowego Węgra spoza granic, który przyjął węgierskie obywatelstwo. Gdybyśmy osiągnęli tylko tyle, to już byłoby wystarczającym powodem do radości. Jednak zrobiliśmy więcej, sformułuję to tak: proces jednoczenia narodu przemienił się w jego budowanie. Wyniki potwierdzają, że ten proces jest udany. 8 kwietnia w wyborach udowodniliśmy, że jesteśmy zdolni do zrozumienia własnej, wyjątkowo zawiłej i złożonej sytuacji. Potrafimy wspólną wolą decydować o swoim losie, jesteśmy zdolni iść razem jako naród. Węgrzy mieszkający poza granicami kraju stanęli murem za Węgrami w Macierzy. Za wzięcie tej odpowiedzialności i wsparcie pragnę teraz podziękować Wam w ich imieniu, wdzięcznym sercem. Wspólną siłą wygraliśmy ciężką bitwę.

Z SYSTEMU W EPOKĘ

Jaki jest sens wydarzeń na Węgrzech? Zamknęliśmy nasz trzeci cykl rządzenia i rozpoczęliśmy czwarty. 16 lat byliśmy w opozycji, 12 zaś przy sterze rządu. O ile Bóg pozwoli i dożyjemy, pod koniec obecnego czteroletniego cyklu będziemy mogli powiedzieć, że osiągnęliśmy równowagę. W moim exposé, wygłoszonym z okazji przyjęcia teki premiera, wspomniałem, że rząd składa się z ludzi sportu i dlatego remis nas nie zadowala. Z wyniku naszego zwycięstwa w 2010 roku, kiedy uzyskaliśmy dwie trzecie mandatów, wywnioskowałem, że upoważniono nas do zamknięcia dwóch chaotycznych dekad transformacji oraz do zbudowania nowego systemu. W dziedzinie gospodarki oznaczało to stworzenie nowego węgierskiego modelu, a w polityce – nowy porządek konstytucyjny oparty na fundamentach narodowym i chrześcijańskim. W następnych wyborach, w 2014 roku, kiedy znów osiągnęliśmy podobny wynik, uznałem, że upoważniono nas do ustabilizowania tego systemu. W ten sposób powstał system narodowej współpracy, co – przyznaję – nie jest zbyt górnolotnym sformułowaniem, ale biorąc pod uwagę, że z węgierskiej historii przypominają się nam raczej systemy pozbawione jakiejkolwiek współpracy w ramach narodu, już i to samo w sobie jest celem godnym uznania. Nasze zwycięstwo w 2018 roku, gdy ponownie otrzymaliśmy dwie trzecie mandatów, jest niczym innym jak upoważnieniem do rozpoczęcia budowy nowej ery.

Era zawsze oznacza coś więcej niż system polityczny. Era jest światem swoistej i charakterystycznej kultury. System, ogólnie rzecz biorąc, budują przepisy i decyzje polityczne, era zaś oznacza coś znacznie więcej. Erę tworzą raczej prądy kulturowe, wspólnotowe przekonania i społeczne zwyczaje. Teraz właśnie stoi przed nami zadanie zakorzenienia systemu politycznego w fundamencie kultury tej ery. Logiczne więc i symptomatyczne, że najbardziej emocjonująca dyskusja naszej doby toczy się właśnie w dziedzinie polityki kulturalnej. Rozpoczęła się prawie zaraz po wyborach. Jest to zrozumiałe i tak powinno być. Po zdobytych po raz trzeci dwóch-trzecich rzeczywiście najwyższy czas na nowe podejście do kwestii ducha i kultury – wszak stoimy wobec wielkich przemian.

STABILNOŚĆ

O minionym roku mogę Państwu powiedzieć jeszcze to, że udało nam się ustabilizować system polityczny oparty na narodowych i chrześcijańskich fundamentach. Fundamenty te wydają się masywne i trwałe. Przywołam tu parę faktów, wyrażających stabilność zbudowanego po 2010 roku systemu gospodarczego i politycznego. Jeśli chodzi o wzrost gospodarczy, w 2009 roku Węgry wykazały minus 6 procent, w 2017 zaś plus 4 procenty. Wartość, którą Węgry były w stanie wyprodukować w 2010 roku, wynosiła 27 tys. 224 mld forintów, natomiast teraz osiągnęliśmy 38 tys. 183 mld. A więc wzrost wynosi 11 tysięcy miliardów.

Powszechnie wiadomo, że uporządkowaliśmy sprawy finansowe, kredyty wzięte w okresie kryzysu w 2008 roku zostały spłacone, Międzynarodowy Fundusz Walutowy odesłaliśmy do domu, deficyt jest utrzymany w ryzach, zadłużenie państwa zredukowaliśmy z 85 do 71 proc. Wiadomo także, że eksport wzrósł z 19 bln 690 mld do 31 bln 102 mld. Nigdy w historii Węgier takiego wyniku jeszcze nie osiągnięto.

Liczba zatrudnionych w wieku 15-64 lat, która w 2010 roku wynosiła 55 procent, wzrosła do 69 procent, co oznacza, że dziś pracę ma 756 tys. więcej osób, niż przed 2010 r. Pensje są dziś o 60 procent wyższe niż w 2010. Wskaźnik demograficzny wzrósł z 1,25 do 1,5 procent. W innych wskaźnikach też można zaobserwować stabilność: liczba pracujących lekarzy jest obecnie o 3665 wyższa niż była w 2010. Przestępstwa zmalały się o połowę. Dostęp do szerokopasmowego Internetu z 51 procent wzrósł do 82. I przytoczę jeszcze informację z całkiem innej beczki: liczebność publiczności w teatrach wzrosła o 2 mln 160 tys., w 2017 roku zarejestrowano sprzedaż 7 mln 601 tys. biletów.

WIELKIE CELE

W takiej sytuacji, mając wsparcie wyborców, dające większość konstytucyjną, rząd narodowy nie może mierzyć nisko, lecz powinien sobie wyznaczyć zadanie osiągnięcia wielkich celów. Są one tak wielkie, że wcześniej uważaliśmy je za niewyobrażalne; wielkie cele, które mogą nadać sens pracy w następnych latach.

Myśląc w perspektywie roku 2030 chcemy, aby Węgry należały wtedy do grona pięciu najlepszych krajów Unii Europejskiej. Do tej piątki, gdzie będzie się najlepiej żyć, mieszkać i pracować. Mamy należeć do piątki najbardziej konkurencyjnych krajów do 2030 roku. Do tego czasu musimy zahamować depresję demograficzną.

Do 2030 roku połączmy fizycznie obecny teren Węgier z innymi obszarami, drogi szybkiego ruchu mają dobiegać do granic państwa. Do 2030 roku musimy stworzyć niezależność energetyczną, co jest jedną z gwarancji bezpieczeństwa państwa, będziemy rozbudowywać elektrownię atomową w Paks i uruchamiać nowe źródła energii. Ograniczyć zachorowalność w odniesieniu do najczęstszych chorób, zbudować nowe węgierskie siły zbrojne, przystąpimy także do stworzenia rozbudowy gospodarki Europy Środkowej.

BASEN KARPACKI

Z perspektywy Siedmiogrodu naszym najważniejszym projektem jest odbudowa całego Basenu Karpackiego. Spoglądając na sytuację dziejową, wydaje mi się, że sto lat węgierskiej samotności dobiega końca. Znów jesteśmy silni, zdecydowani, odważni, mamy siłę, mamy pieniądze, mamy źródła energii i w minionych latach udowodniliśmy naszym sąsiadom, że kto współpracuje z Węgrami, dobrze na tym wychodzi.

Nadeszła chwila, by ponownie rozbudować Basen Karpacki. Mamy ofertę dla naszych sąsiadów. Ofertę można podsumować tak: najwyższy czas, by nasze kraje wreszcie zostały ze sobą poważnie połączone. Połączmy nasze wielkie miasta kolejami szybkiego ruchu i autostradami. Czy to nie wstyd, że takich połączeń brak między Debreczynem a Nagyváradem (Oradea – Wielki Waradyn), między Koszycami a Miszkolcem, między Nyíregyháza a Szatmárnémeti (Satu Mare), między Eszék (Osijek) a Pécsem, czy między Kolozsvár (Cluj) a Budapesztem?

Nasza oferta dotyczy także sieci energetycznej. Wstyd, że dotychczas to wszystko jeszcze nie jest rzeczywistością. Proponujemy, żeby skoordynować nasze polityki obronne i zgrać rozwijanie naszych sił zbrojnych. I wreszcie proponujemy, żebyśmy wzajemnie inwestowali na naszych obszarach. My już to rozpoczęliśmy. Do tego oczywiście potrzebny jest wzajemny szacunek. A wzajemny szacunek wymaga szczerej mowy.

RUMUNI I WĘGRZY

Mamy akurat doskonałą okazję ku temu na progu obchodów stulecia. Rumunia sto lat temu rozpoczęła swój okres nowoczesności. Rozumiemy, że z ich punktu widzenia są powody do świętowania. Ale prosimy, by zrozumieli, że z naszej perspektywy nie ma powodu do świętowania [chodzi o proklamowanie 1 grudnia 1918 r. tzw. Wielkiej Rumunii, zajęcie przez nią Siedmiogrodu oraz dyktat pokojowy z Trianon z 1920 r, na skutek którego Węgry utraciły 2/3 swoich ziem – przyp. red.] Prosimy też o zmierzenie się z następującą diagnozą: współczesna Rumunia od stu lat nie wie, co począć z tym naturalnym faktem, że na tej ziemi żyje ponad półtora miliona Węgrów.

Wiemy, iż w Bukareszcie powiadają, że Ziemia Seklerska po prostu nie istnieje. Fakt jest zaś taki, że Seklerszczyzna istniała już wtedy, gdy współczesna Rumunia jeszcze nie; i jak teraz tu się rozglądam, znając tutejszych ludzi, spokojnie mogę powiedzieć, że Ziemia Seklerska będzie istniała i wtedy, gdy już cała Europa podda się islamowi. Tego możemy być pewni. Dlatego zamiast negowania rzeczywistości, co jest niemądrym zachowaniem, spróbujmy tę sytuację potraktować jako źródło siły, spójrzmy na Siedmiogród jako na źródło energii, wzmacniajmy Ziemię Seklerską, niech Węgrzy rosną w siłę, bo jak powiadał Károly Kós, będzie to wzmacniać także Rumunię. Moglibyśmy podążać i taką drogą. Ona jest otwarta, brakuje tyko woli, by na nią wstąpić.

TEZY ŚRODKOWOEUROPEJSKIE

Równoległe z tym mamy i takie zadanie, żeby rozwijać Europę Środkową, która jest większym obszarem i oznacza więcej niż sam Basen Karpacki. Mamy przed sobą możliwość budowy wielkiego, silnego, bezpiecznego obszaru gospodarczego i politycznego, czyli Europy Środkowej. Powiedzmy jasno, że Europa Środkowa stanowi obszar odrębnej kultury, jest inna niż Europa Zachodnia. Aby Europa Środkowa mogła zająć godne miejsce na naszym kontynencie, warto sformułować parę tez. Pozwoliłem sobie sformułować pięć tez służących rozwojowi Europy Środkowej.

Pierwsza brzmi tak: każdy kraj europejski ma prawo do obrony swojej chrześcijańskiej kultury i ma prawo odrzucić ideologię multikulturalizmu. Druga teza: każdy kraj ma prawo chronić tradycyjny model rodziny, każde dziecko ma prawo do jednej matki i jednego ojca. Trzecia teza środkowoeuropejska brzmi tak: każdy kraj środkowoeuropejski ma prawo do chronienia swoich gałęzi gospodarki i swoich rynków, mających kluczowe znaczenie z punktu widzenia ich strategii narodowych. Teza czwarta głosi: każdy kraj ma prawo do ochrony swoich granic i do odrzucenia napływu imigrantów. Teza piąta zaś: w najważniejszych kwestiach każdy kraj europejski ma prawo obstawać przy zasadzie „jeden naród – jeden głos” i tego prawa nie wolno w Unii Europejskiej pomijać. Czyli my, mieszkańcy Europy Środkowej, twierdzimy, że istnieje życie poza globalizmem, nie jest on jedyną możliwą drogą. Droga Europy Środkowej jest inna – jest to droga sojuszu wolnych narodów.

TRUMP I PUTIN

Dotychczas żeglowaliśmy po spokojnych wodach. Teraz wypływamy z wód Balatonu na otwarte morze. Co się wydarzyło w ciągu ostatniego roku w otaczającym nas świecie? Po pierwsze, amerykański prezydent dotrzymał swoich obietnic. Mogą Państwo pamiętać lekceważącą i wyniosłą reakcję europejskich elit na wieść o tym, że zamierza on przekształcić multilateralny, tzn. opierający się na wielostronnych porozumieniach, układ światowy w system oparty na porozumieniach dwustronnych. W ciągu ostatniego roku przystąpił do realizacji tego zamierzenia i posuwa się naprzód w sposób planowy, z inżynierską dokładnością, a przed naszymi oczami staje nowy porządek polityki i gospodarki światowej, oparty na umowach dwustronnych. Drugim ważnym procesem zachodzącym w otaczającym nas świecie jest trwająca chińska ekspansja, kontynuacja procesów rozwojowych Chin.

Trzecią ważną okolicznością jest to, że Rosjanie również spełnili swoje obietnice, na które europejska elita liberalna machnęła ręką w taki sam sposób, jak na obietnice amerykańskie. Putin poczynił kroki i jest już bardzo bliski wdrożenia transportu gazu do Europy z pominięciem Ukrainy. Nord Stream 2 niedługo powstanie, zaś plany Tureckiego Potoku leżą już na stole.

EUROPA SKRĘCA W PRAWO

Czwartą ważną rzeczą w minionym roku było postępujące skręcanie Europy w prawo. Okazało się, że jest to nie tylko proces środkowoeuropejski. Przypomnijmy sobie wyniki wyborów w Niemczech, Austrii czy też we Włoszech. Ogólny skręt w prawo nastąpił w całej Europie. Przytoczyłem powyższe powiązania, ponieważ dla 10-milionowego kraju i 15-milionowego narodu, jakim jesteśmy, warunkiem przetrwania jest dokładne zrozumienie tego, co się wokół nas dzieje. Musimy zdać sobie sprawę z faktu, że ryzyko i konsekwencje głupoty są znacznie większe w przypadku kraju takiego jak my, kraju naszej wielkości, niż w przypadku dużych krajów.

KONKURENCJA

Ważne jest zatem, abyśmy zrozumieli, kto jakie ma cele i dążenia wokół nas na świecie. Musimy zrozumieć, co będzie się działo w otaczającej nas polityce międzynarodowej w kolejnym roku. Amerykanie będą kontynuowali swój eksperyment, aby zachować wiodącą pozycję na świecie oraz aby skutecznie konkurować z Chinami. Nie zapominajmy, że Chiny mają czterokrotną przewagę demograficzną, są wewnętrznie stabilne, a w tej chwili też rozwinięte technologicznie i posiadają nowoczesną gospodarkę, a tym samym czas i tendencje rozwojowe są po ich stronie. Amerykanie nie chcą się z tym pogodzić i wiedzą, że jeżeli wszystko będzie toczyło się tak jak za poprzednich prezydentów, wówczas przewidywany rezultat działań będzie dla nich opłakany. Dlatego chcą zmienić reguły gry międzynarodowej. Czy uda im się to osiągnąć, a przede wszystkim czy uda im się tego dokonać bez wywoływania konfliktów zbrojnych, tego nikt jeszcze dziś nie wie, możemy być jednak pewni, że są pełni woli i determinacji, by w tym kierunku kształtować swoją światową politykę.

To dlatego próbują zlikwidować nadwyżkę handlową, którą Europa ma w stosunku do nich. Tego właśnie dotyczą starcia świadczące o wojnie handlowej pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi. Dogadają się z Rosjanami w kwestii ograniczenia zbrojeń i zawarte zostanie porozumienie amerykańsko-rosyjskie. Wytworzone zostaną nowe pozycje handlowe, jeżeli będzie trzeba, to przy użyciu ceł i sankcji w stosunkach Chiny-USA.

UKRAINA

Co zrobią Rosjanie w przyszłym roku? Dla zrozumienia ich zamiarów należy zauważyć, że Rosja nie czuje się bezpieczna bez otaczających ją stref buforowych. Dlatego Rosja w dalszym ciągu będzie zmierzała do otoczenia się strefami buforowymi, tak jak czyniła to dotychczas. Ukraina będzie jedną z ofiar tej polityki. Ukraińcy zadecydowali, że nie życzą sobie więcej podziału opierającego się w połowie na wpływach zachodnich a w połowie na wpływach rosyjskich, chcieliby się przyłączyć do świata zachodniego i wydostać z rosyjskiej strefy buforowej. Planują się zbliżyć do Zachodu, wstąpić do NATO, do Unii Europejskiej, zbudować nowoczesną Ukrainę. Nie widzę natomiast szans na członkostwo NATO, zaś prawdopodobieństwo członkostwa w Unii Europejskiej jest bliskie zeru. Zamiast nowoczesnego państwa ukraińskiego widzę raczej ukraińską gospodarkę jako dryfującą w kierunku niewoli długów. Cel Rosji, aby przywrócić poprzednie status quo, nie wydaje się nierealny.

STOSUNKI POMIĘDZY UNIĄ EUROPEJSKĄ A ROSJĄ

W tym kontekście warto zastanowić się nad relacją między Unią Europejską a Rosją. Mówiąc ogólnie i zdroworozsądkowo, należy stwierdzić, że Unia Europejska prowadzi prymitywną politykę rosyjską, opartą na sankcjach i odwołującą się do zagrożeń bezpieczeństwa. Nie jest w stanie dokonać sytuacyjnego rozróżnienia, choć byłoby ono potrzebne, ponieważ wewnątrz Unii Europejskiej są państwa, które rzeczywiście mogą czuć się zagrożone, które rzeczywiście dzień w dzień mogą żyć w poczuciu zagrożenia. Do krajów tych należą państwa bałtyckie i Polska. Poczucie to jest podyktowane zarówno wydarzeniami historycznymi, jak i uwarunkowaniem geograficznym. Jednocześnie jest zupełnie oczywiste, że Węgry nie czują takiego zagrożenia, Słowacja i Czechy również nie, nie mówiąc już o krajach Europy Zachodniej. Oczywiście nie ma takiego kursu politycznego, który wszystkim by odpowiadał. Byłoby więc lepiej, gdyby Polska i kraje bałtyckie otrzymały od NATO i od Unii Europejskiej dodatkowe, super mocne gwarancje bezpieczeństwa, natomiast reszta Europy powinna podjąć z Rosją relacje handlowe. Rozbudować współpracę gospodarczą i wbudować potencjał handlowy we własny potencjał rozwoju gospodarczego. Zamiast prymitywnej polityki względem Rosji potrzebujemy zróżnicowanej polityki rosyjskiej.

BLISKI WSCHÓD

Muszę wspomnieć jeszcze o jednej grupie państw, która często wymyka się naszej uwadze. Jest to grupa złożona z Turcji, Izraela i Egiptu. Dobrze by było, gdyby tutaj w Tusnádfürdő [rum. Băile Tușnad] oraz na Seklerszczyźnie wiedziano, że bezpieczeństwo Węgier, Ziemi Seklerskiej, Kotliny Panońskiej oraz całej Europy zależy od tego, czy Turcja, Izrael oraz Egipt będą na tyle stabilnymi państwami, aby zahamować napływ muzułmanów z kierunku południowego w stronę Europy. Jeżeli któryś z trojga tych krajów utraci stabilność, będzie miało to poważne konsekwencje dla Europy.

Przypomnijmy sobie okres, kiedy w czasie Arabskiej Wiosny Egipt utracił na krótki czas swoją stabilność. Odnosi się to również do Turcji. Prezydenta można lubić bądź nie lubić, można być lub nie być sympatykiem stworzonego przez niego systemu politycznego, ale jedno jest pewne: my potrzebujemy stabilnej Turcji, która obroni nas przed niekontrolowanym zalewem i masami migrantów. To samo odnosi się do Izraela. Gdyby nie było Izraela, wówczas powstałaby ciągła radykalna strefa muzułmańska, stanowiąca dla Europy jedynie zagrożenie. W naszym interesie jest, aby państwa te pozostały stabilne, aby miały stabilny system polityczny, stabilne przywództwo polityczne oraz przywódców.

EUROPEJSKIE SIŁY ZBROJNE

W tak złożonej i zmiennej sytuacji międzynarodowej nie możemy żyć w taki sam sposób, jak dotychczas. Niemożliwe, by Europa nie potrafiła zapewnić sobie jednostek służących własnej obronie. Nie możemy wciąż żyć na garnuszku Ameryki, pod amerykańskim parasolem ochronnym. Dobrze, że tu są, NATO jest potrzebne, ale Europa musi dysponować własnym potencjałem obronnym, dlatego potrzebujemy utworzenia europejskich sił zbrojnych. Fundusze i podstawy technologiczne są zapewnione, brakuje jedynie woli politycznej.

UPADEK CYWILIZACJI EUROPEJSKIEJ

Wreszcie chciałbym powiedzieć parę słów o Europie. To jest najbardziej wyboisty fragment drogi, proszę o zapięcie pasów bezpieczeństwa. Europa była kiedyś wielką cywilizacją. Była ośrodkiem władzy kształtującym stosunki światowe. Miała odwagę myśleć, działać, była śmiała i podejmowała się wielkich czynów. Jeżeli przyglądamy się poszczególnym cywilizacjom z odpowiedniej perspektywy duchowej, wówczas możemy stwierdzić, że cywilizacje zbudowane są zazwyczaj na czterech fundamentach.

Cywilizacje są bytami natury duchowej. Stworzone są z ducha religii, ducha sztuki, ducha nauki i ducha przedsiębiorczości. Jeżeli przyjrzymy się naszej dzisiejszej Europie, to zobaczymy, że w zakresie ducha religii – wyparła się ona swych chrześcijańskich korzeni. W zakresie sztuki i twórczości widzimy, że działa cenzura i narzuca się nam poprawność polityczną. Z punktu widzenia ducha nauki możemy powiedzieć o naszej Europie, że wyprzedziły nas Stany Zjednoczone, a powoli także i Chiny. W zakresie przedsiębiorczości można zauważyć, że duch biurokracji opanował Brukselę i regulacje gospodarcze. Szanowni Państwo, te procesy rozpoczęły się dawniej, ale ukazały się wyraźnie na tle kryzysu gospodarczego w 2008 roku.

UPADEK EUROPEJSKICH ELIT

Powagę sytuacji i krytyczny stan europejskiej cywilizacji odsłonił kryzys migracyjny. Upraszczając skomplikowaną argumentację, powiem tak: musimy zmierzyć się z faktem, że przywódcy Europy są nieudolni. Nie zdołali uchronić Europy przed napływem mas. Elita europejska poniosła klęskę, a symbolem tej klęski jest Komisja Europejska. To zła wiadomość. Dobrą jest to, że dni Komisji Europejskiej są policzone. I ja je nawet policzyłem: do wygaśnięcia mandatu zostało im 300 dni. Komisja pełni w Unii Europejskiej ważną rolę, jej decyzje mają poważne konsekwencje dla państw członkowskich, więc także dla Węgier.

Zgodnie z Traktatem Założycielskim Komisja jest stróżem Traktatu Unii Europejskiej i jej umów. Dlatego winna być obiektywna i niestronnicza, powinna też gwarantować cztery podstawowe wolności. Zamiast tego dziś Komisja jest stronnicza, gdyż stoi po stronie liberałów.

Jest nieobiektywna, gdyż jej działania skierowane są przeciw Europie Środkowej. Komisja nie jest przyjacielem wolności, gdyż pracuje nad zbudowaniem jakiegoś europejskiego socjalizmu. Zadajmy sobie pytanie, dlaczego europejska elita poniosła klęskę.

EUROPA „SPOŁECZEŃSTWA OTWARTEGO”

Odpowiedź, jaką możemy dać, jest po pierwsze taka, że ta elita odcięła się od swoich korzeni i zamiast budować Europę na jej chrześcijańskich fundamentach, tworzy Europę tzw. społeczeństwa otwartego. W chrześcijańskiej Europie praca była w poszanowaniu, ludzie mieli swą godność, mężczyzna i kobieta cieszyli się równością, rodzina była podstawą narodu, a naród podstawą Europy, państwa zaś gwarantowały bezpieczeństwo swoim obywatelom.

W dzisiejszej Europie „społeczeństwa otwartego” nie ma granic, Europejczyków można zastępować przybyszami, rodzina stała się formą współżycia podlegającą wariacjom według dowolnych upodobań, naród zaś, narodowa tożsamość i narodowe uczucia uznawane są za pojęcia negatywne i objaw zacofania, a europejskie państwa nie gwarantują już bezpieczeństwa.

W liberalnej Europie bycie Europejczykiem w rzeczywistości niczego już nie oznacza, nie wyznacza już żadnego kierunku, pozostaje tylko forma pozbawiona treści. Na dodatek, Szanowni Państwo, liberalna demokracja przepoczwarzyła się w liberalną nie-demokrację. Na Zachodzie sytuacja wygląda tak, że jest liberalizm, ale demokracji nie ma.

ZACHODNIA CENZURA

Nasze osobiste przekonanie o braku demokracji potwierdza fakt, że na Zachodzie powszechne jest ograniczanie wolności słowa oraz cenzura. Wiadomości niewygodne dla liberalnej elity są kontrolowane wspólnie przez państwowych przywódców i technologicznych potentatów.

Jeśli ktoś temu nie wierzy, niech przyjrzy się stronom internetowym, niech wejdzie w sieć mediów społecznościowych i zobaczy, jakimi przebiegłymi i przewrotnymi środkami eliminowane są negatywne wiadomości i materiały źródłowe dotyczące imigrantów, i jak europejskich obywateli pozbawia się możliwości konfrontacji z rzeczywistością. Liberalna koncepcja wolności opinii rozwinęła się już do tego stopnia, że różnorodność poglądów uważa się za ważną tylko do momentu, w którym ze zdziwieniem stwierdza się, że istnieją odmienne poglądy.

Liberalna wolność prasy przypomina nam starą, sowiecką anegdotę: jak by nie składać części z sowieckiej fabryki rowerów, to na koniec i tak zawsze wychodzi z tego broń maszynowa. Jakkolwiek by nie składać liberalnej wolności prasy, na koniec i tak zawsze wychodzi z tego cenzura.

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Uświadamiając sobie to wszystko, w czym możemy więc pokładać nadzieję, co winniśmy robić, co zrobić możemy? Doradzam, Drodzy Przyjaciele, byśmy wszystkie nasze siły skoncentrowali na wyborach do Europarlamentu, które odbędą się w 2019 r. Z pewnością wielu z nas pamięta, że odbywające się co pięć lat wybory europejskie najczęściej zbywane są machnięciem ręki, nie wydaje nam się, by miały one decydujące znaczenie. Europejskie elity zaś zawsze zwykły narzekać, jaka to wielka szkoda, iż wszelkie europejskie wybory w rzeczywistości są głosowaniem o sprawach narodowych i nie ma jakiegoś jednego, wielkiego paneuropejskiego problemu, o którym obywatele Europy mogliby wspólnie zdecydować.

To się skończyło, owszem, istnieje poważny ogólnoeuropejski problem, w sprawie którego nigdzie, poza Węgrami, nie zapytano ludzi o zdanie. U nas odbyło się bowiem referendum w sprawie imigracji.

Wybory europejskie rzeczywiście będą bowiem dotyczyć wielkiego, poważnego, wspólnego europejskiego problemu imigrantów. Skoro Europa decydować będzie o kwestii ich napływu, to będzie też szukać odpowiedzi na pytanie, czy europejska elita dobrze poradziła sobie z tym problemem.

Europejska elita najwyraźniej jest zdenerwowana. Jest poirytowana, gdyż czekające nas europejskie wybory mogą powstrzymać projekt wielkiego przekształcenia Europy, które my krótko nazywamy „planem Sorosa”.

Wielkim ich celem jest przeobrażenie Europy, przeprowadzenie jej w epokę postchrześcijańską, w epokę postnarodową. Ten plan w europejskich wyborach może upaść, i w naszym życiowym interesie jest, by upadł.

ANIHILACJA POLITYKI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ WIĘKSZOŚCI

Nasi przeciwnicy są bardzo bliscy zwycięstwa. Nie czujemy tego, jak bardzo blisko. Nawet nie przeczuwamy, jakie znaczenie ma ten fakt. Jeśli prześledzimy ostatnie sto kilka lat europejskiej demokracji, odkryjemy, że w istocie w Europie decydująca była rywalizacja pomiędzy organizacjami wspólnot trwających w tradycjach chrześcijańskich, nazwijmy je chrześcijańsko-demokratycznymi, a tymi, które tę tradycję poddawały krytyce, wręcz jej zaprzeczały, nazwijmy je partiami lewicowymi i liberalnymi. Rozwój Europy był związany z rywalizacją tych dwóch sił, raz jedna, raz druga zyskiwała większe poparcie. Ten wyścig miał nawet swe dobroczynne skutki, wyzwalał energie duchowe i potencjał intelektualny. Właściwie rywalizacja ta gwarantowała rozwój Europy. Była to rywalizacja jednocześnie polityczna i duchowa. Stanowiła ona głęboką strukturę europejskiej polityki, w ten sposób decydowały się w Europie problemy władzy.

Jeśli dojdzie do tego, że w jednym czy drugim kraju ludność muzułmańska osiągnie 10 procent lub je przekroczy – a wiemy o niej, że nigdy nie będzie głosować na partie chrześcijańskie – i dodamy do tego starych mieszkańców Europy, którzy porzucili chrześcijańskie tradycje, wówczas już nigdy nie będzie można w Europie wygrać wyborów opierając się na chrześcijańskich fundamentach, a wspólnoty strzegące chrześcijańskiej tradycji i spuścizny zostaną wyparte z obszarów władzy i o przyszłości kontynentu będzie się decydować bez nich. Tak to wygląda i jesteśmy bardzo blisko tego, by to się spełniło.

CHRZEŚCIJAŃSKA DEMOKRACJA

Dlatego zbliżające się wybory mają decydujące znaczenie. Musimy w nich pokazać, że istnieje alternatywa dla liberalnej demokracji, a nazywa się ona chrześcijańską demokracją. Dlatego też elitę liberalną można zastąpić elitą chrześcijańsko-demokratyczną. Ale w Europie w kwestii związku chrześcijaństwa z polityką panuje chaos i wiele nieporozumień.

W chrześcijańskiej demokracji nie chodzi o to, by bronić prawd wiary, w tym przypadku prawd wiary chrześcijańskiej. W kwestiach wiecznego potępienia czy zbawienia ani państwa, ani rządy nie mają żadnych kompetencji.

Polityka chrześcijańsko-demokratyczna oznacza ochronę form życia, które wyrastają z kultury chrześcijańskiej; a więc nie prawd wiary, ale wynikających z nich form życia. Należą do nich godność człowieka, rodzina, również naród.

Chrześcijaństwo dąży do uniwersalizmu nie poprzez likwidację narodów, jak to czynią internacjonaliści, lecz poprzez zachowanie narodów. Takie są nasze wspólnoty wiary, musimy ich bronić i wzmacniać je. Oto zadanie dla chrześcijańskiej demokracji.

DEMOKRACJA NIELIBERALNA

W tym punkcie musimy ominąć już tylko jedna pułapkę – pułapkę o charakterze intelektualnym. Człowiek już taki jest, że niechętnie opuszcza swoją strefę komfortu, nie przepada za sporami i łatwo poddaje się adwersarzom.

W kwestiach intelektualnych przynosi to raczej szkodę niż pożytek. A tu już miga przed naszym nosem przynęta. Przynętą jest twierdzenie, że i chrześcijańska demokracja może być liberalna.

Radzę zachowanie spokoju – nie dajmy się złapać na ten haczyk. Gdybyśmy przyjęli to twierdzenie, walka, która dotąd prowadziliśmy, straciłaby swój sens, a więc pracowaliśmy na darmo.

Powiedzmy to z pełnym spokojem: chrześcijańska demokracja nie jest liberalna. Liberalna demokracja jest liberalna, chrześcijańska demokracja z definicji liberalna nie jest. Można powiedzieć, że jest ona nieliberalna.

Możemy to pokazać konkretnie na przykładzie trzech ważnych spraw. Demokracja liberalna popiera ideologię multikulturalizmu, demokracja chrześcijańska zaś daje pierwszeństwo kulturze chrześcijańskiej, a to jest pogląd nieliberalny.

Demokracja liberalna jest stronniczką imigracji, demokracja chrześcijańska zaś jest temu przeciwna, to również myśl na wskroś nieliberalna. Wreszcie demokracja liberalna jest stronniczką różnych wariacji modelu rodziny, podczas gdy demokracja chrześcijańska stoi na fundamencie chrześcijańskiego modelu rodziny, co też jest poglądem nieliberalnym.

ELITA ROKU ’68

Bądźmy więc silni, podejmijmy ten duchowy spór i uzbrójmy się w pancerz na czekające nas europejskie wybory. Przed nami wielka chwila, zobaczymy, czy nadejdzie. Mamy szansę.

W maju przyszłego roku możemy urządzić pożegnanie nie tylko liberalnej demokracji i utworzonego przez nią antydemokratycznego systemu, lecz również całej elity roku ’68. POKOLENIE LAT ‘90

Jeśli odejdzie elita roku ’68, musimy sobie odpowiedzieć już tylko na jedno pytanie: kto przyjdzie? Na to wypada dać skromną odpowiedź: przyjdziemy my. Poważnie, spokojnie, powściągliwie musimy powiedzieć, że w miejsce ludzi roku ’68 przyjdą ludzie lat ’90.

W polityce europejskiej nadchodzi teraz pokolenie antykomunistyczne, zobowiązane wobec chrześcijaństwa, pokolenie o uczuciach narodowych. Jeszcze trzydzieści lat temu myśleliśmy, że naszą przyszłością jest Europa. Dziś zaś uważamy, że to my jesteśmy przyszłością Europy. Naprzód!

Viktor Orbán

za: https://wpolityce.pl/

Lip 05

Częstochowa 2018…

Modlitwa Węgierskich Pielgrzymów pod Epitafium Smoleńskim

Opublikowany przez Krzysztof Wierus Piątek, 30 czerwca 2017

Mar 15

Przemówienie z okazji Święta Wybuchu Powstania i Walki o Wolność 1848/49

Budapeszt, Plac Kossutha, 15 marca 2018

Bóg przyprowadził nas tu wszystkich w Święto węgierskiej wolności!

Pragnę serdecznie przywitać uczestników Marszu Pokoju. Ze szczególnym uznaniem witam naszych Przyjaciół z Polski. Nasza więź jest oczywista, a nasza solidarność jest dla źródłem siły.

 W czasach naszego ojca Kossutha pisano, że Węgry i Polska to dwa wieczne dęby, choć ich pnie rosną osobno, to korzeniami są związane i zrośnięte. Dlatego istnienie i moc jednego z nich jest warunkiem życia i zdrowia drugiego. 

Dziś wcale nie jest inaczej. Jeśli Polska jest silna, to i Węgry nie mogą zginąć. A jeśli my jesteśmy silni, to możemy pomóc naszym polskim Przyjaciołom. Stąd też Marsz Pokoju nie jest dziś zwykłym stanięciem do szeregu w sprawach naszej Ojczyzny, ale wystąpieniem również w obronie Polski. 

Chwała Polsce! Chwała Węgrom!

Czcigodni Uczestnicy Uroczystości!

Znów przyszedł dzień, który w górę wznosi serce każdego Węgra. To dzień, w którym do wielkiej księgi historii ludzkości po węgiersku wpisano słowo „wolność”. W tym dniu licznie się gromadzimy, aby uczcić odważnych i chylić czoła przed bohaterów. Dziś zebrało się nas wyjątkowo dużo, bo oprócz oddania hołdu jest też inny szczególny powód i cel. Za niecałe 4 tygodnie znów w wyborach zdecydujemy o losach Węgier. Stawką tych wyborów są jednak nie tylko następne 4 lata. Wiedziałem, że będzie nas dużo oraz że zobaczę tu twarze pełne determinacji. Akurat dziś tego właśnie potrzebujemy. Potrzebujemy powagi i determinacji, gdyż musimy porozmawiać o bardzo poważnych sprawach. Dokładnie o tak samo ważnych sprawach, jak to było przed 170 laty. 

Jesteśmy potomkami Powstańców i Rycerzy wolności z roku 1848. Z tego powodu musimy mówić otwarcie i szczerze, dokładnie tak jak czyniono to 170 lat temu.

Jeśli jasno nie powiemy, co dzieje się z Węgrami oraz dlaczego dzieje się to, co się dzieje, to nikt tego nie zrozumie. A jeśli nie zrozumiemy, to za 3 tygodnie nie będziemy w stanie podjąć właściwej decyzji. Musimy mówić prosto, bez oportunizmu i udawanej wstydliwości. .

Pokolenie Petőfiego jednoznacznie wykrzyczało: mamy być niewolnikami czy wolnymi? Każdy zrozumiał i znał odpowiedź na to pytanie.

Razem sporo już dokonaliśmy w ciągu ostatnich 30 lat. Sporo dużych walk i pamiętnych bitew stoczyliśmy razem.

Jednak największa sprawa, której możemy w życiu dokonać, największa walka, którą możemy razem stoczyć, jest jeszcze przed nami. A wszystkie znaki wskazują, że właśnie teraz nadchodzi.  

Sprawa ma się tak, moi Drodzy Przyjaciele, że chcą nam odebrać nasz kraj. Tym razem nie pociągnięciem pióra, jak miało to miejsce sto lat temu w Trianon. Teraz chcą, abyśmy na przestrzeni kilku dekad dobrowolnie oddali nasz kraj obcym, przybywającym z innych kontynentów, którzy nie mówią naszym językiem, nie szanują naszej kultury, naszych praw i sposobu życia oraz chcą zamienić nasze na swoje. 

Chcą, aby zamiast nas oraz naszych potomków kto inny zamieszkał te ziemie. Nie ma w tym żadnej przesady. Codziennie jesteśmy świadkami, jak wielkie ludy i narody Europy Zachodniej krok po kroku, z dzielnicy na dzielnicę, z miasta na miasto tracą swoje kraje. Sytuacja wygląda tak, że kraje, które nie powstrzymają napływu ludów na swojej granicy, przepadną. Powoli, ale z pewnością zostaną strawione.

To wszystko chcą wymusić na nas zewnętrzne siły i międzynarodowe potęgi, z pomocą swoich tutejszych popleczników, a nadchodzące wybory uważają za dobrą do tego okazję.

Szanowne Panie, Szanowni Panowie!

Dziedzictwem roku 1848 jest wolność, niepodległość oraz to, że Węgry wciąż są krajem węgierskim. Ma on wszystko, czego możemy dziś potrzebować. Jak sformułował to hrabia István Széchenyi: coraz piękniejszy narów, wykształceni ludzie i silny kraj. Po czym dodał: wiele osób myśli, że Węgry istniały, a ja chciałbym wierzyć, że będą istnieć. Dziś taką odpowiedź dalibyśmy hrabiemu Széchenyiemu: Węgry istniały i istnieją, ale pytanie otwarte brzmi: czy będą istnieć? Wobec tego, moi Drodzy Przyjaciele, my dążymy nie tylko do wygrania pojedynczych wyborów, ale do wygrania naszej przyszłości. Europa, a w niej my, Węgrzy dotarliśmy do punktu zwrotnego w historii ludzkości. Dotychczas jeszcze nigdy napięcie pomiędzy siłami narodowymi a globalnymi nie było tak wyraźne i tak silne. Po jednej stronie jesteśmy my, miliony kochających swój naród, a po drugiej stronie elity kosmopolityczne. Po jednej stronie jesteśmy my, którzy wierzymy w państwa narodowe, w obronę granic, w wartość rodziny i pracy. Naprzeciwko nam stoją ci, którzy pragną otwartego społeczeństwa, świata, z którego znikną granice i narody, chcą nowych rodzajów rodziny, zdegradowanej pracy i taniej siły roboczej, nad którą panuje nieprzejrzysta i nieponosząca żadnych konsekwencji rzesza biurokratów. Po jednej stronie siły narodowe i demokratyczne, po drugiej zaś ponadnarodowe i antydemokratyczne. Tak wygląda sytuacja na Węgrzech 24 dni przed wyborami.

Szanowni Państwo! Szanowni Uczestnicy Marszu Pokoju!

Daleko nam jeszcze do wykonania zadania, choć wyniki z ostatnich 8 lat mówią same za siebie. Trzeba o tym przypominać, lecz to nie wystarczy. Europa i Węgry stoją w centrum bitwy cywilizacji. Stajemy w obliczu wędrówki ludów, która stanowi zagrożenie dla naszego dotychczasowego porządku i sposobu życia. Musimy obronić nasze osiągnięcia, a zarazem stanąć do walki, aby kontynuacja miała sens. Jeżeli nie ochronimy naszego sposobu życia, to wszystko straci znaczenie. Jeśli Węgry nie będą węgierskie, to na próżno je upiększać? Nie oszukujmy się. My nie musimy toczyć walk z anemicznymi partyjkami opozycyjnymi, ale z międzynarodową siecią tworzącą imperium. Stanowi je łańcuch mediów utrzymywanych przez zagraniczne koncerny i krajowych oligarchów, zawodowych najemników, intryganckich organizatorów manifestacji oraz sieć organizacji pozarządowych finansowanych przez międzynarodowych spekulantów. To wszystko streszcza w sobie i ucieleśnia György Soros [czy. Szorosz]. Musimy walczyć z tym światem, aby obronić nasz własny. Dobry żołnierz nie dlatego walczy, że nienawidzi swego przeciwnika, ale dlatego że kocha to, co jest za nim, czyli Węgry i Węgrów. Wychowaliśmy się w chrześcijańskiej kulturze, odróżniamy człowieka od jego czynów. Do nikogo nie żywiliśmy i nie będziemy żywić nienawiści. Wręcz przeciwnie: wciąż wierzymy w siłę miłości i solidarnej jedności. 

Ale będziemy walczyć przeciwko temu, co imperium Györgya Sorosa czyni i chce zrobić z Węgrami. To jest nasza Ojczyzna, nasze życie, nie mamy innego, dlatego do końca będziemy o nie walczyć i nigdy ich nie poddamy.

Wiemy, że w końcowym efekcie w każdym okręgu wyborczym oni staną przeciw naszym kandydatom. Ich zadaniem jest, aby po wygraniu, wypełnili ten swój wielki plan.

Wielki plan złamania Węgier, które stoją na drodze przybyszom i osiedleniu tu w ciągu kilku lat najpierw tysięcy, a potem już dziesiątek tysięcy imigrantów. W tych liczbach nie ma żadnej przesady.

Europa już dziś cierpi z powodu inwazji. Jeśli nic nie zrobimy, to w następnym dziesięcioleciu lub dwóch z Afryki i Bliskiego Wschodu ruszą na Europę dziesiątki milionów ludzi.

Zachodnia część Europy patrzy na to wszystko z założonymi rękami. Kto podnosi rękę, sam odbiera sobie broń. Taki już więcej nie będzie decydował o swoim losie. Historię zwyciężonych piszą dalej inni. Młodzi z Europy Zachodniej jeszcze dostrzegą, że w swoich własnych krajach staną się mniejszością, ale stracą to jedyne miejsce na świecie, które mogą nazwać swoim własnym domostwem.

Pojawiają się siły, których w świecie dawno nie obserwowano. W Afryce młodych ludzi będzie 10 razy więcej niż w Europie! Jeśli Europa niczego nie uczyni, ci młodzi wybiją nasze drzwi.

Bruksela nie broni Europy. Nie chce zatrzymać napływu ludów, lecz go wspierać i organizować. Pragnie rozcieńczyć, pragnie wymienić ludność Europy. Odrzuca naszą kulturę, nasz sposób życia i wszystko to, co nas, Europejczyków wyodrębnia i odróżnia od innych narodów świata.

Marnym pocieszeniem jest to, że narody Europy nie przebaczą tym swoim przywódcom, którzy bez pytania się ludzi całkowicie przetworzyli Europę. Bądźmy dumni z tego, że to właśnie my byliśmy jedynym krajem w całej Unii, w którym [w referendum] zapytano ludzi o zdanie, czy chcą masowego napływu ludów.

Szanowne Panie, Szanowni Panowie!

Za 3 tygodnie będziemy wybierać. Listy partyjne zostały podane do publicznej wiadomości, kandydaci zostali zarejestrowani. Znamy ich. Z niektórymi wojujemy od 30 lat, z innymi od lat 10, choć czasem wydaje się, że już od 100 lat.  

Nie możemy mieć złudzeń. Wyciągajmy wnioski z przeszłości. Oni sami przyznali się, że zdolni są kłamać rano, w południe i wieczorem, nawet bez nabierania powietrza.  

Musimy być przygotowani na to, że z każdym naszym kandydatem tak naprawdę stanie w szranki kandydat Sorosa. Pozornie może się wydawać, że ci kontrkandydaci są różni. Niektórzy startują na zaciągniętym ręcznym hamulcu. Inni zrezygnują w ostatniej chwili. Jeszcze inni będą udawać, że ich tam w ogóle nie było.

Musimy być przygotowani też i na to, że będą podejmować próby przebierania się. Tak było ostatnio, gdy skryli się za kandydatem udającym niezależnego. Nie mają odwagi przyznać się do swojego pana. Wiedzą, że jeśli otwarcie staną przed obliczem narodu i wyznają, na czyim są żołdzie, wtedy nie mają żadnych szans.

Każdy wie, że my, Węgrzy, którzy sprzeciwiamy się napływowi ludów, stanowimy większość. Jedyna szansa naszych konkurentów kryje się w podzieleniu naszego obozu, w rozbiciu naszej jedności.

Nasi przeciwnicy chcą, by mówiono o wszystkim, byle tylko nie mówić o tym niebezpieczeństwie, które zagraża Węgrom. Oni sami wiedzą, że teraz zapadnie decyzja na długie lata przesądzająca do losie Węgier. Dlatego właśnie nie będą bali się niczego.

Nie argumentują, tylko cenzurują. Nie walczą, tylko szczypią, kopią, gryzą i wszędzie rozsiewają nasiona nienawiści. My jesteśmy łagodnymi i pogodnymi ludźmi, ale nie jesteśmy ani ślepi, ani głupi.

Naturalnie, po wyborach przyjdzie zadośćuczynienie, zarówno moralne, polityczne i prawne. Teraz jednak nie możemy na to tracić ani czasu, ani sił.

Wszelkie napaści po prostu strząsajmy z siebie, jak psy wodę z sierści. Nasze wysiłki poświęcajmy tylko sprawie naszej misji, tylko naszemu wspólnemu celowi – obronie Węgier.

Pamiętajmy o pierwszej zasadzie wyborczej walki: w jedności siła. Jeden jest obóz, pod jednym sztandarem, każdy jest potrzebny.

Szanowni Państwo!

Jestem świadomy, że walka ta dla każdego jest trudna. Rozumiem, że niektórzy są wystraszeni. To zrozumiałe, gdyż musimy walczyć z przeciwnikiem, który jest zupełnie inny, niż my. Nie staje on z otwartą przyłbicą, lecz działa z ukrycia. Nie jest prostolinijny, lecz stosuje podstępy. Nie jest uczciwy, lecz podły. Nie ma uczuć narodowych, lecz kosmopolityczne. Nie wierzy w pracę, lecz w finansowe spekulacje. Nie ma on swojej ojczyzny, gdyż wydaje się mu, że cały świat do niego należy. Nie umie być wspaniałomyślny, ale mściwy i zawsze atakuje w serce, szczególnie, gdy ma ono barwy czerwieni, bieli i zieleni.

Jednak, Drodzy moi Przyjaciele, zawsze przecież wiedzieliśmy, gra nie toczy się o pietruszkę. Historia Węgier przyzwyczaiła nas do tego, że musimy walczyć również o takie rzeczy, które w narodach o szczęśliwszym losie uznawane są za naturalne.

W naszych stronach wystarczy jedno tąpnięcie, wystarczy jeden nieporadny rząd, raz chybiony wyborczy wynik i wnet przepada wszystko to, na co przez lata ciężko pracowaliśmy. Żyjemy w takiej części świata, gdzie historia nie bardzo zostawia w spokoju, na darmo nam się wydaje, że na ten spokój prawdziwie już zasłużyliśmy. Nasi przodkowie mieli rację: lękliwy naród nie ma swojej ojczyzny, a my nie raz wzbudzaliśmy w sobie odwagę, gdy zachodziła taka potrzeba. Nigdy nie było łatwo. Proszę spojrzeć choćby na pomniki tylko na tym placu. Na premiera Andrássyego cesarz Austrii wydał wyrok śmierci [w 1851]. Książę Franciszek II Rakoczy zmarł na wygnaniu [w 1735]. Kossutha wygnali labancowie [służalcy Wiednia]. Premiera Istvána Tisza zastrzelili komuniści [w 1918]. Nigdy nie szło gładko, ale na koniec zawsze zwyciężaliśmy. Pognaliśmy do domu sułtana z jego janczarami, habsburskiego cesarza z jego labancami, sowietów z ich towarzyszami a teraz też do domu wysyłamy wujaszka Jureczka – Gyuriego razem z jego pajęczyną. Prosimy Cię, wracaj do Ameryki i uszczęśliwiaj raczej Amerykanów.

Szanowne Panie, Szanowni Panowie!

Czyż to nie zagadka, jak po tylu ciosach wciąż na nowo powstawaliśmy i jak to możliwe, upłynęło 1000 lat, a my wciąż tu jesteśmy? Pewnie wynika to z tego, iż zawsze wiedzieliśmy, że sens naszego istnienia jest poza nami samymi. Zawsze wiedzieliśmy, że jest w nas pewna kultura, jest dusza i duch, które poprzez wieki podnosiły serca, pocieszały ludzi i to one również nas ożywiają.

Mamy jeszcze jednoczącą i scalającą nas ideę. Jest w nas poczucie naszej własnej narodowej godności. Nie daliśmy się aż tak bardzo oderwać od chrześcijaństwa, by nasza lina kotwiczna uległa zerwaniu.

Oczywiście, również i u nas wiara czasem ulega zachwianiu. Nieraz i duma narodowa ulega zapaściom. My jednak nigdy ich się nie wyrzekliśmy, dlatego one nie zginęły, dlatego wciąż na nowo zmartwychpowstają, rozprzestrzeniają się i zdobywają ludzkie serca.

Czcigodni Świętujący!

Sami wiemy, że i my nie jesteśmy narodem bez wad, a w naszej historii zdarzały się godziny ciemności i mroźne dni.

Mimo to jesteśmy pewni i tego, że więcej daliśmy światu, niż od niego otrzymaliśmy. Bez Węgrów świat byłby uboższy, historia Europy Środkowej zaś bardziej bolesna. Bez nas region Basenu Karpackiego byłby też gorszą krainą. Mamy więc prawo do tego, by istnieć.

Dlatego również dziś nie ma powodu, byśmy się bali. Musimy wyznać tylko jedno: kto jest Węgrem, jest z nami i w ten sposób zwyciężymy. Wciąż na nowo będziemy zwyciężać, gdyż Węgry należą do Węgrów.

Szanowne Panie, Szanowni Panowie!

W roku 2010, gdy stanęliśmy na nogi, gdy zbuntowaliśmy się i zaczęliśmy walczyć o Węgrów w Brukseli i w innych centrach imperium, wtedy jeszcze byliśmy sami.

Później jednak dołączyli Polacy, Słowacy i Czesi. Jeszcze później Ameryka wybrała antyimigracyjnego prezydenta, a Brytyjczycy poszli własną drogą. Izrael do dziś trwa. W Austrii do władzy zostali wybrani patrioci, a Włosi powiedzieli „nie” napływowi ludów.

Pytaniem pozostaje już tylko to, czy my, Węgrzy uczyliśmy się na cudzych błędach? Czy zrozumieliśmy, że tylko raz można wszystko zepsuć. Jeśli raz popełnimy ten grzech, koniec. Kolejna szansa, egzamin poprawkowy nie istnieją. Jeśli tama się przerwie, wleje się potop, kulturowej okupacji nie da się już odwrócić.

Teraz nasza przyszłość zostaje rzucona na stół i ona jest stawką tych wyborów. Dlatego w tym momencie pragniemy osobno zwrócić się do Młodych. Kiedy, jak nie 15 marca winniśmy to uczynić.

Drodzy Młodzi!

Być może teraz tak odczuwacie, że do Was należy cały świat i nic Wam nie może zagrozić. I macie rację. Brak ambicji stawania się wielkim już sam w sobie jest miernością. Życie na nic się nie zda, jeśli człowiek nie chce z nim czegoś uczynić.

Ale i w Waszym życiu przyjdzie moment, kiedy zdacie sobie sprawę, że potrzeba miejsca, języka, domu, w których człowiek pośród swoich, bezpiecznie i w miłości może przeżyć swoje życie.

Pewne miejsce, do którego zawsze możecie powracać, gdzie będziecie mogli doświadczać, iż życie ma swój sens i nawet u swego kresu nie wpada w nicość. Przyłącza się i w wbudowuje w tysiącletnie wspaniałe dzieło, które krótko nazywamy Ojczyzną, naszą węgierską Ojczyzną.

Drodzy młodzi Węgrzy, teraz Ojczyzna Was potrzebuje. Chodźcie i walczcie razem z nami o to, by gdy przyjdzie moment, kiedy to Wy jej będziecie potrzebować, Wasza Ojczyzna jeszcze istniała.

Szanowne Panie, Szanowni Panowie!

Wydaje mi się, że wszystko już omówiliśmy. Zebraliśmy potrzebne narzędzia, osiodłaliśmy konie i tak przygotowaliśmy się na trzytygodniową wyborczą kampanię – wojenną wyprawę.

Pozostało nam już tylko jedno, by prosić o pomoc dobrego Boga. Tym razem nie śpiewem, jak zwykliśmy to czynić, lecz wierszem, jak uczył nas tego jego autor, Ferenc Kölcsey. Ponieważ czynimy tak po raz pierwszy, zróbmy to wszyscy razem:

„Boże, pobłogosław Węgrów
Weselem, obfitością darów,
Rozciągnij nad nimi swe obronne ramię
w ich walce z nieprzyjacielem;
Złe czasy, rozrywające rany,
Niech przyniosą czas radości,
Gdyż naród ten już wycierpiał
Za przeszłość swą i za przyszłość!”

Sztandary w górę! Idźmy i walczmy! „Niech żyje węgierska wolność, niech żyje Ojczyzna!” W górę serca, do zwycięstwa!

Naprzód, Węgry, naprzód, Węgrzy!

tł. mm, hpa

Sty 19

Wywiad w programie „180 minut” w radiu Kossuth Rádió

Kiss Gábor István: Wczoraj ukazał się projekt, według którego – jeśli parlament zaakceptuje go – zgodnie z intencją rządu na Węgrzech będzie można rejestrować organizatorów imigracji zagranicznego pochodzenia, zagraniczne źródła finansowania będzie można opodatkować, a organizatorom stanowiący zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego można zabronić przekraczania granicy. Przede wszystkim o tym będziemy rozmawiać z premierem Viktorem Orbánem. Dzień dobry!

Dzień dobry, witam szanownych słuchaczy.

Osoby, które sformułowały ten projekt użyły wyników konsultacji narodowej.

Zawsze eksperci formułują ostateczny projekt tekstu, ale cele i intencje są wyznaczane przez nas. Ludzie dlatego wybierają liderów, przedstawicieli parlamentarnych, członków rządów aby stali na czele kraju, aby z pełną odpowiedzialnością podejmowali potrzebne decyzje, oświadczali, formułowali, co jest wspólną wolą, co jest celem. My też tak zrobiliśmy, a potem prawnicy sformułowali. Nasz cel jest jasny i jednoznaczny, nasz cel jest związany z konsultacją narodową, ponieważ dlatego konsultacja narodowa powinna być na nowo i na nowo przeprowadzana, ponieważ jest ważna w poważnych sprawach, w których pojawiają się trudne konflikty, aby kraj był jednolity, aby jak największa część była jednolita, i sposobem stworzenia tej jednolitości, punktów porozumienia jest konsultacja narodowa. Tak więc moją odpowiedzią jest to, abyśmy mieli jeden jasny cel. Chcemy, aby Węgry nie były krajem imigracyjnym, chcemy, aby ci, którzy organizują migrację i finansują ją, nie mogli sobie poradzić na Węgrzech, i którzy pomimo naszych wezwań organizują i finansują migrację, abyśmy mogli ich trzymać daleko od terenu Węgier. To jest nasz cel, ten trzypunktowy program wyraża tą intencję.

Nazwa pakietu projektu to Stop Soros. Domyślam się, że mówimy tu o György, osoba lub działalność Györgya Sorosa otrzymuje czerwone światło lub też znak zakazu wjazdu.

Proszę zobaczyć że, György Soros otwarcie mówi, ocierając się o granicę samochwalstwa, że on ogromne ilości pieniędzy poświęca na to, aby wspierać migrację. On ma plan, wcześniej otwarcie go głosił, i sam nazywał go w ten sposób. Od kiedy prowadzona jest dyskusja wyraża się ostrożniej, ale jego intencja się nie zmienia. Powiedział, że grodzenie jest problemem, rozwiązaniem dla przyszłości Europy jest migracja. My mówimy, że problemem jest migracja, a rozwiązaniem jest ogrodzenie. On daje ogromne ilości pieniędzy tym, którzy organizują migrację, i rzeczywiście teraz będą nowe regulacje prawne. To stwarza nową sytuację, tu każdy może zdecydować, może zdecydować także György Soros, co robi, czy przestanie robić to, co robił do tej pory, i wtedy nowe regulacje prawne go nie dotyczą, czy też kontynuuje to, co robił do tej pory, i wtedy nowe regulacje prawne będą się odnosiły do niego.

Tak, ale nie jest pewne, że wysyła źródła w 8-kilometrowym kręgu rozciągającym się od granicy. Tak więc jeśli zabronią dostępu to tej strefy, powiedzmy jemu osobiście, to nie będzie stanowiło przeszkody aby przekazywał pieniądze do swoich organizacji.

Tak, ale teraz najpierw trzeba złożyć oświadczenie o tych pieniądzach. Osobno będziemy rejestrować te organizacje cywilne, które można raczej określić jako quasi-cywilne, ponieważ współpracują z opłacanymi aktywistami, co nie jest cechą charakterystyczną dla organizacji cywilnych. Organizacje pracujące z opłacanymi cywilami przypominają raczej partie. Tak więc ich będziemy rejestrować osobno, oni będą musieli przygotowywać osobne zeznania, i ich sprawy finansowe będziemy oglądać pod lupą i kwoty przeznaczane na wpieranie migracji obarczymy opłatą skarbową, tak więc zabierzemy ponad 25 procent tych pieniędzy. Osobiście natomiast nie będą mogli zbliżać się do strefy granicznej, jeśli nie są obywatelami Węgier, nie mogą też wkraczać na Węgry, będziemy ich trzymać z dala od kraju, i nie będą mogli się zbliżać do granic Schengen. Oczywiście lotniska także stanowią granice Schengen.

Mówi Pan w pierwszej osobie liczby mnogiej, że będziemy oglądać te kwoty pod lupą, zabierzemy 25 procent, ale tu w międzyczasie jest mowa o autozeznaniu, i widzieliśmy też to w przypadku regulacji cywilnych, że wyznaczone organizacje zupełnie nie przejmowały się tym obowiązkiem.

Tak, ale to już są szczegóły, które będą realizowane przez organy państwowe zajmujące się egzekucją węgierskiego prawa, my musieliśmy sformułować intencję, prawnicy natomiast szukali narzędzi do tego. Według mnie są to dobre narzędzia, ale teraz jeszcze trwa dyskusja. Jeśli ktoś ma lepsze narzędzie, wtedy chętnie posłuchamy.

Co jest kwalifikowane jako takie źródło, które po ocenie podlega 25 procentowej opłacie skarbowej?

Budżety tych organizacji, całe budżety, które wpierają migrantów i stanowią podstawę ku temu.

Dlaczego wyjątkiem jest, lub też czy z tego punktu widzenia wyjątek stanowią źródła europejskie? W przypadku regulacji dotyczących organizacji cywilnych wyjątkiem było to, i wdzieliśmy to, że w listopadzie zeszłego roku Parlament Europejski potwierdził, że należy zaopatrzyć w źródła te organizacje, które wspierają migracje na granicy, prawda? Tak więc nie jest logiczne, aby źródła unijne nie były opodatkowane z tego punktu widzenia.

Nawet nie to, według mnie te źródła też należy włączyć w zakres zeznania. Z węgierskiego punktu widzenia interesu Węgrów jest obojętne, czy Soros György przekazuje je osobiście, czy też Unia, czy ktokolwiek inny, istotne jest to, że dają pieniądze na taki cel, który jest sprzeczny z interesami Węgrów, z ich intencjami i wolą. Tak więc według mnie powinno to obejmować wszystkie pieniądze, i w związku z tym będą jeszcze prowadzone dyskusje, ponieważ my w tym momencie sformułowaliśmy projekty ustaw, złożymy przed parlamentem, tam też będzie dyskusja i następnie będziemy mogli podejmować decyzje. Moje osobiste stanowisko jest takie, że nie jest logicznym różnicowanie pieniędzy pod względem źródła pochodzenia. To co idzie na niedobre cele, co używane jest w sposób sprzeczny z interesami Węgrów, to należy opodatkować.

Czy może Pan podać przykład konkretnej osoby lub konkretnej profesji, której może dotyczyć ograniczenie w zbliżaniu się.

Nie, chcemy wszystkich tych trzymać z dala od Węgier, [tylko tych] którzy chcą zrobić coś takiego, co jest sprzeczne z interesem Węgrów. To nie podlega temu, o czym dyskutujemy. Oczywiście Węgry są wolnym krajem, można dyskutować o wszystkim. Jeśli ktoś śledzi życie publiczne, wtedy może zauważyć, że dyskutujemy prawie o wszystkim. Media społecznościowe, czy jak nazywają ten świat Internetu, przenoszą dyskusję do domów ludzi. Tak więc Węgry są taką nowoczesną demokracją, gdzie dyskusje są codzienne, i to do tego momentu jest w porządku, ale kiedy ustalamy, że interesem Węgrów, a na dodatek rozmawiamy teraz o najbardziej istotnych kwestiach następnej dekady, bo według mnie przyszłość skłania się ku temu, że kwestia migracji w następnej dekadzie pozostanie najważniejszą kwestią dla Europy i dla Węgier. Tak więc w takiej sprawie naród węgierski wyraził swoją wolę, i od tego momentu nie ma dyskusji, a realizacja.

Czy zmieniła się polityka migracyjna Węgier, ponieważ dużo osób interpretuje w taki sposób, że udzieliła ochrony 1300 osobom, tak więc Węgry udzieliły ochrony. Gdzie są te osoby, kim są? Czy są na Węgrzech na postawie kontyngentu?

Węgry odrzucają kontyngenty. Polityka migracyjna Węgier jest niezmienna, nadal widzimy przed sobą taki kraj, jeśli myślimy o Węgrzech, ale tu możemy też mówić o pozostałych trzech krajach Czwórki Wyszehradzkiej, Polsce, Czechach i Słowacji, która nie jest i które nie są krajami migracyjnymi. Tak więc jest blok krajów w Europie, który jasno określił, że nie chce stać się krajem migracyjnym, jeśli spojrzymy na kraje leżące na zachód od nas, to możemy powiedzieć, że tam mówimy już o krajach migracyjnych. Po części dlatego, że wielu migrantów napłynęło tam w ostatnim czasie, i wielu przyjęli wcześniejszych dekadach. Z drugiej strony kraje leżące na zachód od nas swoje problemy populacyjne, to jest to, że rodzi się mało dzieci chcą rozwiązać w ten sposób, że przyjmują imigrantów. Blok środkowoeuropejski nie jest grupą takich krajów, my nie chcemy stać się krajem migracyjnym, i my też mamy problemy demograficzne, ale ich nie chcemy rozwiązać za pomocą imigrantów, a za pomocą polityki rodzinnej. Chcielibyśmy, aby było więcej węgierskich, polskich i słowackich dzieci, to uważamy za rozwiązanie. Swoją drogą nie jest łatwo osiągnąć ten cel, ale może to powinno być osobną rozmową. Tak więc polityka Węgier jest niezmienna: nie przyjmujemy imigrantów i nie wpuszczamy, nie pozwalamy nikomu osiedlać się na terenie Węgier.

To wszytko nie przeczy decyzji 1300?

A nawet odwrotnie: wzmacnia, ponieważ to jest inny przypadek. Tam mowa jest o tym, że osoby podlegające ochronie, podlegające ochronie na podstawie prawa międzynarodowego, które różnią się tym od imigrantów, że najpierw pukają do drzwi, prawda, a imigranci wzięli szturmem granice, nielegalnie wkroczyli na teren Węgier, nie dochowali, i ogłosili, że nie chcą dochować węgierskich regulacji prawnych.

Osoby, o których teraz mówimy, o te 1300 osób, które taktownie stanęły przy granicy państwa, zapukali, podeszli do przejścia granicznego i powiedzieli, że oni potrzebują ochrony. W większości przypadków, mowa jest tu o małoletnich dzieciach bez nadzoru i kontroli, i o kobietach. Organy węgierskie natomiast powiedziały, że zweryfikują ich wniosek, podstawą prawną natomiast jest międzynarodowe konwencje imigracyjne, które wcześniej węgierski parlament przyjął do węgierskiego systemu prawnego. Unijnych regulacje dotyczące kontyngentów nigdy nie przyjmowaliśmy i nie przyjmujemy, tak więc na tej podstawie na Węgrzech nikt żadnego prawa nie może sobie przypisywać. Tak więc te osoby skontrolujemy, i jeśli będziemy widzieć, że rzeczywiście potrzebują ochrony, wtedy damy im tymczasowe schronienie, co ważne jest dlatego, bo w chwili, kiedy nie będą potrzebować ochrony od razu będą musieli wrócić tam, skąd przybyli.

Tak więc nie będą obywatelami Węgier.

Nigdy nie będą. Dlatego negatywnie oceniają nas w Brukseli, i organizacje działające na Węgrzech wpierające migracje negatywie oceniają Węgry, że my dajemy tylko schronienie, które jest tymczasowe, a nie możliwość ostatecznego pobytu. Swoją drogą liczby dotyczące tego, ile osób w tym momencie przebywa na terenie Węgier z racji tego tytułu prawnego, są regularnie ogłaszane przez Urząd Imigracyjny.

Na stronie są, tak.

To są jawne dane. Mogę powiedzieć, że na przedwczorajszym posiedzeniu rządu spytałem pana ministra spraw wewnętrznych, który powiedział, że w obecnej chwili oficjalnie jest to ujmowane w ten sposób, że na terenie Węgier w strzeżonych i nie strzeżonych miejscach zakwaterowania przebywa razem 491 osób.

Tak więc summa summarum w sprawie o kontyngenty ewentualnie przed Sądem Europejskim w postępowaniu o naruszenie obowiązku Warszawa i inni, którzy są w tym samym położeniu mogą liczyć od Węgier na to samo, na co mogli tygodnie temu.

A nawet po konsultacji narodowej stanowisko węgierskie stało się jeszcze bardzie zdecydowane i twarde. Rozmawiałem przez telefon w polskim premierem o tej kwestii, jakie oni mają stanowisko, prowadziliśmy ustalenia. Na początku roku osobiście, a potem telefonicznie. Polska i Węgry obstają przy wcześniejszej polityce migracyjnej, tudzież nie chcą stać się krajem migracyjnym, nie pozwoliliśmy na kontyngenty, i nie chcemy takiego europejskiego systemu, który określałby, a nawet zmuszałby nas do tego kto ma przebywać na terenie naszych krajów. Tak więc Polska i Węgry pozostają nadal w pełnym przymierzu, nie tylko w kwestiach migracyjnych, ale także pod względem europejskiego postępowania wszczętego przeciw Polsce, zapewniłem premiera, że może liczyć na Węgry, i w Europie nie może zdarzyć się taki wstyd, że uczciwe państwo w sposób nieusprawiedliwiony, nieuzasadniony, na podstawie zarzutów nie mających pokrycia w faktach, poddać postępowaniu, tak więc Węgry wpierają Polskę.

Summa summarum wracając jeszcze w paru zdaniach do projektów, trzech projektów. Na co Pan liczy w dyskusji społecznej? Czy popiera Pan na przykład, aby wiosną, w lutym, na kilkudniowym posiedzeniu zrodziły się z tego regulacje prawne, czy to ewentualnie zostanie na następny cykl?

O tym zadecydują potem parlamentarzyści, my złożyliśmy projekt ustawy. Ja uważałem to za sprawę honoru, ponieważ jeśli rozpoczynamy konsultację narodową, i pytamy się o opinię osób, to wtedy powinno nastąpić jakieś działanie. Ludzie powiedzieli jaką mają opinię, jasno określili się w związku z planem Sorosa, i odrzucają to, naszym obowiązkiem jest to, abyśmy uczynili wszystko, abyśmy zatrzymali realizację planu Sorosa. Jest to lina demarkacyjna i różnica pomiędzy opozycją i partii rządzącej. Partie rządzące zorganizowały konsultację narodową, i tam ukazaną wolę narodu realizują, próbują dać im obszar. Opozycja natomiast wspiera rozmontowanie granic, rozmontowanie ogrodzenia na granicach, opozycja chce, abyśmy zaakceptowali dyktat Brukseli, aby w Brukseli zdecydowali, kto może przebywać na Węgrzech i siłą przymusu zmusili nas do kontyngentów. Opozycja najczęściej reprezentuje ten punkt widzenia. Są tacy, którzy otwarcie, co tacy którzy w bardziej przebiegły sposób, po nie mówią tego, ale kiedy trzeba by modyfikować konstytucję, która mogłaby ochronić kraj, wtedy odrzuca to. Dla mnie opozycja w jednym bloku stoi po stronie imigracji i po stronie migrantów, partie rządzące natomiast – według mnie wraz z znaczącą większością węgierskich wyborców – walczą przeciw planowi Sorosa, i przeciw kontyngentowi.

Jeśli już rozmawialiśmy przed chwilą o Polakach, jakim partnerem będzie nowy polski premier, który kilka tygodni temu objął urząd, a jego pierwsza podróż odbyła się do Budapesztu? Mógł się Pan go o to zapytać, przekazał on pałeczkę premierowi Irlandii, tak więc w pierwszych tygodniach tego roku dużo działo się w dyplomacji.

Rzeczywiście to było silne rozpoczęcie. Przyjechał polski premier, który jest wyśmienitym człowiekiem, znałem go wcześniej, mówiłem o tym i gdzie indziej, tak więc może teraz nie jest uzasadnionym, że natura, charakter polskiego sprzeciwu był inny niż w osiemdziesiątych latach sprzeciwu antykomunistycznego, niż węgierskiego, węgierski miał raczej naturę inteligencką, objawiał się poprzez sprzeciw intelektualny, dotyczył głównie inteligencji i studentów. Polski sprzeciw w latach osiemdziesiątych nie był taki, to był rzeczywisty sprzeciw, tam zamykali ludzi do więzień, ludzie chowali się, podróżując z plebanii, z chat próbowali zorganizować opór Polaków przeciwko komunizmowi i okupacji sowieckiej. Ja znałem, a nawet znam ojca pana premiera, był tam liderem. Tak więc muszę powiedzieć, że z punktu widzenia antykomunizmu nie ma tu dużego błędu lub skrzywienia, i zasługuje to na szacunek. Premier wcześniej zajmował się kwestiami gospodarczymi i kwestiami rozwoju, ja też wcześniej dostałem od niego dużo pomysłów. Teraz też pracujemy nad stworzeniem banku rozwoju środkowej Europy, kraje Czwórki Wyszehradzkiej pojęły się tego, że będą przygotowywać projekty gospodarcze celem wzmocnienia współpracy gospodarczej, tak więc jest to duży zysk z punktu widzenia wzmocnienia gospodarczego Czwórki Wyszehradzkiej.

On był ministrem finansów z doświadczeniem. To będziemy potem nazywać Bankiem Wyszehradzkim? O tym wspomina prasa. Bank Wyszehradzki.

Tak, o tym jest mowa.

Jest jakaś data, kiedy można rozpocząć finansowanie i dokładnie co?

Z premierem zobaczymy się ponownie tu w Budapeszcie 26 stycznia, i wtedy będziemy podejmować decyzje o datach.

W Bawarii mówił Pan też o rzeczach tu wspominanych, gdzie Pan był głównym wykładowcą na bardzo ważnym forum gospodarczym. Od Pana rozbrzmiało mniej więcej takie zadnie, jeśli Unia Europejska nie da źródeł, wtedy zwrócimy się do Chin. Proszę to trochę rozwinąć. Czy to zdanie mówi o Banku Wyszehradzkim?

Też, ale nie było to tak brutalne zdanie, trzeba w tych kręgach formułować myśli w bardziej wysublimowany sposób. Słuchaczami tego wykładu był zarząd niemieckiego przemysłu, pierwsze osoby wszystkich znanym nam dużych firm. W każdym roku organizowana jest taka konferencja w Berlinie, gdzie zapraszają jednego-dwóch zagranicznych prelegentów. To jest tak naprawdę wewnętrzne wydarzenie niemieckie, ale w każdym roku zapraszają wykładowcę z zagranicy. W zeszłym roku chyba był tam francuski premier, w tym roku zaprosili nas, tudzież mnie. Ja powiedziałem, że Chiny nie są zagrożeniem, Chiny są możliwością. Z punktu widzenia węgierskiej gospodarki i z punktu widzenia całej europejskiej gospodarki Chiny stające się najsilniejszym państwem rozwijającego się, wzrastającego świata mają dla nas możliwość, na przykład do Chin transportujemy ogromne ilości węgierskich produktów. Na dodatek Chińczycy nie są już biedni, ta gospodarka jest silnym imperium światowym, która ma takie zasoby, które szukają możliwości inwestycji na świecie. Jeśli popatrzymy się na nasz świat, na świat Środkowej Europy, widzimy, że jest to obszar wzrostu w Europie. Tu musimy realizować inwestycje. Połączenie sieci elektrycznych, budowa ciągów gazowych, stworzenie ciągów komunikacyjnych z północy na południe, dziś nie możemy przyjechać z Warszawy do Budapesztu autostradą, nie ma ekspresowej linii kolejowej, powiedzmy pomiędzy Krakowem a Budapesztem, a wymieniam tu tylko jeden przykład, natomiast byłoby takie zapotrzebowanie, ponieważ ten obszar rozwija się. Pytaniem jest natomiast skąd można pozyskać źródła na ten rozwój, na wykorzystanie możliwości rozwoju. Pierwszą jest regionalny Fundusz Spójności Unii Europejskiej, który został stworzony w tym celu, i przeznacza na to pieniądze. Drugą jest to, aby europejskie instytucje finansowe, Europejski Bank Rozwoju lub bank prywatne udzielały kredytów. Trzecią możliwością jest to, że jeśli te kredyty są drogie lub niewystarczające, oparte na złych warunkach, wtedy należy wprowadzić do Europy Środkowej źródła pochodzące z zewnątrz, spoza Europy. Tutaj zaczynamy mówić o Chinach, a Chiny podejmują się tego, aby przy europejskich warunkach finansowych realizować programy rozwoju w Europie Środkowej na lepszych warunkach.

W Berlinie wykładem było to o czym rozmawialiśmy teraz, ale wcześniej w Bawarii powiedziane zostało, że węgierska gospodarka zależna jest od dobrych relacji węgiersko-niemieckich. Jakie ma Pan doświadczenia odnośnie tego, zebrane podczas rozmów w Niemczech?

Proszę zobaczyć, my najpierw szukamy sprzymierzeńców. Ja osobiście przeznaczam znaczą część mojej pracy abym znalazł sprzymierzeńców dla Węgier. Jestem przekonany, że Europa stoi u progu przemiany. Ta przemiana łączy się przynajmniej z tyloma możliwościami, z iloma zagrożeniami. Rozpoczęła się migracja światowa, którą nazywamy wędrówką ludów. ONZ w widoczny sposób ma zamiar przyjąć takie dokumenty i takie programy, które wpierają migrację na skalę światową. To jest drugie zagrożenie, musimy się potem nim zająć. W przyszłym tygodniu Gabinet ds. Bezpieczeństwa Narodowego będzie się zajmował planami ONZ, są one wszystkie sprzeczne z interesami Węgier, amerykanie nie przypadkowo przestali barć udział w rozmowach dotyczących tych kwestii, a obywających się w ramach ONZ, bo uważają, że tam zapadną decyzje niekorzystne dla nich, którym nie mogą zapobiec. Ja podzielam te obawy. My też musimy się nad tym zastanowić, że są zagrożenia, które zagrażają Europie, i jeśli chcemy się obronić, i jeśli chcemy wykorzystać możliwości rozwoju Środkowej Europy wywalczone z trudem, w pocie i łzach, musimy mieć do tego sprzymierzeńców. Kto jest sprzymierzeńcem? Ten, kto w podobny sposób widzi świat, jak my. No więc Bawarczycy w podobny sposób widzą świat. W Bawarii w ostatnich miesiącach nastąpiła zmiana polityczna opierająca się na chrześcijańskich, konserwatywnych i kulturowo chrześcijańskich podstawach, broniąca bawarskich, niemieckich interesów narodowych, dlatego Bawaria, która jest tradycyjnym sprzymierzeńcem Węgier, teraz odnowiła przymierze z Węgrami. Bawarski premier swoją drogą podjął się tego, że dla całej inicjatywy środkowoeuropejskiej, dla współpracy austriacko-węgiersko-bawarskiej wysunie propozycje. Szansa ku realizacji tego otworzy się w następnych miesiącach.

W następnych tygodniach też, ponieważ na Węgry przyjeżdża Kurz.

Ja jadę do niego.

Albo Pan jedzie do Wiednia. Wtedy można o tym wspomnieć.

Tak. Chcę powiedzieć, że mówimy wspólnym głosem, mówimy nim już w dobre kilka osób, i jest wspólna przestrzeń intelektualna, w ramach której możemy razem zastanawiać się nad przyszłością Europy. My wszyscy jesteśmy zwolennikami Europy. Pytaniem nie jest to czy jesteśmy zwolennikami Europy czy nie, ale to jakiej Europy chcemy. Wszyscy jesteśmy przeciwni wędrówkom ludów i przeciwni migracji. Tak więc nie chcemy imperium kierowanego z Brukseli, płynących stamtąd rozkazów realizowanych przez parlamenty i rządy, ale wierzymy w sojusz wolnych narodów. To jest przyszłością Europy.

W międzyczasie był koniec roku, potem, logicznie był początek roku, i warto trochę porozmawiać wynikach węgierskiej gospodarki. Ponieważ minister gospodarki narodowej, jeśli dobrze wiem, właśnie teraz, na posiedzeniu rządu zdaje sprowadzanie dotyczące możliwości. W pewnych kręgach zmniejsza się podatek VAT, wynagrodzenia, zasiłki rodzinne i emerytury zwiększyły się po 1 stycznia. Na co daje możliwości oczekiwany wyniki gospodarki w bliskiej przyszłości?

Wiem, że to jest taki wywiad, takie ramy rozmowy, który jest skoncentrowany raczej na aktualnościach, mimo to zwróciłbym uwagę, że po 2010 roku kraj trzeba było wyciągać ze skraju przepaści, i trzeba było uratować przed załamaniem finansowym. Wtedy musieliśmy się nie tylko zająć kryzysem, ale zbudowaliśmy także taki system gospodarczy i społeczny, który w trochę nieskromny sposób można nazwać węgierskim modelem, o którym myślimy, że ma i oferuje najwięcej możliwości dla Węgrów. Ten natomiast opiera się na czterech kolumnach. Pierwszą z nich jest polityka wspierająca konkurencję, drugą jest polityka służąca stworzeniu gospodarki opartej na pracy, trzecim polityka wspierająca rodziny, tak więc polityka mająca podstawy demograficzne, a czwartym polityka wspierająca naszą tożsamość. Zawsze patrzymy się na przyszłość z tego punktu widzenia, i jeśli podejmowana jest decyzją wchodząca w skład którejkolwiek z podstaw, decyzja ta musi wzmacniać resztę z nich. To jest logika, według której zwykliśmy podejmować decyzje. Teraz jest to ważne dlatego, aby każdy na Węgrzech miał pracę, każdy, kto chce pracować, aby mógł pracować. Bardzo dawno temu była taka sytuacja na Węgrzech, teraz powoli zajdzie taka sytuacja. To było marzeniem od momentu zmiany systemu, aby każdy mógł mieć pracę, i jesteśmy blisko tego, aby spełniło się ono. Naszym drugim celem było to, aby opłacało się pracować, a do tego musiały zwiększyć się płace i wartość pracy, wynagrodzenie minimalne wzrośnie, tudzież od 1 stycznia wzrosło, także wynagrodzenie minimalne dla osób z wykształceniem zawodowym. Tu muszę podziękować związkom zawodowym, pracodawcom, ponieważ udało się osiągnąć zgodę ze związkami zawodowymi i pracodawcami odnośnie sześcioletniego planu, dotyczącego tego w jaki sposób zmniejszymy podatki, zasiłki, i jak zwiększymy wynagrodzenia. Wszyscy trzymają się tych ustaleń, także i związki zawodowe, także i pracodawcy i rząd też. Według mnie to jest pierwszym warunkiem dla sukcesu Węgier, ta współpraca narodowa, która wyrażana jest przez ustalenia. Odpowiednio do nich zwiększy się zasiłek macierzyński, zwiększy się zasiłek macierzyński dla studentów, będziemy mogli zmniejszyć podatek VAT, VAT na usługi restauracyjne, VAT na ryby oraz na Internet, bo Węgry są krajem przyszłości, a przyszłość opiera się na cyfryzacji. Możemy dumnie powiedzieć, że Węgry są krajem europejskim, gdzie podatek VAT obciążający usługi dostarczania Internetu jest najmniejszy.

Rozmawiałem z premierem Viktorem Orbánem. Dziękujemy Panu, że był Pan u nas.

Gru 31

Orędzie z okazji świąt Bożego Narodzenia

Gru 22

Viktor Orbán w programie „180 minut” w Radiu Kossuth

Kocsis Éva: W studiu premier Viktor Orbán. Dzień dobry!

Dzień dobry!

Co powiedziano, kiedy w Brukseli  położył Pan na stół  ankiety konsultacji narodowej?

Fama wyprzedziła na nas. Wcześniej plan był taki  na grudniowe spotkanie premierów, które  jest już za nami, podejmiemy podstawowe decyzje dotyczące przyszłej polityki Unii Europejskiej w sprawie polityki imigracyjnej. Zgodnie z planami zawierałyby one także wzór matematyczny  rozłożenia imigrantów, którzy napłynęli, tudzież zostali przetransportowani do  UE,  pomiędzy kraje członkowskie Unii, nawet wtedy, kiedy nie chcą tego kraje członkowskie. To nie byłby stały, mechanizm, działający cały czas, ale w przypadku, jeśli ilość imigrantów byłaby wysoka – widzieliśmy w poprzednich latach, że do tego może łatwo dojść – wtedy zastosowano by system rozdzielania. Trzeba było temu zapobiec. Dlatego poprosiliśmy o udział w konsultacjach – za co i tu chcieliśmy podziękować ponad dwu milionom trzystu tysiącom osób – dlatego, że na tym spotkaniu premierów potrzebowaliśmy nadać wagę, musieliśmy nadać wagę na naszym stanowisku, abyśmy mogli zapobiec podjęcia tej decyzji. To udało się, tak więc wykonaliśmy 50% pracy. Drugie 50% planuję  w taki sposób, że kiedy tylko ponowią się te dyskusje, ponieważ to była któraś z kolei taka dyskusja, i wielokrotnie mieliśmy możliwość do wyrażenia naszego stanowiska, wielu naszych przeciwników, lub naszych dysputantów jestem w stanie przekonać do naszego punku widzenia i sprawić aby przeszli na naszą stronę. No, pod tym względem nie osiągnąłem sukcesów, tak więc w tym momencie mamy tyle samo osób po naszej stronie, jak i wcześniej. Może nasz zapał, a także błysk prawdziwej wiary w naszych oczach co nieco zmalał, ale nasza liczba dlatego się nie zmienia, bo obstajemy przy tym, i po tym jak nie udało się teraz w grudniu podjąć decyzji na następne spotkanie, które odbędzie się w okolicach 21 marca, znów się tym zajmiemy, i tam spróbujemy podjąć decyzję, co oznacza, że czeka nas nowy atak, ponieważ ci, którzy chcą wprowadzenia obowiązkowych  kontyngentów imigracyjnych i osiedleńczych, ci w marcu znów spróbują. Zyskaliśmy czas, a ten, kto zyskuje czas – tak jak mówi o tym i węgierski język – zyskuje życie.

Ale dlaczego myśli Pan, że jeśli nie udało się przez dwa lata ich przekonać, to wtedy uda się to w następnych miesiącach?

Ponieważ w międzyczasie w Europie nastąpiły zmiany. I widzę, że wszyscy, którzy argumentują za pomieszaniem ludów Europy z  ludźmi z obcych krajów, tudzież chcą Europy mieszanej pod względem ludności, którzy utrzymują, że jest to droga postępu i rozwoju, jeśli teraz przestaną istnieć społeczeństwa oparte na podstawach narodowych i chrześcijańskich, i zamiast nich mamy żyć w pomieszanych, multikulturowych społeczeństwach, ci, którzy reprezentują ten pogląd, cały czas tracą podczas wyborów narodowych. I mówię to dlatego, że ten, kto zyskuje czas, zyskuje życie, bo w końcu europejczycy – nawet jeśli z trudem, zgrzytaniem zębów, z wątpliwościami, ale na końcu – będą mogli wcielić swoją wolę. Proszę przypatrzeć się wyborom, które w ostatnich miesiącach były organizowane. Myślę, że ten proces będzie się wzmacniał. Tak więc musimy wytrzymać aż do tego momentu, w którym po europejczykach ze środkowej Europy, europejczycy z Europy Zachodniej będą dostatecznie silni do tego, aby swoje narzędzia demokratyczne, wybory umieli wykorzystać do tego, aby zmusić swoich przywódców, aby prowadzili oni politykę, która podoba się ludziom, i którą wspierają, tj. Prowadzili politykę odrzucającą imigrację. Ja w ostatnich dwóch latach postępowałem według tej strategii i nie myślę, abym się mylił.

Powiedział Pan wcześniej, o tym, o czym  mówił Pan teraz, że to będzie rok buntu, myślę, że odnosił się Pan do Marcona we Francji popierającego imigrantów, nadal trwającej solidarności wobec Angeli Merkel, wspierania migracji. Południowe kraje na próżno walczą z presją migracji, nadal popierają kontyngenty.. Rok buntu?

Najpierw we Francji zmieciono całą polityczną elitę. Nie ma już partii socjalistycznej, są tylko jej gruzy. A nasza bratnia partia, Francuska Partia Republikanów, na czele której wcześniej stał pan Sarkozy, a następnie premier Fillon, a my też dostaliśmy policzek i nas też wyprosili z głównych sal władzy rządowej. Tak więc tradycyjną francuską elitę zaalarmował francuski lud, zbuntował się  wobec niej. Co dokładnie wybrał za nią, tego nie wie nikt, tego my sami dowiadujemy się tego teraz, w miarę jak prezydent przedstawia swoje plany w stosunku do Francji i Europy. Ale pewne jest to, że niezadowolenie było siłą, która wprowadziła go na fotel prezydencki. W Austrii sytuacja jest całkowicie jednoznaczna. Kiedy po raz pierwszy byłem premierem była próba tego, aby w Austrii powstał prawicowy rząd, wtedy wrogość wobec imigracji nie była aż tak ważna, ale pod kierownictwem kanclerza Schüssel próbowano stworzyć prawicowy rząd reprezentujący wartości konserwatywne, opierające się na narodowych podstawach. Zrobił się z tego skandal na skalę światową. Poza nami niewielu pozostało solidarnymi z Austriakami i z austriackim rządem. Teraz były jedne wybory, powstała ta sama kombinacja. W Austrii działalność rozpoczęła partia opierająca się na chrześcijańskich wartościach, odrzucająca imigrację, powstał konserwatywny rząd, i wygląda na to, że był mniejszy hałas, w sumie świat przyjął do wiadomości, że to jest nowy porządek życia w Austrii. I w Niemczech kwestia imigracji zmieniła siły polityczne. Po wrześniowo–październikowych niemieckich wyborach, zbliżając się do świąt Bożego Narodzenia, nadal nie ma tam rządu. Co z tego będzie nie wie nikt. Tak więc nie mówię, że Europejczycy wygrali już wojnę dotyczącą imigracji, walki dotyczące imigracji, nie mówię, że udało im się naprawić demokrację,  nie mówię, że udało im się uwzględnić wolę ludu, dlatego że liderzy w wielu miejscach jeszcze nie akceptują tego, ale proces zachodzi przed naszymi oczami i prowadzi w tym kierunku.

Kiedy kraje Czwórki Wyszehradzkiej wypowiedziały się w jaki sposób należy wzmocnić południowe kraje, w jaki sposób należy chronić libijską granicę, a Angela Merkel na to, że dobrze, że to dobry pomysł, ale ona nadal obstaje przy tym, że bez wewnętrznej solidarności nie będzie to działało, to  wtedy jakiego argumentu użył Pan  kierując go do  Angeli Merkel?

Najpierw zawsze zalecam także i Niemcom, ale i innym krajom Europy, aby byli solidarni z nami. Oni mówią o solidarności, ale nie są solidarni z nami, w tym że Węgry  przy południowych granicach broni nie tylko Węgier, ale i całą Europę. Pomogły nam kraje Czwórki Wyszehradzkiej, Austriacy, wysłali żołnierzy, policjantów, różne jednostki mundurowe, ale inni nie, nikt nie wysłał pomocy. Nikt też nie przyjął części z obciążenia finansowego, całe koszty ochrony spoczywają na nas, musieliśmy powołać do służby kilka tysięcy policjantów i funkcjonariuszy straży granicznej, musieliśmy wybudować fizyczną granicę, i to wszystko tylko i wyłącznie z pieniędzy węgierskich podatników, z ich podatku i budżetu. Unia daje pieniądze tylko na takie rzeczy, które w wątpliwy sposób my możemy spożytkować, głównie na programy praw człowieka, na wprowadzenie postępowania chroniącego migrantów, i tak dalej, tak więc wspiera odwrotne procesy, niż te, które my, Węgrzy, chcielibyśmy widzieć na Węgrzech. Tak więc pozostawili nas samym sobie, my ich chronimy, oni dlatego mogą siedzieć w relatywnej wygodzie i spokoju, w środku kontynentu, bo my tu, na granicy ich bronimy. Tak więc po tym wszystkim mieć żądania w stosunku do Węgier nie jest solidarną rzeczą. Tak więc ja zwykle podaję te argumenty. I aby nadać im wagi, trzeba powiedzieć, że ten punkt widzenia nie jest tylko punktem widzenia Węgier, ale krajów Czwórki Wyszehradzkiej, Polaków, Słowaków, Czechów, i teraz zdecydowaliśmy w ten sposób, że udzielimy większego wsparcia Włochom, który to kraj walczy z tym w jaki sposób może zatrzymać przy swoich morskich granicach odnawiające się fale migrantów. Każda analiza, instytuty badawcze Unii Europejskiej, ekspertów NATO mówi o tym, że w następnych latach – tak więc nie mówię tu o dekadach – ruszy lub nadal będzie trwała fala dziesiątek milionów, wzmocni się z kierunku Afryki w kierunku Europy i nie jedyną, ale jedną z tras będzie trasa prowadząca przez Włochy do Europy. Tą trasę należy zamknąć, należy ochronić Włochy. Jeśli nie ochronimy Włoch, wtedy nie będziemy mogli obronić Europy, ponieważ tak jak było to prawą, że jeśli nie możemy obronić Węgier, to nie obronimy Europy, to jest to też prawdą w ich przypadku. Dlatego też kraje Czwórki Wyszehradzkiej dały znaczące wsparcie finansowe Włochom.

Czy liczy Pan na to, że w decyzjach następnego okresu prócz Czwórki Wyszehradzkiej dołączy do Czwórki na przykład Austria?

Tak więc, jak powiedziałem liczę na to. Zawsze moje stanowisko było takie, że o Europie – niezależne od tego, w którym kraju, w jakim stanie jest duch demokracji – możemy mówić w sumie jako o demokratycznym kontynencie. I dlatego wola liderów i wola ludu nie może przez długi czas odstawiać od siebie. Rok temu był pomiędzy nimi większy dystans. Tak więc rok czasu temu liderzy byli bardziej przyjaźni imigracji, niż myśleli ludzie. Ten dystans się zmniejszył. Nie ludzie zbliżyli się do liderów, a liderzy musieli zauważyć, że mogą się zbierać do drogi jeśli będą kontynuować to, co do tej pory zrobili. Ten proces dzieje się przed naszymi oczyma. Jestem pewien, że prędzej czy później wola ludzi Europy i polityka liderów musi się spotkać. Taki jest porządek demokracji. Od czasu do czasu może pojawiać się pewien dystans może nawet pozostać pomiędzy wolą ludu a zamiarami liderów, ale przez długi czas duży dystans nie może pozostać.

W przypadku Polaków widać, że ten dystans pozostał. Ponieważ partię rządzącą popiera ponad 40 procent ludzi w kraju, w międzyczasie zmniejsza się poparcie dla opozycji, i w międzyczasie ta bomba atomowa UE, o której mówiliśmy z milion razy w związku w Węgrami, artykuł numer 7, ruszyła. Oczywiście do tego czasu wiele rzeczy stanie się, do kiedy odbędzie się w tej sprawie głosowanie, ale myślę, że Węgry nie udzielą swojego poparcia.

Najpierw w Polsce, w związku z listami imigracyjnymi widzę harmonię pomiędzy premierem kraju, liderami, a Polakami. Znaczna większość Polaków w taki sam sposób myśli, jak Węgrzy, większość z nich chrześcijaństwo – które teraz nie jest kwestią wiary, tylko usytuowaniem kulturalnym – chce ochronić, Polacy chcą pozostać, tak jak i my, Węgrzy, chcą bronić tożsamości narodowej, oni chcą powiedzieć, kto może przebywać na obszarze kraju, a kto nie, nie chcą pozwalać, aby w ważnych kwestiach niezależności polskiej lub węgierskiej,  aby nie w Warszawie lub w Budapeszcie, tylko gdzieś indziej,  powiedzmy w Brukseli, podejmowano decyzje. Nie akceptujemy tego. Tak więc Polacy, jeśli wolno mi tak powiedzieć, są w takim stanie intelektualnym, umysłowym, jak my. To, przykładając do tego europejską miarę, można ocenić jako dobre. Polskę dotykają mocne ataki. To, czego doświadczamy, jest niegodne. Głęboko niesprawiedliwe. Polska osiąga dobre wyniki w kwestii uchodźców, w sprawie migracji, imigrantów też, tylko ma obowiązki innej natury, niż południowe państwa Europy. Nie zapominajmy, że migranci liczeni są na dziesiątki tysięcy, przybyli z byłych sowieckich terenów. Polska nie otrzymuje żadnej pomocy do ich obsługi, w tym momencie w Polsce przebywa ponad jeden milion obywateli Ukrainy. Tak więc kraj ten dotyka duża presja z wschodniej strony. Tego w żaden sposób nie bierze pod uwagę Unia Europejska. Unia chce przyporządkować wszystko według jednego schematu, i myśli, że na świecie istnieją tylko te problemy, których możemy doświadczyć w zachodnich krajach, naszych własnych problemów po prostu nie chcą zaakceptować. Polska jest ofiarą tego sposobu myślenia. Tak więc Polsce należy się więcej szacunku i godności. Z drugiej strony  nie możemy chować głowy w piasek. Prawda, Polska jest statkiem flagowym Środkowej Europy, bez Polski nie ma Środkowej Europy, bez silnej Polski nie ma Środkowej Europy. Wszyscy, którzy żyją na tym obszarze, nawet jeśli nie są to Polacy, a na przykład Węgrzy, interesem wszystkich jest to, aby Polska była krajem odnoszącym sukcesy. Bez niej nie możemy działać osiągając odpowiednie efekty. Prawdziwy wkład w siłę współpracy środkowoeuropejskiej dają właśnie Polacy. Kiedy więc ktoś atakuje Polskę, tak jak się to stało w Brukseli, wtedy atakuje całą Europę Środkową. Tak więc musimy być solidarni z Polakami. Jestem przekonany, że to jest węgierski interes narodowy. Teraz mówię nie tylko o przyjaźni i sprawiedliwości, choć to też jest argumentem dużej wagi, ale o interesie narodowym Węgier. Naszym interesem jest to, abyśmy w pełni stanęli w obronie Polski, i jasno określili, że żadna europejska decyzja karająca Polskę nie może zaistnieć, ponieważ Węgry skorzystają z tej możliwości, aby zablokować ją. Ja osobiście też reprezentuję to stanowisko.

Czy nie należałoby, zamiast pozostawać solidarnym i w pełni obstawać przy Polsce, raczej siedzieć cicho? Pytam tylko dlatego, bo pośród rentitentów my jesteśmy dobrym przykładem. W tym znaczeniu, bo zwykliśmy mówi, że Polacy są tacy, Węgrzy są tacy, ale przynajmniej czasem słuchają, kiedy ich się prosi.

Ja bardzo się nie przejmuję tym, co mówią inni. Nie pragnę ich akceptacji, i nie dlatego to robię, co robię, aby ludzie z zachodu pogłaskali mnie po główce, tylko dlatego, że zgodnie z moim przekonaniem leży to w interesie Węgier i należy to wspierać. Bez wątpienia trzeba walczyć, i trzeba robić to mądrze, tak więc delikatnie, ale zawsze w niezachwiany sposób, bo inaczej w tej wielkiej przepychance zdeptają człowieka, w tej przepychance stanowiącej konkurencję pomiędzy narodami świata. Tak więc należy stanąć w obronie naszych interesów, i jeszcze raz powiem: mądrze, delikatnie, ale w twardy sposób. Trzeba mówić wtedy, kiedy ma to znaczenie, a teraz właśnie ma. Teraz trzeba jasno opowiedzieć się w stosunku do Unii, że  jeszcze nie warto wszczynać postępowania w stosunku do Polski, ponieważ nie ma żadnej szansy na to, aby mogli je zrealizować, bo będą Węgry, które stanowią przeszkodę nie do ominięcia.

Jeśli wspominał już Pan o środkowoeuropejskiej gospodarce, to teraz prowadzone są rozmowy, wyobrażenia z Europejskim Funduszem Walutowym, w związku ze strefą euro. Mówią, że kraje, które nie używają teraz euro otrzymały propozycję akcesyjną nie do odrzucenia. Czy propozycja jest nie do odrzucenia?

Ja też słyszałem coś takiego, my nie otrzymaliśmy. To co znamy w tym momencie to słabe o nędzne, i na dodatek gorsze od tego, co było do tej pory. Tak więc patrząc na to jest propozycja, aby ci, którzy dołączają do strefy euro, otrzymali pomoc do reform wewnętrznych, ale ja uważam to za zasłonę dymną. Jeśli przypatrzymy się historii ekonomii ostatnich dekad, wtedy zobaczymy następujące rzeczy. Do tego, aby ktoś dołączył do Unii Europejskiej, co jest kwestią finansową, ponieważ wprowadzamy wspólne pieniądze, do tego ekonomia musi być rzeczywistą ekonomią, jak mówią gospodarką realny – gospodarką rolną, przemysłową, usługową – musi zbliżyć się do średniej Unii Europejskiej, do której chcemy dołączyć. Specjaliści mówią o realnej konwergencji. Pytaniem jest więc, jakie narzędzia pomagają krajom znajdującym się poza strefą euro w tym, aby jak najszybciej zbliżyły się, względem stopnia rozwoju, średnią krajów znajdujących się w strefie euro, i ostatnie kilkanaście lat pokazuje, że najbardziej skutecznym narzędziem jest działanie tych funduszy, które opisywane są jako fundusze kohezyjne, które właśnie powołane są do wspierania realnej konwergencji. Tak więc nie potrzebujemy nowych narzędzi, ale powinniśmy dalej wzmacniać dotąd najmocniejsze narzędzia. Nowe narzędzia jest sens wprowadzać wtedy, jeśli jest ono bardziej efektywne, niż te dotąd sprawdzone. Niemniej mówię, że oczywiście eksperymentujemy z nowymi narzędziami, ale nie możemy w żadnym razie rezygnować ze starych, należy je wzmocnić, zwiększyć ich zasoby finansowe, i zbliżyć kraje, które wkroczyły do UE, podciągnąć do średniego stopnia rozwoju krajów strefy euro. Tak więc pod tym względem nie widzę żadnej nowej sytuacji. Zastanawianie się, prezentacja wizji oczywiście ma miejsce, ale jest to bardzo dalekie od tego, aby została podjęta jakakolwiek decyzja.

Nie widzi Pan w tym nowej sytuacji, że z zasobami Unii, z pieniędzmi Unii w następnym cyklu unijnym spróbują zrealizować to, o czym kilka razy już wspominano, że dystrybucję środków unijnych będą wiązać z państwem prawa?

Myślę, że te pomysły są już martwe zanim się urodzą. Unia Europejska stoi na podstawie dokumentu Umowy, w której nie ma żadnej takiej możliwości, na dodatek budżet na siedem lat trzeba jednogłośnie przyjąć, tak więc musi go przyjąć każde państwo członkowskie, tak więc Węgry też mają duże możliwości, aby realizować swoje interesy. Będę tak robił i po kwietniu to będzie jeszcze moim zadaniem.

Pomówmy jeszcze o gospodarce. Dane Narodowego Ministerstwa Gospodarki pokazują, że zaliczkowanie pewnych unijnych środków zwiększa deficyt budżetowy. Nie boi się Pan tego, że z powodu wyborów zostaną wstrzymane te unijne środki z powodu wszczętych procedur?

Nie widzę tego w ten sposób.  Powiem jeszcze raz: w Europie jest jeden system prawny, który określa, co wolno, a czego nie. Węgry są bezpieczne, na dodatek nie uznaję źródeł unijnych i nigdy nie uważałem ich jako narzędzi cudotwórczych. Na Węgrzech dla jakiegoś powodu w potocznym dyskursie są przedstawiane w taki sposób. Węgry bardzo dużo pieniędzy wpłacają w Unię, i otrzymują stamtąd duże zasoby, a zachodnioeuropejskie firmy działające na Węgrzech otrzymują poważne możliwości gospodarcze na terenie Węgrzech, wytwarzają duże profity, których część zabierają do siebie. Specjaliści się zgadzają co do tego, że wygląda na to, że Unia korzysta na tym, że daje nam pieniądze. Państwa zachodnioeuropejskie, które dają zasoby krajom Środkowej Europy, tak naprawdę zarabiają na nas. Tak więc kiedy oni przedstawiają to w ten sposób, jakby dawali darowizny Środkowej Europie, to wtedy tylko dlatego się nie śmieją, bo szacunek nie pozwala im na to, ale tak naprawdę to oni zarabiają na nas. Tak więc nie warto, aby Węgrzy z kapeluszem w dłoni, przestępując z nogi na nogę na progu stali i obawiali się, i tak nie wydarzy się nic takiego, za co powinniśmy być wdzięczni. Cały system finansowy UE, włączając w to pieniądze napływające na Węgry, opiera się na wspólnych i wzajemnych interesach. Jest dobry także i dla tych, którzy dają. Swoją drogą gospodarka Węgier mogłaby działać także bez środków unijnych. Ja nie polecam…

Mówią, że motorem wzrostu są środki unijne.

Tak, ale nie jest tak. Motorem wzrostu jest praca Węgrów. Mamy pracowników na światowym poziomie, na Węgrzech działają fabryki na światowym poziomie i są to nie tylko dlatego, że są w nich technologie na światowym poziomie, i ale jest to prawda, bo węgierscy robotnicy potrafią je obsłużyć. Tak więc Węgry nie powinny być wystraszone, Węgry nie są zmuszone korzystać z pieniędzy kogokolwiek, bo Węgry stoją na własnych nogach, i nawet jeśli ewentualnie w Unii zmienią się procesy finansowe, wtedy węgierska polityka gospodarcza jest na tyle elastyczna, aby mogła przystosować się do tej sytuacji. Dziś, kiedy swoją drogą mamy do dyspozycji środki unijne, kiedy w ramach UE przepływają duże ilości pieniędzy, to wtedy to jest rozsądną polityką, którą teraz prowadzimy, ale gdyby tak nie było, gdyby nie napływałyby te kwoty, wtedy przystosowywalibyśmy się, dostosowalibyśmy naszą politykę do nowej sytuacji. Wtedy też stalibyśmy na własnych nogach i wtedy też byłby wzrost, wtedy też odnosilibyśmy sukcesy, tak więc chcę powiedzieć, że Węgry spokojnie mogą zaufać własnej sile. Węgry są takim krajem, którego sprawy finansowe są w porządku, a rynek pracy jest elastyczny. Mówimy o takim kraju, gdzie ludzie mogą i chcą pracować. W ostatnich latach zadaniem naszego rządu, aby dawał możliwości ludziom, aby otwierał jak najwięcej możliwości. Nigdy nie wierzyłem w to, że rząd jest w stanie rozwiązać kogokolwiek problemy w życiu, każdy musi rozwiązać własne, ale do tego potrzebne są możliwości. Naszym zadaniem jest to, abyśmy otwierali bramy, aby była taka możliwość, aby Węgrzy spróbowali korzystać z nich, i ja w ostatnich siedmiu-ośmiu latach nauczyłem się, że jeśli jest możliwość, to Węgrzy skorzystają z niej. Pracują coraz więcej, podejmują się coraz większej ilości przedsięwzięć, tak więc nie musimy się obawiać, bo siła, siła tego kraju jest w nas. Staniemy na własnych nogach także i wtedy, jeśli regulacje unijne będą przedstawiać się w ten czy inny sposób.

W weekend znaczną się święta Bożego Narodzenia, w końcu tygodnia zamkniemy rok, i w następnym roku rozpoczniemy rok wyborów. Kiedy na ostatnim posiedzeniu kabinetu rozmawiał Pan z ministrami, o czym Pan mówił, że to było dobre w tym roku, należy to kontynuować, a co było tym, o czym Pan mówił, że to się nie podoba i trzeba to zmienić?

Tutaj bym tego nie powtarzał, bo jeśli jest mowa o pracy jestem urodzonym krytykantem. To wiąże się….

Jednak proszę powiedzieć o jednej-dwóch sprawach, o których była mowa.

…to wiąże się trochę z chrześcijaństwem, bo jedną z sił przyciągających chrześcijaństwa jest uznanie nieperfekcyjności, nic nie może być perfekcyjne, co ludzkie. Sprawy boskie mogą być perfekcyjne, ale ludzkie nie. I to oznacza to, że cały czas mamy możliwości poprawy. Tak więc nie ma takiej chwili, kiedy człowiek mógłby spocząć i powiedzieć, że teraz jest w porządku, zawsze mogą być jeszcze lepiej w porządku. I dla rządu jest bardzo ważne, aby pokazywał ten rodzaj  braku satysfakcji w stosunku do własnej pracy miał cały czas wyższe wymagania. Zadaniem premiera jest to, aby prezentował to w stosunku do ministrów, ja też mam w zwyczaju to robić. Ja chylę kapelusza przed moimi ministrami, bo wykonują wiele pracy, dużo pracują. Może coś z tego też jest widoczne. Może to wiązać się też z tym, że w ostatnich latach prawie każdego roku wszyscy awansowali na Węgrzech, kraj, jako wspólnota także, i rodziny także poszyły na przód w stosunku do tego, gdzie znajdowały się w poprzednich latach. W tym jest praca wszystkich, także rządu, tak więc w święta Bożego Narodzenia rozmawiam raczej w duchu uznania, ale uznanie nie jest tożsame z usatysfakcjonowaniem. Chrześcijaństwo natomiast daje nowe, nieoczekiwane dla nas zadanie, bo oczywiście teraz w święta, kiedy czekamy na narodziny Jezusa Chrystusa, patrzymy oczywiście z punktu widzenia wiary, ale w 2017 roku okazało się też, że jest co coś, co jest silniejsze niż wielu z nas myślało. Tym jest to, że podstawy codziennego życia chrześcijańskiego są w Europie silniejsze niż wiele osób myślałoby, i ludzie są bardziej przywiązani do tych postaw, niż wiele osób myślałoby.

Tak więc w ludziach jest podstawowa potrzeba, aby obronić chrześcijaństwo, i w teraz nie mówię o wierze, o wierze w Boga. To jest skomplikowana sprawa, ale o tym, że nasz świat, jest także i tych, którzy w żadnej formie nie mogą się spotkać, lub do tej pory nie spotkali się z Bogiem, ich życie jest także oparte na nauczaniu Chrystusa, bo nasze społeczeństwo żyją na podstawie wartości chrześcijańskich. Pokój, radość, przebaczenie, równość, równość kobiet i mężczyzn, szacunek dla rodziny, wartości wspólnoty narodowej, wszystko to jest czymś, co uznajemy niezależnie od wiary w Boga, ci, którzy żyją powiedzmy na Węgrzech czy w Europie. I teraz ludzie widzą w ten sposób, że według mnie prawidłowo, że wszystko to jest zagrożone, że jest atakowane. Musimy to ochronić, i kto miałby prowadzić tą obronę jak nie wybrani liderzy w każdym kraju, tak więc i na Węgrzech. W 2017 roku nauczyłem się tego, że w następnych latach, a może nawet i dekadach ochrona chrześcijaństwa będzie pierwszorzędnym zadaniem wybranych liderów politycznych.

W ostatniej półgodzinie słyszeli Państwo  premiera Viktora Orbána.

22  grudnia 2017

Lis 29

Przemowa na XXVII kongresie Węgierskiej Unii Obywatelskiej – FIDESZ

Budapeszt, 12 listopada 2017

Drodzy Przyjaciele, Goście! Szanowni zebrani członkowie Kongresu!

Słyszeliśmy piosenkę.  „Węgrzy uciekają do własnych serc, i tak znajdą dobre…” To mówi  nam dużo, ponieważ w naszej wspólnocie zawsze wiedzieliśmy, że bez uczuć nie ma myśli, bez serca nie ma polityki, bez pa

sji nie ma wielkich czynów. Na szczęście mamy wspólną pasję, która znów skłaniana nas do wielkich czynów. Na sza wspólna pasja to Węgry.

Przyjaciele!

Przede wszystkim dziękuję za sam fakt, że moja osoba została uznana wartą kandydatury i dziękuję za zaufanie oddane w głosowaniu. Dziękuję, że wybraliście mnie na przewodniczącego naszej wspólnoty na nowe dwa lata. Pozwólcie, że zanim będę mówić o FIDESZ, o naszej przyszłości i teraźniejszości na wstępie opowiem o zadaniach, które stoją przed nami.

U nas, w FIDESZ, to jest właściwa kolejność. Tu nie przyznaje się pozycji, nawet i przewodniczącemu, ale pracę i zadania. Pewnie to jest wyjaśnieniem dlaczego od wielu lat osiągamy sukcesy. I wy wiecie, że czekają nas wybory parlamentarne, większość z partii w takim okresie za najważniejsze zadanie uważa wygraną w wyborach.

I w naszym przypadku jest to nasze najbliższe zadanie. Ponieważ osoby wypowiadające się przede mną, na czele z moim przyjacielem, wiceprzewodniczącym Gáborem Kubatovem  już mówili o przygotowaniach do wyborów, mnie pozostało tylko tyle, abym przedstawił i powiedział: rozejrzyjcie się dookoła, a zobaczycie, że FIDESZ już dziś jest gotowy do wyborów. Niemniej FIDESZ jest Fideszem dlatego, że nigdy nie zadowala się wygraniem wyborów. Chcemy więcej niż to. Szukamy tego, i jeśli passa nam sprzyja, znajdujemy, to co jest większym sensem, wyższym celem wygranej następnych wyborów. Co musimy zrobić aby z wygraną FIDESZ wygrały całe Węgry i każdy Węgier? Rozglądając się po horyzoncie widzę przed nami trzy zadania: wzmocnić, pogłębić, ochronić. Wzmocnić wszystko to, co Węgry swoją pracą w pocie czoła osiągnęły przez ostatnie siedem lat. Pogłębić podstawy intelektualne i duchowe naszej polityki. Oraz ochronić przyszłość Węgier, bo w końcu udało się nam pozbierać, w końcu znów mamy przyszłość, tak więc mamy czego bronić. Co się tyczy wzmocnienia  muszę zacząć od tego, że cele wyznaczone w 2010 roku zostały przez nas osiągnięte. Uratowaliśmy gospodarkę, której groził upadek. Ustabilizowaliśmy budżet, który wykazywał wielkie braki, spłaciliśmy kredyty otrzymane od IMF oraz Brukseli, [zlikwidowaliśmy] kuratelę finansową, odesłaliśmy IMF, systemy medialne, energetyczne oraz większość systemów bankowych przejęliśmy w węgierskie ręce. Wszystko to zawdzięczamy wysiłkom, których podjęli się wszyscy mieszkańcy kraju. W 2014 wyznaczyliśmy sobie taki cel, o którym w polityce dużo się mówiło przez ostatnie 25 lat, ale nie osiągnięto na tym polu wyników. Chcieliśmy, aby wyniki  gospodarcze był widoczne nie tylko w statystyce, nie tylko w skali makro, nie tylko w oświadczeniach instytucji oceny kredytowej, nie tylko w reformach strukturalnych, nie tylko w odnowie systemów rozdzielania i w innych tym podobnych. Chcieliśmy, aby w życiu Węgrów w końcu nastąpiły zmiany. Chcieliśmy, abyśmy nie musieli się przed nikim tłumaczyć z poprawy sytuacji gospodarczej, bo jest ona widoczna, odczuwalna, jednoznaczna. Jest przed naszymi oczami, człowiek doświadcza jej w codziennym życiu. Chcieliśmy w 2014 roku, aby za cztery lata codzienne życie Węgrów było bezpieczne, prostsze, wypełnione nadzieją. Chcieliśmy w 2014 roku, aby ta zmiana była powszechna, aby dotarła do wszystkich, aby każdy skorzystał z niej, i aby każdy mógł uczynić krok naprzód.

Jeśli chodzi o sukcesy mieliśmy dobrą passę. Nie chcieliśmy nic innego jak tylko tyle, aby bezsensownymi ograniczeniami, nieprzemyślanym systemem podatkowym, biurokratycznymi meandrami oraz urzędowym rządzeniem się nie ograniczano, nie zatrzymywano i nie zamykano chęci tworzenia przedsiębiorstw i miejsc pracy. Trzeba było tylko, abyśmy pozwolili im działać. Twardszym orzechem do zgryzienia natomiast był główny człon naszej gospodarki narodowej, który nie postrzega siebie ani jako biednych, ani jako dobrze sytuowanych, a który tworzy większość Węgrów. Przypomnijcie sobie, że wyraźna większość kraju w 2010 roku prawie od ćwierci wieku żyła w niepewności, a życie postrzegała raczej jako chylące się ku upadkowi, niż posiadające tendencje wzrostowe. Poczucie bezpieczeństwa, uznanie oraz należny szacunek zniknął. Musieliśmy im zwrócić miejsca pracy zabrane przez socjalistów, musieliśmy wzmocnić wiarę w sens pracy. Musieliśmy osiągnąć to, aby mogli godnie żyć z uczciwie wykonanej pracy, aby mogli swoim rodzinom stworzyć możliwe do zaakceptowania warunki do życia, a nawet takie, które są podstawą do tego, aby szanować samych siebie.

Najtrudniejszym, ale jak zazwyczaj też to bywa, dającym najwięcej siły było to, abyśmy otwarli przed nimi możliwość godnego życia, stanięcia na nogi, podniesienia się osobom, które mają ciężki los, osobom przez lata bezrobotnym, żyjącym z zasiłków i często w biedzie, kilkuset tysiącom naszych obywateli. Teraz nie mówię tylko o naszych obywatelach będących cyganami, choć wielu z nich żyło w ten sposób. Ten świat był dużo większy, wciągał dziesiątki tysięcy rodzin. W takich częściach kraju, w których oderwane były całe regiony, gdzie większość dzieci pod wieloma względami żyła w rodzinach o trudnej sytuacji, a którymi w węgierskiej polityce nie zajmował się nikt oprócz nas musieliśmy osiągnąć takie wyniki.  Obniżenie opłat, praca zamiast zasiłku, a przynajmniej prace społeczne dla rodziców, darmowe żywienie, obowiązkowe przedszkole dla dzieci od lat trzech. Zlikwidowaliśmy rozprzestrzeniającą się przestępczą formę życia, która w wielu miejscach stała się strategią i stylem życia. Wszystkim daliśmy szansę na uczciwe życie z poszanowaniem zasad, ale jeśli ktoś nie skorzystał z niej, jeśli ktoś nie skorzystał z zaoferowanej szansy i z dobrego słowa, wtedy musiał zmierzyć się ze srogimi regulacjami prawnymi, i w ten sposób obroniliśmy przed nimi bezpieczeństwo ludzi żyjących z pracy. Węgry, stosunkowo do swoich możliwości, szczodrze wspierają te osoby, które żyją dla swoich dzieci ale nie wstydzimy się otwarcie powiedzieć, że u nas nie ma przyszłości taka forma życia, która realizuje się nie dla dzieci, ale, która chce żyć z dzieci. Byliśmy wytrwali i konsekwentni, dlatego udało nam się doprowadzić do porządku bezpieczeństwo publiczne nadające jakość codziennemu życiu. Dziękuję za to naszym policjantom, straży obywatelskiej, służbom sprawiedliwości, oraz oczywiście Sándorowi Pintérowi, który, jeśli istniała by taka, na pewno otrzymałby nagrodę dla najlepszego policjanta Europy i Ministra Spraw Wewnętrznych.

Szanowni Członkowie Kongresu! Drodzy Przyjaciele!

Możemy być dumni z tego, że my jesteśmy partią rządzącą, która zlikwidowała trwałe i liczne bezrobocie na Węgrzech. Powoli osiągniemy pełne zatrudnienie i będziemy takim krajem, a możliwe, że już jesteśmy, w którym każdy może pracować, ten, który chce pracować. Ze świata pracy socjalnej stale przechodzą w świat pracy rynkowej, a nawet powoli problemem zaczyna być brak pracy.

Drodzy Przyjaciele!

W poprawieniu jakości codziennego życia dużą przeszkodą było następne wyzwanie – problem niskich płac. Jeśli jest już praca, zawsze powstaje pytanie: ale czy opłaca się pracować?  Dla nas nie jest wystarczającą odpowiedzią to, że niezależnie czy się opłaca, czy nie trzeba pracować, choć i w tym jest racja. My natomiast chcieliśmy, aby praca miała sens, szacunek oraz przynosiła dochody. Dlatego pomiędzy rokiem 2014 a 2018 naszym największym przedsięwzięciem było odczuwalne, znaczące zwiększenie płac. Chcieliśmy je podnieść w takim stopniu, który w codziennym życiu stwarza bezpieczeństwo. Przypomnijcie sobie, jak nie tak dawno temu nie można było w żaden sposób wyżyć z wynagrodzenia minimalnego. I dziś nie jest to łatwe, ale każdy wie, widzi i uznaje, że wynagrodzenie minimalne od 1 stycznia następnego roku podnieśliśmy z 73.500 forintów [993.27zł] na 138.000 forintów [1864.92zł], a przypadku pracowników wyspecjalizowanych z 89.500 forintów [1209.49zł] na  180.500 forintów [2439.26zł].
Oznacza to dodatkowe 88, tudzież 102 procent. I po podniesieniu wynagrodzenia minimalnego udało się należycie ustalić przychody nauczycieli, osób pracujących w służbach porządkowych i w służbie zdrowia.

Drodzy Przyjaciele!

Pomyślcie o tym, że w końcu, mimo wszystko udało się nakierować gospodarkę na wzrost, bezrobocie zmniejszyć i wyprzeć, dać wszystkim pracę, szczególnie wesprzeć rodziny, i dać szansę na własny dom osobom posiadającym dzieci. Ludzie, nawet jeśli  nie mówią, dokładnie wiedzą jak wygląda sytuacja. To też prawda, że organy mowy Węgrów łatwo odmawiają współpracy, jeśli trzeba mówić o poprawie sytuacji, ale taki jest już nasz naród. Dokładnie wiedzą, jaka jest sytuacja, dlatego też dziś na Węgrzech nie ma chęci zmiany rządu, a zmiany opozycji.

Przyjaciele!

Oczywiście to nie jest jeszcze koniec drogi, raczej jej początek. Mimo że wyglądamy coraz lepiej, codzienne życie Węgrów nie jest jeszcze tak widowiskowe, abyśmy mogli rozsiąść się o odpocząć, i osiągać sukcesy bez znaczących, poważnych wysiłków. Naszym celem jest, aby rodziny na końcu miesiąca nie miały kłopotów, aby nie musiały się zapożyczać. Chcemy, aby oprócz możliwego do zaakceptowania poziomu życia ludzie dysponowali takimi oszczędnościami, które w nieoczekiwanych sytuacjach życiowych pozwolą im poczuć się bezpiecznie. Chcemy, aby wychowanie dzieci na Węgrzech nie stanowiło problemów, aby rodziny zdobywały dom w taki sposób, aby miesięczna spłata była do zniesienia. Abyśmy mogli to tego dojść [obecny] rząd powinien piastować urząd jeszcze przez przynajmniej cztery lata, dlatego z tej perspektywy stawka wyborów w 2018 roku jest większa, niż tych z 2014 roku. Potrzebne są jeszcze cztery lata pracy, abyśmy dotychczasowe wyniki wzmocnili w taki sposób, aby były one nieodwracalne. Nie zapomnijcie, że Węgrzy nie mogą liczyć na opozycję. Nigdy nie przegłosowała najważniejszych decyzji, nie przegłosowała zmniejszenia podatków, uprawnienia kobiet do wcześniejszej emerytury, prawa ziemskiego, pakietu ratunkowego dla kredytów walutowych, ani nie przegłosowali modyfikacji konstytucji zabraniającej osiedlania.

Łatwo zauważyć, że z socjalistami grzęznącymi w trawieniu samych siebie,  formacjami przerobionymi z narodowych radykałów na partie-maskotki,  zdolnymi do wszystkiego za pieniądze i władzę nie można osiągnąć stałego i nieodwracalnego bezpieczeństwa codziennego życia.

Drodzy Przyjaciele!

Pogłębić. Pogłębić duchowe i intelektualne podstawy naszej polityki. Wiem, że jest to abstrakcyjne i możne nawet nie interesuje wszystkich, ale kiedy mamy rozmawiać o takich rzeczach jak nie na kongresach? Duchowe i intelektualne podstawy. Wszystko to dziwnie i obco brzmi w dzisiejszym świecie profanum, w którym większość ludzi wierzy w namacalne rzeczy, i tylko je akceptuje jako podstawę jakiejkolwiek filozofii życia. Dlatego trzeba rozmawiać o podstawach duchowych i intelektualnych, myśleć o nich, a nawet mieć nadzieję na wskazanie kierunku, ponieważ może powstać takie uczucie w człowieku, jakby szedł pod prąd, przeciwnie do  ducha czasów. Ja natomiast polecam, abyśmy poprawili nasze okulary. Nie przyjmujmy romantycznej bohaterskiej pozwy walczącego z duchem czasów. Przyjmowanie takiej  postawy najczęściej kończy się atakami typowymi dla Don Kichota, i jeśli publiczność jest miła można tym niewiele więcej osiągnąć niż to, że nas pożałują. Zamiast tego należy zauważyć, że duch czasów nie jest jednoznaczny z duchem mediów. Trzeba zauważyć, że usypiające melodie wydobywające się z głośników wielkich globalnych firm i globalnych organizacji politycznych, zachęcające do lekkomyślności, oddania się szaleństwu konsumpcji, i nieograniczonemu egocentryzmowi wcale nie są tożsame z duchem czasów.

Pod miękką kołdrą odczucia szerzonego przez globalne elity może być prawdziwe życie. Widzimy dziesiątki milionów europejczyków, którzy codziennie ciężko pracują i walczą, aby mogli się utrzymać na powierzchni oraz utrzymać swoje rodziny. Widzimy, jak pragną bezpieczeństwa i porządku. Widzimy jak coraz mocniej wspierają się swoją tożsamością kulturową. I widzimy jak codziennie walczą o każdy metr kwadratowy europejskiego życia, do którego się przyzwyczaili. To jest prawdziwy duch czasów. Poprawmy więc swoje okulary i zauważymy, że duch czasów tak naprawdę stoi po naszej stronie. Po stronie ciężko pracujących, podejmujących odpowiedzialność, troszczących się o rodzinę, kochających swoją ojczyznę, trzymających się swoich chrześcijańskich korzeni europejczyków. My jesteśmy w większości, a nawet jesteśmy znacznym tłumem. Jest to tylko kwestia czasu i wygramy nie tylko na Węgrzech, ale w całej Europie, a nawet w całym zachodnim świecie.

To wszystko wiedzą też globalistyczne elity, służący im biurokraci, politycy na ich żołdzie, oraz agenci sieci rodzaju Sorosa reprezentujący ich interesy. Dobrze wiedzą, i właśnie dlatego na wszytko co narodowe, ludowe, chrześcijańskie i cywilne wymyślili to słowo-wytrych „populizm.
Ale na próżno powtarzać słowo-wytrych, na próżno szufladkować, na próżno odprawianie politycznego voodoo, rzeczywistość, prawdziwi ludzie, prawdziwe instynkty, prawdziwe pragnienia ludzi, marzenia i nadzieje pokonają dziś jeszcze panującą w Europie elitę globalistów i znów Europę uczynią wielką, a w niej także i Węgry. Oczywiście wszystko to nie nastąpi samo z siebie. To nie jest marksistowski historyczny materializm, gdzie historia świata dociera do celu w z góry zaplanowany sposób i odpowiednio do potrzeb. Tu będzie walka i ścieranie się sił. Co będzie? Walka i ścieranie się sił. I walka prowadzi tam, że charakter dyskusji następnego dziesięciolecia w Europie będą traktowały o tożsamości, ludzi, ludach, narodach, krajach i kontynentach.

W taki sposób docieramy do intelektualnych podstaw naszej polityki. Ponieważ nasz sukces, w moim przekonaniu, zależy od jakości i siły podstaw intelektualnych naszej polityki. Dziś nie można się utrzymać na chybotliwych nogach. A tym bardziej wygrać. Dlatego najpierw powiedzmy głośno, że nasza polityka ma podstawy intelektualne, a nawet duchowe. Z drugiej strony powiedzmy, że węgierska polityka w ostatnim tysiącleciu miała podstawy o takim charakterze.

Po trzecie powiedzmy, że podstawy intelektualne były narodowe, i zawsze obracały się wokół przetrwaniem narodu węgierskiego, jego zadań i powołania.

Po czwarte  powiedzmy głośno, że tradycja jest szeroka, kolorowa i porywająca. Dlatego należy z całą pewnością osądu należy z szerokich możliwości wybrać ten prąd, do którego chcemy dołączyć. Do którego dobrze nam dołączyć, ponieważ pasuje do naszego fideszowskiego i chrześcijańskiego charakteru. I co warto powiedzieć nie umarły słowa i nie umarły tradycje, ale tu i teraz, świeżo i żywo wyznaczają zadanie polityki, a tym samym nasze osobiste zadanie. Powiedzmy więc otwarcie, że my nie opieramy się ani na rozróżnieniach rasowych ani klasowych. Odrzucamy politykę odwracającą przeciwko sobie ludzi, a jej reprezentantów postrzegamy jako naszych wrogów. My opieramy się na podstawach narodowych, dlatego zamiast walki klas i pochodzenia podążamy za narodową współpracą, pokojem, tworzeniem, jak powiedział Klebelsberg: podążamy za ideą produktywnego człowieka.

Oczywiście to są stare kwestie, znane wersje polityki, łatwo się wśród nich odnaleźć. Ale mamy tu też nową, nowoczesną politykę, której wcześniej nie było. W centrum jej stoi człowiek ogołocony ze swojej kultury, narodowości, wiary i tożsamości płciowej. Typ człowieka nowych czasów to sam homo Brusselicus. Powiedzmy, że w naszym przekonaniu polityka odrzucająca naturalny porządek życia, poddająca wątpliwości prawo do życia wspólnot narodowych – zgodnie z naszymi dotychczasowymi doświadczeniami – niezależnie od wykształcenia i dobrych intencji moralizatorskich jej autorów w Europie zawsze prowadzi do barbarzyństwa. Powiedzmy, że zgodnie z ich nastawieniem najważniejszym łącznikiem między ludźmi poza prawami biologii jest połączenie natury intelektualnej, które nazywamy narodem, i które sprawia, że jesteśmy uczestnikami wspólnej kultury i tradycji. I powiedzmy, że my odziedziczyliśmy indywidualną kulturę narodową. Nasza narodowa kultura czyni nas tym, ki jesteśmy. Naszej narodowej kulturze zawdzięczamy to, że Węgrzy posiadają umiejętność spojrzenia w oczy rzeczywistości, mają szacunek do siebie i znają siebie, oraz mają umiejętność, dzięki której są w stanie w ogólne zrozumieć swoją sytuację i swoje zadania. Wierzymy w to, że węgierska dusza wszytko wytrzyma i przeżyje. Ale jak dawniej mawiali ludzie: czasem ucichnie, ale nie umrze. Ta siła intelektualna daje nam umiejętność, abyśmy odważnie przyjęli i spokojnie się zastanowili nad pytaniami powstającymi nad naszą większą ojczyzną, Europą, a które innych przerażają.

Dawni wielcy wiedzieli, i nawet napisali, że właśnie swoisty węgierski duch, i w wyniku tego węgierski sposób myślenia dał Węgrom możliwość życia pomiędzy wykształconymi ludami, i dał im też siłę moralną, bez której taki samotny i przybyły z tak daleka lud, jak nasz prawie nie miałby szans utrzymać się przez tysiąc lat. Jakże moglibyśmy więc z tego zrezygnować ?

Drodzy Przyjaciele!

Jesteśmy wspólnotą polityczną, mającą świadomość tego, że naród węgierski powstał ze spotkania wschodniego charakteru i kultury zachodu, i to ma dla nas znaczenie po dziś dzień. Umiłowanie stepów wolności spotkało się z wiarą chrześcijańską, a z tego wyrosło umiłowanie ludzi, uszanowanie dla ludzkiej wolności, co do dziś stoi w centrum dzisiejszego węgierskiego myślenia politycznego. Dlatego też wyznajemy, przytaczam: „niezachwianie wierzymy w moc miłości i współpracy”. Poglądy naszej wspólnoty politycznej dlatego opierają się na tym prostej myśli, ponieważ są rzeczy, które jeśli kiedyś raz były prawdziwe zawsze zostaną prawdziwe.

Przyjaciele!

Wszystko to wydaje się być naturalnym i dobrze brzmi. Ale jest tu jeden haczyk. Kraje podejmują w Europie decyzje tak, że nie biorą pod uwagę chrześcijaństwa, i nie biorą pod uwagę swojego narodowego charakteru. Chcą wkroczyć w okres postchrześcijański i postmodernistyczny. Już dobrze widać, że na to pytanie, czy nie weźmiemy pod wagę chrześcijańskich zasad życia i od drogi wyznaczonej przez naszą kulturę narodową, czy wierzymy jeszcze w prawdy moralne niezależne od wieku i miejsca, na te pytania dajemy różne odpowiedzi. Są takie kraje, które przytakną, są takie, które dadzą negatywną odpowiedz. Pytaniem przyszłości jest to, czy z tego będzie jednolita Europa?

Przyjaciele!

W taki sposób na pewno nie, jeśli będziemy chcieli zmusić innych do naszego sposobu myślenia, do uznania ich interesów i celów. Jedność Europy może pozostać tylko w jeden sposób: jeśli zaakceptujemy nawzajem swoje różnice, jeśli będziemy się nawzajem darzyć szacunkiem, i jeśli zamiast Stanów Zjednoczonych Europy stworzymy stowarzyszenie europejskich wolnych narodów. Nie ma innej drogi.

Szanowni Członkowie Kongresu! Drodzy Przyjaciele!

A teraz chciałbym powiedzieć o tym, co i dlaczego musimy obronić. Wiadomym jest, że my, Węgrzy, nie lubimy mocarstw. A szczególnie ich namiestników. Dziś znów zagraża nam mocarstwo. Stoimy na drodze planowi, który chce zlikwidować narody i chce stworzyć Europę mieszaną pod względem ludności. Stoimy na drodze mocarstwu finansowemu i politycznemu, które chce zrealizować ten plan, cokolwiek byłoby tego ceną. Nie owijamy w bawełnę, w celu realizacji planu Sorosa w całej Europie chcą usunąć z drogi rządy reprezentujące interesy narodowe. NGO Sorosa w ostatnich latach otoczyły siecią wszystkie europejskie fora podejmujące decyzje. Obecne są także na obrzeżach węgierskich partii. Zachowują się w taki sposób, jaki kiedyś aktywiści Oddziału Propagandy i Agitacji Sowieckiej Partii Komunistycznej. My, zaprawieni w boju znamy ich już po zapachu. W bardziej wyrafinowany sposób, ale żołnierze Sorosa chcą decydować co mamy robić, co mamy mówić, co mamy myśleć, a nawet jak mamy myśleć o sobie. Sytuacja tak długo była prosta i jasna. Człowiek był kobietą i mężczyzną, matką i ojcem, był Węgrem, Niemcem lub Rosjaninem, chrześcijaninem lub muzułmaninem. Dziś chcą wmusić nas w taki świat, w którym brakuje naturalnych i jasnych konturów. Ten świat nie ma bezpiecznych punktów, nie jest jasne kto jest kobietą a kto mężczyzną, co jest rodziną, co oznacza być Węgrem i chrześcijaninem. Tworzą trzecią płeć, wyśmiewają wiarę, rodzinę uważają za zbędną, a naród za przestarzały.

Drodzy Przyjaciele!

Mówmy zrozumiale. Migracja nie jest celem planu Sorosa, a narzędziem. Miliony osób, które znalazły się w złym położeniu wabieni są z Afryki i Bliskiego Wschodu do Europy, a nawet bezpośrednio transportuwani, aby osłabić narody i aby zadać ostatnie pchnięcie nożem w kulturę chrześcijańską. Porozmawiajmy szczerze także o tym, że plan Sorosa poważnie zagraża bezpieczeństwu naszej codzienności. W krajach Europy, do których odbywa się imigracja, częste się stały akty terroru, wzrosła przestępczość i przemoc w stosunku do kobiet, ponownie odradza się antysemityzm. To jest to, czemu musimy przeszkodzić, to jest niebezpieczeństwo, przed którym musimy ochronić nasz kraj.

Tak więc kiedy mówimy, chrońmy Węgry, wtedy mówimy, że musimy ochronić pracę, rodzinę, bezpieczeństwo, nasze prawo, osiągnięte przez nas wyniki, węgierską kulturę, oraz musimy ochronić także naszą przyszłość. To czego nie znosiliśmy od mocarstwa sowieckiego, tego też nie możemy znieść od mocarstwa Sorosa. Ochronimy nasze granice, zatrzymamy realizację planu Sorosa, i w końcu wygramy i tą walkę.

Drodzy Przyjaciele!

Teraz pomówmy o nas samych. Przyszłej wiosny minie trzydzieści lat, jak wywiesiliśmy sztandar w akademiku Bibó uniwersytetu ELTE. Są wśród nas tacy, którzy byli i przy pierwszych krokach, kiedy żyliśmy jeszcze w czasach manipulacji, zastraszania i przemocy policji. Jeszcze stacjonowali tu sowieccy żołnierze, ale my, doświadczeni w boju, my czuliśmy w powietrzu nieodwracalnie przybliżające się zmiany. Dokładniej czuliśmy, że my jesteśmy zmianą. Wielu z nas uśmiechało się, kiedy mając dwadzieścia kilka lat zdecydowaliśmy się, że stworzymy partię i ruszymy w pierwszych wyborach parlamentarnych.

Kiedy zakładaliśmy Fidesz było nas 37 osób, ilość osób należących do partii komunistycznej podawano na 800 tysięcy, a straży robotniczej było 50 793. Mimo tego jesteśmy tutaj. Razem z naszymi sprzymierzeńcami jesteśmy największą partią Europy i osiągającą największe sukcesy polityczne wspólnotą. Abstrahując od naszego kongresu przychodzi mi do głowy historia, w której dwóch kaznodziei podziwia wielką świątynię, jej wieże oraz znajdujący się w niej potężny dzwon. Jak ten wielki dzwon mógł znaleźć się na wieży? Jak nie inaczej, niż jak wcześniej dzwonek…. Wniosek jest taki: jeśli wtedy nie zdecydowalibyśmy się na działanie teraz nie byłoby nas!

Drodzy Przyjaciele!

Kiedy patrzę na was, a raczej na nas nasuwa się pytanie: na ile nasz dzisiejszy FIDESZ jest tożsamy z tym, który był w momencie założenia? Dobre pytanie. Dzisiejszy FIDESZ jest na tyle tożsamy z tym z 1988 roku, na ile jakikolwiek człowiek jest tożsamy z tym, którym był w wieku 1 roku. Lub też inaczej: jeśli rzeka jest tożsama z biegiem rzeki, który w miarę przebytej drogi poszerza się. Z partii pokoleniowej my sami przekształciliśmy się w europejską partię ludową. Przebyliśmy długą drogę. Zrobiliśmy sobie miejsce w obradach Okrągłego Stołu Opozycji, razem wywalczyliśmy, aby bohaterowie rewolucji 56 roku zostali uczczeni w odpowiedni sposób, razem wywalczyliśmy otwarcie żelaznej kurtyny, razem wyrzuciliśmy sowietów, i razem przepołowiliśmy partię komunistyczną. Razem wywalczyliśmy, abyśmy i my byli w pierwszym parlamencie wybranym w wolnych wyborach.

Przyjaciele!

Przeżyliśmy świetliste zwycięstwa oraz bolesne porażki. Zaciskając zęby wytrzymaliśmy najciemniejszy  moment okresu po zmianie systemu, referendum z 5 grudnia, i nie ustaliśmy, dopóki nie daliśmy podwójnego obywatelstwa Węgrom znajdującym się poza granicami naszego kraju, osiągając tym satysfakcję moralną i prawną. W ostatnich 29 latach węgierscy wyborcy, mając do nas zaufanie trzykrotnie wybrali nas do parlamentu. Skorzystaliśmy z ich zaufania. My byliśmy tymi, którzy  zmienili tymczasową konstytucję na nowoczesną, europejską i tym samym patriotyczną Konstytucję. Wiwat, trzykrotnie wiwat na cześć prezydenta Pála Schmitt. I my byliśmy pierwszymi w Europie, którzy powstrzymali inwazję migrantów spadającą na Europę. My głosiliśmy gospodarkę opartą na pracy, my stworzyliśmy ponad 700 tysięcy nowym miejsc pracy. My skonstruowaliśmy ulgi podatkowe dla rodzin, a kiedy zostały odebrane, walczyliśmy o nie i oddaliśmy je węgierskim rodzinom. My jesteśmy tymi, dla których naprawdę najważniejsze są dzieci. Rozliczyliśmy banki, przewalutowaliśmy na forinty kredyty. Zrealizowaliśmy obniżki opłat komunalnych. My jesteśmy tymi, którzy dali należny szacunek osobom starszym. Zachowaliśmy wartość emerytury, i w tym roku po raz pierwszy wypłaciliśmy premię emerytury, bo Węgry to wielopokoleniowy dom, w którym razem płaczemy i śmiejemy się.

Szanowni Członkowie Kongresu! Drodzy Przyjaciele!

To miłe uczucie pomyśleć, że w ostatnich trzech dekadach z tą wspólnotą, razem z wami, zrealizowaliśmy wielkie rzeczy. Ale ostrzegam siebie i was: teraz musimy być skromni, ponieważ mamy ku temu powody. Dziękuję Wam, że jesteście taką fantastyczną wspólnotą, że mogę być członkiem takiej ekipy odnoszącej sukcesy. Dziękuję za otrzymane od was niezachwiane i wzruszające zaufanie. Jest to wzruszające i jest to szacunkiem stać na przedzie takiej wspólnoty politycznej. Wykonam moje zadanie.

Naprzód Węgry, naprzód Węgrzy!

za: http://www.miniszterelnok.hu