lis 10

Przemówienie na Budapesztańskim Forum Demograficznym

Nasz kontynent chlubi się tym, że tu narodziła się wolność myśli, słowa i prasy, ale rodzina i demografia to dziś słowa, których nie wypada używać, ponieważ nie podobają się obrońcom politycznej poprawności. Nawet na posiedzeniach naszej rodziny politycznej – Europejskiej Partii Ludowej – mamy problemy z używaniem wyrazów takich, jak rodzina. Niektórzy boją się, że jeśli użyje się takiego słowa, to trzeba od razu tłumaczyć się o co chodzi, zastrzegać się, że nie można tego pojęcia zawężać lub że trzeba traktować je bardzo otwarcie, aby nikogo nie dyskryminować. Słowa rodzina można używać tylko w liczbie mnogiej, ale nie wolno w dzisiejszej Europie mówić o tradycyjnej rodzinie – do tego doszło,

sie 05

Dlaczego Orbán wieszczy koniec ery liberalnej demokracji? Czy Rosja stanowi wzór dla Węgier?

 

W zeszłym tygodniu odmówiłem jednemu z polskich portali informacyjnych skomentowania wypowiedzi wygłoszonej przez Viktora Orbána 26 lipca br. podczas letniego obozu studenckiego w Baile Tusnad w Siedmiogrodzie na terytorium Rumunii. Premier Węgier miał tam oświadczyć, że wzorem dla jego kraju pozostaje Rosja.

Dlaczego odmówiłem? Wcześniej kilka razy zetknąłem się bowiem z przypadkami, że tłumaczenia przemówień Orbána z języka węgierskiego na polski lub angielski były tak niedokładne, iż zniekształcały istotę jego przekazu. Postanowiłem więc zapoznać się z treścią jego wykładu wygłoszonego w Rumunii. Dopiero po tym mogę odnieść się twierdzenia, jakoby Moskwa stanowiła wzór dla Budapesztu.

maj 10

W Berlinie broni tradycyjnych wartości…

(…) W swoim przemówieniu wygłoszonym podczas konferencji Orbán skupił się na problemach politycznych i społecznych Europy, mówił też obszernie na temat sytuacji Europy Środkowej i Wschodniej uznając, że nieaktualny jest już dominujący w początkowej fazie transformacji ustrojowej pogląd, że należy kopiować wszelkie rozwiązania wyżej rozwiniętych i bogatszych państw Zachodu. Stwierdził, że właśnie próby takiego kopiowania doprowadziły w niektórych przypadkach do kłopotów nowych członków UE. "Wcześniej oczekiwaliśmy od Europy Zachodniej poparcia w zabiegach o wejście do UE. Dziś oczekujemy od Zachodu uznania faktu, iż nie jesteśmy jedynie konsultantami w poszukiwaniu nowych rozwiązań, lecz że Europa Środkowa i Węgry mają własne rozwiązania i oferty dla całej Europy" – powiedział Orbán. "Oczekujemy, że Zachód zaakceptuje, że to, co reprezentujemy, nie jest głupotą, odstępstwem od ortodoksji, lecz jest wkładem Europy Środkowej, który powinien być oceniany na podstawie skuteczności i rezultatów".

kw. 06

Debrecen…

Post użytkownika Orbán Viktor.
mar 31

„Być Węgrem to jednocześnie być powstańczym bojownikiem o wolność i oddanym stróżem mądrego porządku”

Budapeszt, Plac Bohaterów, 29 marca 2014

Przemówienie Viktora Orbána na wielkim wiecu wyborczym Fideszu

Pozdrawiam pana Istvána Pásztora, przywódcę Węgrów w Wojewodinie. Pozdrawiam pana Josepha Daula, przewodniczącego Europejskiej Partii Ludowej, który zaszczycił nas swoją wizytą i wsparciem. Pozdrawiam wszystkich Państwa, uczestników Marszu Pokoju. Bóg Was przyprowadził!

Znów zebraliśmy się ze wszystkich zakątków kraju, od Debreczyna po Sopron, od Kézdivásárhely [w Siedmiogrodzie] po Szabadkę [Subotica w Serbii], od Beregszász [Berehowo na Zakarpaciu] po Komárom [Komarno, na granicy Słowacji z Węgrami].

sty 15

Bardzo ważna sprawa…

Budapeszt, 23 lipca 2013 r.

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność"
Pan Przewodniczący Piotr Duda
Wały Pomorskie 24
80-855 Gdańsk

Szanowna Komisjo Krajowa, szanowny Panie Przewodniczący!

W imieniu kierownictwa największej węgierskiej organizacji cywilnej Civil Ósszefogas Forum (Forum Porozumienia Cywilnego, w skrócie CÓF)) zwracamy się do Państwa, jako najwyższych przedstawicieli NSZZ „Solidarność” w sprawie używania przez węgierskie lewicowe stowarzyszenie o nazwie „Magyar Szolidaritas Mozgalom (Węgierski Ruch Solidarność, skrótowo „Szolidaritas”) graficznego odpowiednika (logo) nazwy polskiego NSZZ „Solidarność”.

paź 09

Wykład w Chatham House (całość)

Londyn, 9 października 2013

Królewski Instytut Spraw Międzynarodowych

Prowadzący: Profesor Lord Alton z Liverpool

Pytanie 1: (Dziennikarz z Japoni)

Jest kilka podobieństw między panem a premierem Japonii Shinzo Abe. [Obaj przywiązujecie] większą wagę do tradycyjnych wartości i [przeciwstawiacie się] umniejszaniu niezależności krajowych lub centralnych banków i zdecydowanie chcecie [wzrostu] swojej gospodarki… ale jednocześnie jest wiele krytycyzmu ze strony krajów zachodnich. Tak więc w Japonii niektórzy zachodni dziennikarze [twierdzą] – Japonia wraca do militaryzmu – ja jednak nie widzę żadnych tajemniczych [wydarzeń], ponieważ wydatki na obronę są wciąż poniżej jednego procenta PKB. Czy zatem uważa Pan, że obaj powinniście reagować na tego rodzaju krytykę ze strony państw zachodnich? Bardzo też obawiam się sentymentów narodowych w pańskim kraju – i jak radzić sobie z Jobbik i takiego rodzaju złym ruchem narodowców?

wrz 12

Przemówienie w Instytucie Aleksandrowskim Uniwersytetu Helsińskiego

Helsinki, 13 maja 2013

Szanowni Państwo, Ekscelencje, Drodzy Przyjaciele.

Dzień dobry wszystkim. I ja sądzę, jak to już właśnie powiedziano, że to wyjątkowa okazja. A to dlatego – w każdym razie tak wynika z moich doświadczeń w ostatnich latach – że politycy zdają się częściej przemawiać do ekspertów i mediów, a rzadziej do ludzi. I myślę, że to dobra okazja dla nas wszystkich, by wrócić do naszych wcześniejszych zwyczajów: do bezpośredniej konsultacji i do relacji jaka wiązała tych pochodzących z wyboru odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji, powiedzmy, liderów – i ludzi. To przyczyna, dla której zaproszenie tutaj bardzo mnie ucieszyło. Moje wystąpienie będzie na tyle krótkie, by pozostawić miejsce na wyjaśnienia, pytania i odpowiedzi w drugiej części spotkania.