paź 09

Wykład w Chatham House (całość)

Londyn, 9 października 2013

Królewski Instytut Spraw Międzynarodowych

Prowadzący: Profesor Lord Alton z Liverpool

Pytanie 1: (Dziennikarz z Japoni)

Jest kilka podobieństw między panem a premierem Japonii Shinzo Abe. [Obaj przywiązujecie] większą wagę do tradycyjnych wartości i [przeciwstawiacie się] umniejszaniu niezależności krajowych lub centralnych banków i zdecydowanie chcecie [wzrostu] swojej gospodarki… ale jednocześnie jest wiele krytycyzmu ze strony krajów zachodnich. Tak więc w Japonii niektórzy zachodni dziennikarze [twierdzą] – Japonia wraca do militaryzmu – ja jednak nie widzę żadnych tajemniczych [wydarzeń], ponieważ wydatki na obronę są wciąż poniżej jednego procenta PKB. Czy zatem uważa Pan, że obaj powinniście reagować na tego rodzaju krytykę ze strony państw zachodnich? Bardzo też obawiam się sentymentów narodowych w pańskim kraju – i jak radzić sobie z Jobbik i takiego rodzaju złym ruchem narodowców?

wrz 12

Przemówienie w Instytucie Aleksandrowskim Uniwersytetu Helsińskiego

Helsinki, 13 maja 2013

Szanowni Państwo, Ekscelencje, Drodzy Przyjaciele.

Dzień dobry wszystkim. I ja sądzę, jak to już właśnie powiedziano, że to wyjątkowa okazja. A to dlatego – w każdym razie tak wynika z moich doświadczeń w ostatnich latach – że politycy zdają się częściej przemawiać do ekspertów i mediów, a rzadziej do ludzi. I myślę, że to dobra okazja dla nas wszystkich, by wrócić do naszych wcześniejszych zwyczajów: do bezpośredniej konsultacji i do relacji jaka wiązała tych pochodzących z wyboru odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji, powiedzmy, liderów – i ludzi. To przyczyna, dla której zaproszenie tutaj bardzo mnie ucieszyło. Moje wystąpienie będzie na tyle krótkie, by pozostawić miejsce na wyjaśnienia, pytania i odpowiedzi w drugiej części spotkania.

sie 13

Zapis wywiadu Wall Street Journal

WSJ: Po trzech latach u steru rządów w zmaganiach z kryzysem, jaka jest Pańska odpowiedź na krytykę polityki ekonomicznej Węgier, którą niektórzy określają mianem niekonwencjonalnej.

Viktor Orbán: Kiedy wprowadzaliśmy nową politykę gospodarczą, pierwszą wątpliwością na Zachodzie było: czy to wyraźna koncepcja polityczna, czy to tylko decyzje podejmowane tak, abyśmy mogli dożyć następnego ranka. Mieliśmy jednoznaczną wizję, jak wyjść z kryzysu, w jaki sposób uczynić Węgry konkurencyjnymi. W 2002 roku byliśmy w awangardzie Europy Środkowej. W 2010 roku byliśmy najsłabsi. Jesteśmy teraz bliżej miejsca, w którym chcemy być. Ponownie doganiamy Europę Środkową. To ważne. Przyszłością Europy jest Europa Środkowa. Bez nas nie byłoby w ogóle wzrostu w Unii Europejskiej. Jeśli w przyszłości chcemy mieć wzrost w gospodarce europejskiej, to będzie on pochodzić z Europy Środkowej. Teraz ponownie staliśmy się jednym z motorów tej tendencji.

sie 11

Viktor Orbán wyprzedza Brukselę

W kwietniu 2010 roku partia Fidesz (Węgierska Unia Obywatelska) zdobyła w wyborach 61 proc. głosów i wraz z KDNP (Chrześcijańsko-Demokratyczna Partia Ludowa) utworzyła rząd z konstytucyjną większością 2/3 głosów w parlamencie. Premierem został Viktor Orbán. Do tego czasu przez pełne dwie kadencje, począwszy od 2002 roku, władzę sprawowała postkomunistyczna koalicja MSZP –SZDSZ, przez większą część tego okresu pod wodzą Ferenca Gyurcsányego.

Polityka rządu Gyurcsányego doprowadziła na początku roku 2010 gospodarkę Węgier do głębokiego kryzysu. Przejawił się on spadkiem PKB aż o 7 proc., nieujawnioną w wyniku nieuczciwych manipulacji dziurą budżetową w wysokości 8,4 mld zł i poważnym zadłużeniem gospodarki. Wzrosło ono z 55 proc. PKB w 2002 roku do przeszło 80 proc. PKB na początku roku 2010. Taką oto sytuację „odziedziczył” po postkomunistach Viktor Orbán. To zaś w sposób oczywisty musiało ograniczać i warunkować program reform.

lip 03

O solidarność z Węgrami – apel do władz Rzeczypospolitej

Prawica Rzeczypospolitej wzywa rząd do jednoznacznego zadeklarowania solidarności z Węgrami, którym nieodpowiedzialni zagraniczni politycy grożą wykorzystaniem przepisów art. 7 Traktatu o Unii Europejskiej do odebrania należnych praw na forum europejskim. W całości podzielamy opinię premiera Viktora Orbána, że ataki te godzą nie tylko w prawa Węgier, ale i w zasady współpracy europejskiej – więc również w suwerenność, prawa i interesy Polski.

Prawica Rzeczypospolitej wyraża uznanie wszystkim polskim posłom, którzy na forum Parlamentu Europejskiego przeciwstawili się atakom na Węgry. Jednocześnie apelujemy do rządu o zdecydowaną politykę solidarności. W sytuacji tak poważnego zagrożenia wolności w Unii Europejskiej nie ma miejsca na balansowanie między tymi, którzy bronią praw narodów i tymi, którzy je podważają.

lip 01

Euro Europy czy Europa euro? – Wnioski według István Vargi

Z matematyczną dokładnością można obliczyć, że nie da się zachować obrotu finansowego i kapitałowego w obecnej postaci. W związku z tym Unia Europejska powinna przejąć większą kontrolę nad traktowaną dziś jeszcze jako niezależna zmienna polityką monetarną i poprzez ten pryzmat powinna kształtować równowagę budżetową. To nie braki budżetowe produkują złe pieniądze, tylko złe pieniądze prowadzą do braków. Kiedy prezesi niezależnych banków centralnych i bankierzy zostają ministrami finansów czy też premierami, nie znaczy to, że trzeba ich odtąd trzymać z daleka od decyzji finansowych. Wręcz przeciwnie, należy dążyć do demonstrowania silnych więzów między polityką i systemem finansowym. Należy nadzorować niezależność centralnych banków emisyjnych.

cze 28

Nadszedł czas na utworzenie Ruchu Patriotów Europy

Dla nas, demokratów węgierskich, obrona praw człowieka, solidarność społeczna, wolność pracy i wiara w sprawiedliwy podział owoców wzrostu gospodarczego, a także prawo do czystej przyrody i ochrony środowiska, są tak podstawowymi wartościami, jak ochrona tradycji kultury węgierskiej i naszego niezwykle bogatego, pięknego języka ojczystego oraz ich harmonijne łączenie się w procesie rozwoju.

Bez tego wszystkiego nie umiemy sobie wyobrazić demokracji i państwa prawa; te wartości są ważne dla nas tak, jak miłość do ojczyzny lub choćby nasza europejska tożsamość opierająca się na tradycjach antycznych, chrześcijańskich i rodzimej kultury.

cze 28

Oświadczenie Rady Porozumienia Obywatelskiego (CET)

Inicjatywa dowodzi naszych zobowiązań wobec organizacji oraz Europy.

Nasi rodacy, żyjący na terenie Niecki Karpackiej, na swojej ziemi ojczystej, przez ostatnie blisko sto lat z bolesnym sercem znosili oderwanie od własnego narodu. Wielkim darem od Unii są otwarte granice, dzięki czemu osobisty kontakt z rodakami stał się codziennością.

Nasza wspólna ojczyzna, Europa i obywatele wymagają niebywałej dotychczas współpracy. Czas na zjednoczenie również na poziomie Europy!

Obecne filary społeczno-gospodarcze świata i Europy trzeszczą i zgrzytają.

Unia Europejska wymaga odnowy. W celu przetrwania należy przeprowadzić szereg zmian strukturalnych.

cze 24

W UE nie zatracajmy tożsamości

Musimy starać się pozostać sobą – Polakami i Węgrami. Należeć do Europy, ale nie zatracić swojej tożsamości – mówi dr János Latorcai, który przyjechał do Polski m.in. w celu promocji książki opowiadającej o węgierskich reformach pt. „Węgry. Co tam się dzieje” wydanej przez Frondę.

Ostatnio Węgry nie mają dobrej prasy. Bruksela szczególnie wytyka władzom w Budapeszcie nieprzestrzeganie zasad demokracji. Skąd ta intensywna krytyka, zwłaszcza w zachodnich mediach?