Maj 04

Odnowa Węgier i Europy – modlitwa i praca

Europa, a w niej Węgry tylko wtedy zdołają się odnowić, jeśli w centrum sposobu podejścia do życia na nowo uda się umieścić tradycję modlitwy i pracy

powiedział w niedzielę (28.04) Viktor Orbán z okazji zakończenia kolejnego etapu renowacji słynnego, romańskiego kościoła dawnego opactwa benedyktyńskiego w Ják k. Szombathely.

Przypominając historię poświęconej w 1256 r. świątyni, premier określił ją symbolem nie tylko romańskiego stylu w architekturze, ale również życia ludzi tamtego regionu i całego kraju. Jego zdaniem jest to mocny symbol – memento wezwania, które zbudowało Europę: ora et labora!

Dziś, w przeciwieństwie do tego podwójnego wymogu rozwoju, widzimy, że Europa krok po kroku zatraca poszanowanie nie tylko do modlitwy, ale też i do pracy. (…) Europa wpadła w pułapkę sennej wizji o agresywnej świeckości, internacjonalizmie i wrogości wobec rodziny, co logicznie prowadzi do porzucania własnych, chrześcijańskich tradycji. (…) Europa, która dawniej starała się wznosić do nieba, teraz legnie w ziemię. Europa, a w niej Węgry tylko wtedy zdołają się odnowić, jeśli zdobędą się na to, by na nowo odnaleźć same siebie oraz zdołają w centrum sposobu podejścia do życia na nowo umieścić tradycję modlitwy i pracy.

Rozeznaliśmy tę sytuację i pojęliśmy to zadanie w roku 2010, gdy wyborcy powierzyli nam sformułowanie nowej Konstytucji Węgier. By wypełnić to zadanie, najpierw trzeba było zburzyć kopuły, którymi system komunistyczny przykrył podstawy węgierskiego prawa

– wyznał premier i przypomniał, że w duchu prawdziwej odnowy w nowej Konstytucji zawarte zostały chrześcijańskie korzenie węgierskiej państwowości, a „drogę świętego króla Stefana uznaliśmy jako naszą własną”.

Warto dalej podążać tą naszą drogą. Warto postępować w życiu według poznanych przez nas prawd. Do tego potrzeba, byśmy podejmowali trudności, które na tej własnej naszej drodze napotykamy. Musimy stawać w obronie węgierskich interesów i nie możemy pozwolić sobie na lęk, ani wobec Brukseli, ani wobec cieni naszych własnych słabości

– apelował Orbán.

Premier ogłosił, że podpisano porozumienie o kontynuowaniu renowacji romańskiej świątyni z XIII w., która jest perłą węgierskiej architektury. Prace te rozpoczęto w czasie pierwszego rządu Orbána, ale w 2003 zostały wstrzymane. Postawione wtedy przy północnej ścianie rusztowanie do roku 2010 zdążyło zerdzewieć i groziło zawaleniem.

Na koniec Orbán przypomniał, że to nie rząd utrzymuje kraj, ale obywatele, dla których ważny jest naród i jego wartości, to oni podtrzymują rząd.

Praca nie jest jeszcze skończona, wszystko wymaga wysiłku, o wszystko trzeba walczyć. I jeśli nasi przyjaciele z kół obywatelskich oraz ci wszyscy Węgrzy, którzy w sercu noszą naród i wobec niego są zobowiązani, jeśli oni każdego dnia od nowa nie staną przy nas, by dodawać nam odwagi, wtedy może zabraknąć siły, nawet jeśli posiada się w Parlamencie większość 2/3.

W związku z tym premier zwrócił się o wsparcie, oświadczając:

Koła obywatelskie gromadzą tych, którzy mają siłę twórczą, są świadomi swej odpowiedzialności i kochają naród. Bez nich nasz kraj do nic by nie osiągnął i nie byłoby narodowego rządu.

Źródło: mti, orbanviktor.hu / Pal Hagyma / fr. Paweł Cebula ofm conv.

Kwi 15

„Człowiek Europy nie może się sprzeniewierzyć swojej chrześcijańskiej tożsamości. To powinno być zrozumiane w Brukseli!”

Człowiek Europy nie może się sprzeniewierzyć swojej chrześcijańskiej tożsamości, to powinno być zrozumiane również w Brukseli

– powiedział Viktor Orbán 15 kwietnia br. w swym wykładzie zatytułowanym "Chrześcijańska odpowiedź na wyzwania Europy", wygłoszonym w Pałacu Kongresów i Muzyki Euskalduna w Bilbao na konferencji pn. Katolicy w życiu publicznym.

Zdaniem premiera Węgier, dziś Europa jest na świecie jedynym kontynentem, gdzie duża część elity politycznej wierzy, iż zdoła urządzić swój świat bez Boga i Jego praw.

Dziś w europejskiej polityce panuje wizja agresywnego sekularyzmu, nazywanego rozwojem, a w Brukseli jej wyznawcy są w większości i pragną, by ten ich pogląd stał się przyszłością

– stwierdził zaznaczając, że chcąc, nie chcąc pracują oni nad tworzeniem społeczeństwa bez Boga, społeczeństwa, w którym religia jest tylko dodatkiem do prywatnego stylu życia jednostek.

Chrześcijańskie moralne podstawy

Według Orbána człowiek ukształtowany przez cywilizację europejską nie jest jednak w stanie do końca wyrzucić ze swej głowy chrześcijaństwa i dlatego za bezsensowne uznał wymuszanie nowej wspólnej tożsamości europejskiej, która nie akceptuje podstawowego faktu, iż moralne ramy życia europejczyków wyznacza właśnie przesłanie Biblii.

Jeśli poprzez bankowe manipulacje możemy wzajemnie się okradać, to dlaczego trzeba prześladować kieszonkowców?

– zadał przykładowe pytanie, obrazujące zależność między deprecjacją chrześcijańskiego przesłania a cywilizacyjnymi zagrożeniami.

W opinii szefa węgierskiego rządu dzisiejsza europejska polityka opiera się na dwóch fałszywych przesłankach, co leży u rzeczywistych podstaw obecnego kryzysu. Pierwszy błąd określił następująco: w historii Europy chrześcijaństwo nie odgrywało roli decydującej. Pogląd ten znalazł swój wyraz z fundamentalnym dokumencie Unii, gdzie zabrakło odniesienia do Boga i do chrześcijaństwa. Drugi błąd polega na poglądzie mówiącym, że instytucje i w ogóle hierarchię wartości świata zachodniego można tworzyć i podtrzymywać bez fundamentów chrześcijańskiego porządku wartości, który jest źródłem mocy do konkretnych działań.

Wschód – zdaniem Orbána – dlatego jest bardziej konkurencyjny niż Zachód, gdyż bardziej szanuje dwa źródła swej cywilizacyjnej mocy: pracę oraz tradycje własnej kultury.

Potrzeba chrześcijańskiej odnowy Europy

Podsumowaniem czterdziestopięciominutowego wykładu przywódcy Fideszu było podkreślenie potrzeby duchowej, chrześcijańskiej odnowy narodów starego kontynentu. W praktycznych konsekwencjach bez tej przemiany, bez powrotu do źródeł Europa nie odzyska dawnej zdolności do konkurowania, również na płaszczyźnie gospodarczej.

Po wykładzie premier Węgier odpowiadał na pytania z sali. Jedno z nich dotyczyło wspólnej waluty i europejskiej integracji gospodarczej. Odpowiadając Orbán przywołał kwestię nieprzystąpienia Węgier do unii walutowej, zaznaczając: „jeszcze możemy podjąć decyzję o przystąpieniu później, ale też możemy zdecydować, że w ogóle do tej strefy nie wejdziemy”. Jego zdaniem, ci, którzy są w strefie euro, muszą się do siebie nawzajem dostosowywać a procesy tam zachodzące wskazują kierunek silniejszej integracji europejskiej. Te zaś kraje, które do strefy euro nie należą, mogą decydować, czy chcą w tych procesach uczestniczyć czy raczej pozostać na ich uboczu.

W związku z pytaniem o nową węgierską Konstytucję Orbán oświadczył, że Węgry są takim krajem, w przypadku którego nie odważyłby się twierdzić, iż jego większość pod względem ideologicznym z góry pragnęła była konstytucji chrześcijańskiej, mimo to w powstałym demokratycznie środowisku możliwe stało się pozyskanie większości dla ustanowienia konstytucji, która opiera się na chrześcijańskich wartościach. Środkiem do tego były społeczne konsultacje, w których respondenci opowiedzieli się za wartościami, „które uznajemy za wartości chrześcijańskie i z nich zbudowaliśmy nową Konstytucję” – wyjaśnił premier.

Nie zapomnijcie wrócić do domu!

Końcowy temat dotyczył emigracji młodych. Orbán wyznał:

W tej sprawie mogę tylko powiedzieć, że nie to jest problemem, iż wyjeżdżacie, bylebyście nie zapomnieli wrócić do domu.

źródło: MTI, fidesz.hu, http://wpolityce.pl/

Mar 14

Co Viktor Orbán mógłby powiedzieć Jarosławowi Kaczyńskiemu

Chciałbym aby zbliżającą się wizytę premiera Węgier Victora Orbána wykorzystać pro domo sua, przynajmniej w jednym aspekcie – stosunków z Rosją.

W wykładzie jaki Orbán wygłosił w Breugel Economic Research Institute w styczniu powiedział m.in.:  

W celu zwiększenia znaczenia Unii Europejskiej w światowej gospodarce i polityce nie wystarczą proste rozwiązania naszych wewnętrznych problemów – potrzebna jest nam nowa koncepcja. Musimy znaleźć sposób na połączenie rozwiniętej technologii i infrastruktury, innowacyjnego przemysłu i nowoczesnego systemu finansowego Europy z, praktycznie nieograniczonymi, naturalnymi zasobami znajdującymi się na Wschodzie – głównie w Rosji.

A w innym punkcie wykładu mówiąc o kryzysie w Unii stwierdził:

            Zgadzam się z kanclerz Merkel, że każde państwo musi odrobić swoją pracę domową.

Zwracam uwagę, że Orbán nie ograniczył się do podkreślenia wagi stosunków Węgier z Rosją. Umieścił Rosję w punkcie centralnym nowej strategii całej Unii Europejskiej, warunkując od pozytywnego rozstrzygnięcia tej kwestii powodzenie i rozwój projektu unijnego.

W Polsce szczególny sentyment do partii Viktora Orbána wyraża Prawo i Sprawiedliwość. Byłoby więc, jak sadzę, bardzo interesujące aby na temat wypowiedzi Orbána zabrał głos Jarosław Kaczyński. Jego pogląd na temat relacji Polski z Rosją, jak też i Niemcami jest powszechnie znany, więc nie muszę go przytaczać. Zakładam, że po ewentualnym ponownym przejęciu rządów w tym duchu będzie uprawiał polską politykę zagraniczną. Musi więc dla niej szukać w Europie sojuszników, bo przecież jako inteligentny polityk jest świadomy, że w izolacji nic nie osiągnie. Na kogo może liczyć? Vaclav Klaus nie jest już prezydentem, nawiasem mówiąc, miał on zawsze dobre stosunki z Moskwą. Nie ma już Juszczenki i Saakaszwilego. Ich następcy nie należą do grona przyjaciół Prezesa PiS-u. Wśród przywódców starej Unii bracia Kaczyńscy nigdy symatyków nie mieli – z wyjątkiem Camerona. Ale, propagujący małżeństwa homoseksualne, angielscy konserwatyści są dziwnym dla PiS-u aliantem. Jeśli w dodatku przestaną się dokładać do unijnej składki, której głównym beneficjentem jest Polska…

Byłoby, jak sądzę, wielce wkazane, gdyby swoją wizję polityki zagranicznej Polski przedstawił również desygnowany na premiera technicznego profesor Gliński. Przecież nawet rząd techniczny jakąś politykę zagraniczną prowadzić by musiał.

Najcieplej serca w PiS-ie biją dla Viktora Orbána. Chyba nikt w tej partiii nie zaliczał go dotąd do orientacji promoskiewskiej, do której beż wątpienia należeli tacy politycy jak Schoeder czy Berlusconi. Czyżby przyszły premier Jarosław Kaczyński nie mógł liczyć nawet na niego?

Rzecz w tym, iż Orbán wyraża pogląd, który w europejskich gremiach decyzyjnych, zarówno polityki jak i biznesu, jest regułą. Rosja, lubiana czy nie, jest partnerem, o którego się zabiega, zamykając oczy na rozliczne demokratyczne deficyty tego euroazjatyckiego mocarstwa. Od dawna żaden rząd unijny nie naraził się na krytykę ze względu na utrzymywanie zbyt dobrych stosunków z Moskwą. Przeciwnie, to raczej rządy mające z Rosją na pieńku były w Unii mitygowane. Obrywało się zwłaszcza Polsce. Możemy uważać to za dowód oportunizmu Zachodu. Usłyszymy w odpowiedzi zarzut o naszej nieuleczalnej antyrosyjskości. Orbán nam pewnie tego nie zarzuci, ale gdyby stanął przed wyborem czy robić interes z Rosją, czy wikłać się z nią w konflikt na przykład w sprawie smoleńskiej, nie zawaha się ani minuty. Dobrze by było, gdyby to właśnie usłyszał od niego Jarosław Kaczyński.

Andrzej Kostarczyk

wiceminister spraw zagranicznych w rządach Bieleckiego, Olszewskiego. Poseł Porozumienia Centrum i Ruchu dla Rzeczpospolitej w latach 1991-1993. Potem bezpartyjny. Wydawca książek z dziedziny politologii.

Tekst Andrzeja Kostarczyka napisany dla Salon24.pl

Mar 14

wPolityce.pl: Igor Janke: „Od kiedy Orbán wygrał wybory, lewicowe elity Unii Europejskiej są w nieustannym dygocie”

Viktor Orbán, a wraz z nim całe Węgry są na celowniku europejskich elit. Połajankom, a także otwartym groźbom wobec naszych bratanków nie ma końca. Nieustannie zarzuca się Orbánowi chęć wprowadzenia jakiegoś totalitarnego ustroju.

O tym jak jest w rzeczywistości i o przyczynach nagonki na Orbána rozmawiamy z publicystą Igorem Janke, twórcą platformy blogowej salon24.pl, autorem książki „Napastnik. Opowieść o Viktorze Orbánie” oraz szefem niezależnego think tanku Instytut Wolności, który zorganizował spotkanie z premierem Węgier na Uniwersytecie Warszawskim.

wPolityce.pl: W kontekście sformułowania – które na stałe weszło już do polskiej polityki – o „Budapeszcie w Warszawie”, czy z perspektywy ludzi mediów niezależnych ważny jest ten kierunek wskazany przez Orbána, czyli budowa mediów omijających mainstream?

Igor Janke: W Polsce przechył mediów w jedną stronę jest silny. Ale warto uświadomić sobie, że na całym świecie znacznie więcej jest dziennikarzy o poglądach liberalnych niż konserwatywnych. Jednak w państwach o dojrzałej demokracji dziennikarze nie afiszują się z reguły ze swoimi poglądami tak jak u nas. Żeby było jasne: teraz robią tak dziennikarze jednej, jak i drugiej strony.

Faktycznie jest tak jak mówił Orbán, że ugrupowaniu konserwatywnemu, po to, aby mogło wygrać wybory, trudno jest sobie poradzić, gdy istnieje tak silny przechył w jedną stronę mediów mainstreamowych.

CZYTAJ WIĘCEJ: Viktor Orbán na UW: Media nigdy nie były dla nas. Musicie więc stworzyć swoje struktury, być przeciwwagą dla tego, co dzieje się w głównych mediach

Na szczęście media społecznościowe rozwijają się bardzo prężnie, co powoduje, że sytuacja w Polsce trochę się balansuje. A jeśli spojrzymy np. na rynek tygodników, to w zasadzie jest równowaga, albo nawet przewaga prawej strony. Mamy bardzo silne „W sieci”, „Do rzeczy”, „Gościa Niedzielnego”, jest „Gazeta Polska” i mniejsze pisma katolickie, a po drugiej stronie „Newsweek”, „Polityka”, słabszy „Przegląd”. Nie wiem, w jakim kierunku podąży „Wprost”. Nie zgadzam się z tymi kolegami, którzy narzekają, że nie mają dostępu do szerokiej publiczności. Jeżeli nie da się puścić filmu, np. „Mgła” w telewizji publicznej, to tyle samo ludzi obejrzy go w kanale niezależnym, w internecie. A więc „siła rażenia” obrazu też będzie duża.

Oczywiście warto budować pluralizm, to bez dwóch zdań, warto budować własne media, warto walczyć o telewizje publiczną.

Natomiast nie jestem wielkim entuzjastą tego, co w tej sprawie dzieje się na Węgrzech. Bo owszem, Orbánowi udało się zbudować swoje media, które jemu – jako politykowi – pomogły. Natomiast te media zbudowane przez Fidesz czy ludzi związanych z Fideszem (macierzysta partia Viktora Orbána – przyp. red.), są mediami Fideszu. Są mocno związane z tą partią i nie ukrywają tego. Na Węgrzech Fidesz przejął też w pełni media publiczne, które kontroluje. To nie jest sytuacja idealna.

Oczywiście z punktu widzenia polityków to jest bardzo dobrze, jednak ja bym wolał, aby istniały niezależne media konserwatywne, liberalne, lewicowe itd. Na Węgrzech tak nie jest i z tego trzeba zdać sobie sprawę. Tam jest pluralizm, ale media są tam silnie związane z politycznymi patronami.

A jak ocenić inną rzecz, która dla zwolenników Orbána w Polsce jest nie do powtórzenia? Chodzi o zbliżenie Węgier do Rosji, obecnie na polu gospodarczym. O co chodzi premierowi Węgier? Czy chce pokazać Unii Europejskiej, że ma polityczne pole manewru, czy rzeczywiście chodzi o ważne interesy ekonomiczne naszych bratanków?

Orbán jest bardzo pragmatyczny. Jeśli uważa, że w pewnych sprawach opłaca mu się z kimś współpracować, to robi to. I tak na przykład mówi o potrzebie silnych dwustronnych kontaktów z Niemcami. Jeśli Jarosław Kaczyński przeczytałby to, co na temat współpracy z Niemcami mówi Viktor Orbán, to chyba nie byłby zachwycony.

Orbán jest w bardzo specyficznej sytuacji. Jest ostro krytykowany przez Unię Europejską, niemal w każdej sprawie, i nieustanne atakowany. W takiej rzeczywistości szuka pola manewru gdzie indziej. Gra na różnych frontach. Nie wierzy w Nabucco, z ich punktu widzenia uznał ten projekt za nieopłacalny, więc zrezygnował z niego. Uznał, że lepiej, by South Stream, gazociąg Gazpromu, jeśli już ma powstać, by szedł przez terytorium Węgier. Ja z polskiego punktu widzenia nie jestem tym zachwycony, ale on uznał, że z punktu widzenia interesu Węgier tak jest lepiej.

Mówi Pan o krytyce Węgier przez UE. Czy te zmiany w prawie węgierskim są faktycznie tak radykalne i groźne, czy reakcja UE jest przesadna, nadwrażliwa?

CZYTAJ WIĘCEJ: Komisja Europejska zaniepokojona zmianami w węgierskiej konstytucji. Planowane są też demonstracje przeciw pomysłom Orbána

Bzdura. Od kiedy Orbán, konserwatywny polityk wygrał tak znacząco wybory, lewicowe elity unijne są w nieustannym dygocie. W konstytucji węgierskiej nie ma nic niebezpiecznego.

Zmiany, które przeprowadza Orbán są radykalne w tym sensie, że np. konstytucja została całkowicie przebudowana. Ale co w tym groźnego? Fidesz ma pełną legitymację do wprowadzania tych zmian, do tego upoważnili ich obywatele w wyborach. W sprawie konstytucji przeprowadzono bardzo szerokie konsultacje. Była wielka akcja wysyłania listów do obywateli z pytaniami o to, co powinno znaleźć się w konstytucji. Odzew był masowy.

Główny problem polega na tym, że polityka we współczesnym świecie traci swoją moc sprawczą, traci narzędzia do wprowadzania zmian, współczesne państwo jest nieskonsolidowane. Państwami coraz częściej rządzą nie demokratycznie wybrani politycy, ale rozmaite pozapolityczne, trudne do kontroli mechanizmy. To jest niebezpieczne. Orbán próbuje przywrócić politykom możliwość realnego pełnienia swojej funkcji. Politycy muszą mieć narzędzia do zmieniania rzeczywistości. Obudowaliśmy się tyloma zabezpieczeniami, że straciliśmy możliwość wprowadzania realnych zmian, zarządzania sytuacją w naszych państwach.

A Orbán wprowadza realne zmiany! Chce odbudować gospodarkę swojego kraju. Sprawić, by była konkurencyjna. Wyjść z gigantycznego zadłużenia. Wzmocnić klasę średnią. Odbudować węgierską przedsiębiorczość. Odwrócić złe trendy demograficzne. Nie robi niczego, co wprowadzałoby jakiekolwiek zagrożenia. Nie ze wszystkim się zgadzam, uważam że popełnił parę poważnych błędów i głupot, jak np. w sprawie ustawy medialnej, która zawiera bardzo niemądre zapisy. Ale czy jest to jakiś gigantyczny problem dla Europy? Bez przesady.

To skąd taka alergiczna reakcja elit europejskich?

Takie reakcje wzięły się kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że Orbán jest politykiem konserwatywnym i to w tej odmianie konserwatyzmu, który w Europie już prawie nie istnieje. To wywołuje przerażenie, że polityk tak integralnie konserwatywny zdobywa tak dużą władzę.

Ale zdobył ją przecież w demokratycznych wyborach, więc…

Ale to ich tak przeraziło. Moim zdaniem Orbán jest politykiem umiarkowanym. Fidesz nie jest partią skrajną, to umiarkowana prawica. On po prostu idzie wbrew temu, co dziś dominuje wśród europejskich elit.

Po drugie, on naruszył interesy zachodnich koncernów i tu alergiczna reakcja jest w pełni zrozumiała z punktu widzenia tych koncernów.

Plus trzecia rzecz, bardzo ważna: Orbán popełnił bardzo wiele błędów w komunikacji ze światem zachodnim. Przez długi czas prowadził bardzo złą politykę medialną i nadal ją zresztą prowadzi. Otacza się ludźmi, którzy w dużej mierze nie radzą sobie z tym. Jeśli słyszę, że Edward Lucas – korespondent najpoważniejszego tygodnika w świecie The Economist – przez rok nie może się spotkać z Orbánem, żeby zrobić z nim wywiad, to taka sytuacja jest kuriozalna i w ten sposób Orbán i jego ludzie sami sobie szkodzą. Robią sobie tym wrogów zupełnie niepotrzebnie. Sam pamiętam jakie miałem trudności, aby spotkać się z Viktorem Orbánem, gdy pisałem o nim książkę.

Za takie błędy Orbán i jego rząd, i całe Węgry płacą wysoką cenę – wyliczalną w realnych pieniądzach. Trzeba umieć rozmawiać także z krytykami. Zła opinia utrudnia negocjacje, budzi nieufność rynków i przynosi realne straty.

Rozmawiał Sławomir Sieradzki

Sty 30

Viktor Orbán o Węgrzech, kryzysie i Europie

Przemówienie premiera Węgier wygłoszone 30 stycznia 2013 r. w brukselskim think tanku The Bruegel Economic Research Institute.


Ekscelencje

Panie i Panowie,

Przede wszystkim, proszę pozwolić że podziękuję za dzisiejsze tutaj zaproszenie. Cóż, nie jest łatwo znaleźć odpowiedź, dlaczego mnie Państwo tutaj zaprosiliście. Jest oczywistym, że są silniejsze i bardziej ludne kraje w Unii Europejskiej, których wpływ na naszą wspólnotę jest znacznie większy niż wpływ Węgier. Jestem świadomy, że kraj wielkości Węgier nie może mieć głosu decydującego, ale może mieć głos interesujący. Tej mądrości będę starał się nie zapominać podczas całej mojej wypowiedzi. Węgry to kraj ludzi walczących o wolność, dlatego fakt, że dzisiejsze zaproszenie jest być może nieco prowokacyjne, sprawia mi przyjemność.

Być może jedną z przyczyn zaproszenie mnie jest trudność sformułowania poglądu o Węgrzech przez bezstronnego obserwatora, co dla stronniczych nie stanowi wszak żadnej trudności. Czy Węgry to czarna owca, czy kraj sukcesu na skalę europejską?

Prawdą jest, że w ciągu ostatniego dwu i półrocza robiliśmy wszystko inaczej niż inni. Wybraliśmy inną drogę, aby osiągnąć wspólne cele, takie jak: deficyt budżetowy poniżej 3%, zmniejszenie zadłużenia państwa, zwiększenie zatrudnienia i rozpoczęcie wzrostu. Może to jest powód, dla którego zostałem zaproszony, by dziś przemawiać tu do Was.

Wszystko co powiem teraz jest oparte na doświadczeniu. Nie odrzucam ani teoretycznego podejścia, ani argumentacji opartej na logice, ale będę mówić na podstawie praktyki i doświadczenia.

Widziałem Unię Europejską jako premier kraju kandydującego. Dawno temu. W tym czasie Unia wydawała się być zwycięska, optymistyczna i ambitna. Jako premier kraju kandydującego, miałem okazję zobaczyć fundamenty strefy euro i miałem szczęście doświadczyć radości i szczęścia spowodowanego zjednoczeniem kontynentu, który został podzielony z powodu komunizmu.

Dziś również zasiadam wśród premierów, ale jeszcze raz powtórzę, że trudno mi w tym gronie rozpoznać nas samych sprzed dziesięciu lat. To co mam do powiedzenia, nie jest wykładem, ale wstępem do debaty. Zatem – jeśli Pan Przewodniczący pozwoli – przedstawię siedem tez.

Teza pierwsza:

Względna pozycja głównych graczy w światowej gospodarce i polityce światowej szybko się zmienia. W dziedzinie produkcji i handlu waga Europy maleje. Realne jest zagrożenie, że między wschodzących Wschodem oraz rewitalizacją Stanów Zjednoczonych Europa stanie się „ziemią niczyją”. Musimy powiedzieć, przemawiając banalnym głosem realistów, że realistycznym celem dla nas w najbliższej przyszłości, nie jest odwrócenie trendu, ale raczej ustabilizowanie sytuacji.

Teza druga:

Aby mieć szanse na zwiększenie naszego udziału w światowej gospodarce i polityce światowej, nie wystarczy uleczenie naszych wewnętrznych problemów czy po prostu odnowienie kontynentu – musimy wdrożyć również nową geopolityczną koncepcję. Musimy znaleźć sposób na połączenie europejskich sił rozwiniętej technologii, infrastruktury, innowacyjnego przemysłu i wyrafinowanego systemu finansowego z tymi praktycznie nieograniczonymi zasobami naturalnymi, które znajdują się na wschód od nas, głównie w Rosji.

Uczynić to zachowując jednocześnie trwałość relacji atlantyckich – to jedno z najtrudniejszych wyzwań intelektualnych i politycznych przyszłości. Dla Europy Środkowej będzie to jednym z ważnych punktów w agendzie politycznej, ponieważ potrzebujemy gwarancji bezpieczeństwa w ramach tych nowych okoliczności – mając na uwadze przede wszystkim kwestie obronności, a dopiero potem energii, dróg i wolnego handlu. Jest to podyktowane historycznym doświadczeniem i tym, co zapewnia głęboko osadzone geopolityczne i historyczne podwaliny współpracy w ramach V4 [Grupy Wyszehradzkiej].

Teza trzecia:

Kryzys w Unii Europejskiej i kryzys w strefie euro jest zasadniczo kryzysem konkurencyjności. Często przytacza się dane, że udział Europy w ludności świata wynosi 8%, podczas gdy dostarczamy 25% światowej produkcji, a także 50% wydatków socjalnych. To wyliczenie wskazuje na poważniejszy problem stanowiący ciemniejszą drugą stronę medalu: całkowite zadłużenie UE27 sięga 11 [tys.] mld EUR, roczna spłata tej kwoty wraz z odsetkami to 2 mld euro, a dodatkowo państwa członkowskie UE wytwarzają codziennie około 1,2 miliardów euro nowego zadłużenia.

Kto byłby na tyle szalony, by zgłosić gotowość finansowania takiego systemu?

A przede wszystkim, kto podejmie się zrobić to korzystając z tanich źródeł, które są niezbędne dla zachowania konkurencyjności?

Wydaje mi się, że Unii Europejskiej potrzeba ekonomicznych zmian systemowych. Nie mogę przemawiać w imieniu Europy, ale z całą pewnością mogę mówić w imieniu Węgier. Zamiast podążać za złudzeniami państwa opiekuńczego, zdecydowaliśmy postawić na państwo pracowite. Prawdą jest, że w naszych krajach post-komunistycznych, państwo opiekuńcze nigdy nie zostało rozbudowane w stopniu dorównującym Europie Zachodniej. Dziś wydaje się to być zaletą. Ostatnie dwa i pół roku na Węgrzech to potwierdzają. Zrozumieliśmy, że reformy, w tym reformy strukturalne, nie są wystarczające. Zrozumieliśmy, że potrzebujemy czegoś, co jest głębsze i szersze zarazem.

I uznaliśmy, że chodzi o odnowę i reorganizację naszej gospodarki i społeczeństwa, koncentrację i skupienie się na społeczeństwie ludzi pracowitych. Przesunęliśmy punkt oparcia budżetu z opodatkowania pracy na opodatkowanie konsumpcji. Wprowadziliśmy liniowy podatek dochodowy i wysoki VAT na konsumpcję. Skróciliśmy czas korzystania z zasiłków dla bezrobotnych z 9 miesięcy do 3 miesięcy; kilkaset tysięcy ludzi, którzy nie mogli znaleźć pracy zostało zaangażowanych do programów robót publicznych; znieśliśmy system wcześniejszych emerytur i przekształciliśmy system ubezpieczeń społecznych.

Rezultat jest zdumiewający: jesteśmy jednym z pięciu państw Unii Europejskiej, które są w stanie zmniejszyć swoje zadłużenie państwowe, trzeci rok z rzędu nasz deficyt budżetowy jest poniżej 3% i jesteśmy już blisko uchylenia procedury nadmiernego deficytu, której podlegaliśmy od naszej akcesji w 2004 roku.

Teza czwarta:

Zasady, które mogą być rozwiązaniem wewnętrznych problemów strefy euro nie zostały jeszcze sprecyzowane.

O jakie wewnętrzne problemy chodzi? Na przykład różnice między stopami oprocentowania obligacji państwowych w strefie euro są nadal znaczące. A już wkrótce nieunikniona stanie się konieczność uporania się z tą wewnętrzną sprzecznością, z której wynika, że nadwyżka w bilansie Niemiec niekoniecznie musi pojawiać się jako deficyt w innych krajach członkowskich strefy Euro. Tymczasem nikt nie wie, w jaki sposób kraje o poziomie zadłużenia przewyższającym 90% PKB mogą samemu powstrzymać wzrost swojego zadłużenia. Zatem pytanie, które należy zadać, brzmi: jeśli nie są w stanie dokonać tego samemu, to kto może wspomóc ich wysiłki i w jaki sposób?

Silniejsza gospodarczo-finansowym koordynacja może być przydatna w przyszłości, ale nie jest to odpowiedź na aktualne problemy.

Teza piąta:

Pogłębienie Europejskiej Unii Monetarnej nie może prowadzić do mniej elastycznych polityk gospodarczych i nie może być oparte na zideologizowanych i doktrynerskich metodach. Gospodarki krajów strefy euro są w silnej współzależności między sobą, dlatego uzasadnione jest przeprowadzenie głębokiej i ścisłej koordynacji polityki gospodarczej w strefie euro.

Tymczasem przecież trudno sobie wyobrazić, by na przykład Szwecja, Węgry czy Bułgaria miały potrzebować tego samego typu rozwiązań gospodarczych. Dlatego równolegle do stale pogłębianej unii gospodarczej i finansowej w krajach należących do strefy euro, te, których gospodarki nie są tak bezpośrednio powiązane ze sobą, powinny zachować wysoki poziom swobody w wyborze narzędzi polityki ekonomicznej. Ta pogłębiająca się współpraca nie może doprowadzić do zamknięcia drzwi przed tymi, którzy nie są jeszcze członkami, a jednocześnie elastyczność tej ostatniej grupy nie może doprowadzić do separacji od tych głębiej zintegrowanych. Wspólne zasady polityki i wspólny rynek muszą tworzyć łączącą nas pępowinę.

Ujmę to w ten sposób: zgadzam się z kanclerz Merkel, która powiedziała, że wszyscy musimy odrobić nasze prace domowe. Jednak trudno przesądzać, czy wszyscy uczniowie powinni odrabiać te same lekcje, jeśli chcemy, by wszyscy zdali egzamin. Według tej logiki i stojąc na gruncie zdrowego rozsądku, Węgry są obrońcą różnorodności polityk gospodarczych wewnątrz Unii Europejskiej.

Teza szósta:

Kraje, które już są w stanie zmniejszyć swoje długi państwowe lub przynajmniej mają szansę odwrócić trend przed osiągnięciem poziomu 90% PKB, nie powinny rezygnować ze swojej solidnej i zdyscyplinowanej polityki fiskalnej aby znaleźć łatwiejszą drogę do wzrostu gospodarczego.

Doceniając kroki w zarządzaniu kryzysowym podjęte przez EBC, musimy jednocześnie stwierdzić, że banki centralne mogą wspomóc politykę zarządzania kryzysowego tylko tych rządów, które są całkowicie zdeterminowane, w 200% zdeterminowane, by utrzymać deficyt budżetowy poniżej 3% i by stale zmniejszać dług państwowy.

Teza siódma:

To bardzo proste: Węgry stały się przykładem sukcesu w Europie. Jeśli będzie się nas traktować fair, po ośmiu latach powinniśmy się doczekać uchylenia procedury nadmiernego deficytu. Wzrost gospodarczy rozpocznie się w tym roku i będzie przyspieszał stale w 2014 i 2015. Nasza rekordowa nadwyżka bilansu handlowego będzie się utrzymywać, zatrudnienie będzie nadal rosło, zadłużenie państwa będzie się stale zmniejszać, a deficyt budżetowy nadal będzie utrzymywany poniżej 3%.

Jesteśmy w stanie wyjść z pułapki uzależnienia energetycznego, stale maleje nasze zadłużenie denominowane w walutach obcych dla uniknięcia ryzyka.

Węgry to kraj, dla którego wyjście z kryzysu nie jest celem samym w sobie. Zamiast tego szykujemy się do sprostania konkurencji w świecie post-kryzysowym.

Proszę życzyć sukcesów Węgrów w tym wysiłku. Dziękuję.

 


 

Excellencies,

Ladies and Gentlemen,

First of all, let me please thank you for having me here today.  Well, it is not easy to find an answer, why you have invited me.  It is obvious that there are stronger and more populated countries in the European Union whose impact on our community is much bigger than Hungary’s. I am aware that a country of Hungary’s size cannot say grave things but can say interesting things.  I will keep this wisdom in mind throughout my remarks.  Hungary is the land of freedom-fighters, therefore this invitation to be provocative is something that gives me pleasure. One reason for inviting me could be: it is difficult to decide for the unbiased observer, while easy for the biased ones, what to think about Hungary.  Is it a black sheep or is it a European success story? It is true that in the last two and a half years we have done everything in a different way than all the others.  We have taken a different road to reach the common targets, such as budget deficit under 3 %, decreasing state debt, increasing employment and starting growth.  Maybe this is a reason why I was asked to address you here today. Everything I will say just now is based on experience.  I do not reject neither the theoretical approach, nor the argumentation based on logic, but I will speak now based on practice and experience. I have seen the European Union as prime minister of a candidate country. Long time ago.  At that time the Union seemed to be victorious, optimistic and ambitious.  As prime minister of a candidate country, I had the chance to see the foundation of the Euro-zone and I was lucky enough to experience the joy and happiness caused by the reunification of the continent that had been divided because of communism. I am sitting among the prime ministers today as well, may I say again,  but can hardly recognize ourselves of ten years ago. The purpose of what I have to say is not to give a lecture here but to launch a debate. Accordingly, I will present, dear President, if you allow me, seven theses. Thesis number one:

The relative position of the major players in the world economy and in world politics is changing rapidly.  The weight of Europe has been declining in terms of production and trade.  It is a real danger that between the emerging East and the revitalizing United States, Europe ’will fetch up in a no man’s land’. Speaking in the uninspired voice of realists, we have to say that the realistic objective for us in the near future is not to reverse the trend but rather to stabilize the situation.

Thesis number two:

In order to have the chance to increase our share in the world economy and world politics, it is not enough to cure our internal problems or simply renew the continent – we need to implement a new geopolitical concept as well.  We have to find the way to unify Europe’s developed technology, infrastructure, innovative industry and sophisticated financial system with those practically unlimited natural resources which are to be found east of us, mainly in Russia.

Aligning this with Atlanticism is one of the most difficult intellectual and political challenges of the future. For Central Europe, this is going to be a serious point on the agenda, because we require security guarantees under these new circumstances not only regarding defense rather than energy, traffic routes and free trade as well.

This is dictated by historical experience and this is what provides the deep geopolitical and historical foundation of the V4 cooperation.

Thesis number three:

The crisis of the European Union and the crisis of the Euro-zone is basically crisis of competitiveness. It is often quoted that Europe’s share of the world’s population is 8%, while we account for 25% of the world’s production, but 50% of social expenditures.  This list of numbers raise a serious dilemma itself, but here comes the yet darker other side of the coin: the total state debt of the EU27 reaches 11 [thousand] billion Euros, the yearly payment of this sum with interests are 2 billion Euros, and the member states of the EU produce approximately 1.2 thousand million Euros of new debt every day.

Who is the crazy one to be ready to finance a system like this?

And above all, who is ready to do so from cheap sources, which are indispensable for competitiveness?

It seems to me that the European Union is in need of an economic system change. I am not in a position to speak on behalf of Europe, but I can definitely speak on behalf of Hungary.  Instead of chasing the illusions surrounding the welfare state, we have converted to a workfare state. It is true that in our ex-Communist countries, welfare states have never been built up, as opposed to Western Europe. Today this seems to be an advantage.  Hungary’s last two and a half years were about this.  We have understood that reforms, including structural reforms, are not enough.  We have understood that we need something what is deeper and something what is more general.

And we have identified this as a renewal and reorganization of our economy and society, concentrating and focusing on workfare society.  We have shifted the focus of budget income from taxes charging work to taxes charging consumption. We have introduced a flat tax on the income side and a high VAT on consumption. We have reduced the duration of unemployment aid from 9 months to 3 months, several hundreds of thousands of people who could not find a job have been involved in the public work programs, we have abolished the early retirement schemes and we have transformed the social benefit system.

The result is astonishing: we are among the five European Union member states who are able to decrease their state debts, our budget deficit has been under 3% for the third consecutive year, and now we are very close to being abrogated from the excessive deficit procedure we have been under since our accession in 2004.

Thesis number four:

Policies which could be solutions for the internal problems of the Euro-zone have not been completed yet.

What are these internal problems? For example the differences between the state bond interest rates within the Euro-zone are still significant. In the meantime it will soon become unavoidable to come to terms with the internal coded contradiction that surplus in the balance sheet of Germany necessarily appears as deficit for other Euro-zone member states. Meanwhile, nobody knows how the countries with a level of debt surpassing 90% of GDP could stop their growing indebtedness on their own. The question therefore must be asked: if they are not capable of this on their own, who can assist them in this effort and in what way?

A stronger economic-financial coordination could be useful for the future, but it is not an answer to the current problems.

Thesis number five:

Deepening the European Monetary Union must not result in less flexible economic policies and must not cause an ideological and doctrine-based way of thinking.  The economies of the Euro-zone countries are in strong interdependence with each other, therefore it is justified to conduct a deep and strict coordination of economic policies in the Euro-zone.

In the meantime it is of course unimaginable that for example Sweden, Hungary and Bulgaria would need the same type of economic policies. Thus parallel to the ever deepening economic and financial union of the countries belonging to the Euro-zone, those, whose economies are not so directly interlinked with each other, shall retain the high level of freedom in choosing their economic policy tools. At the same time, this deepening cooperation cannot bring about the closing of doors before those not yet members, and the flexibility of the latter group cannot lead to separation from those in a deeper integration. The common policies and the single market must constitute the navel cord between us.

Let’s put it this way: I agree with Chancellor Merkel who said that we all have to do our homework.  However, it is not so simple to say whether all students should do the same homework if we want all of them to pass the exam. Following this logic and standing on the ground of common sense, Hungary is a defender of the diversity of economic policies inside the European Union.

Thesis number six:

Those countries who are already able to reduce their state debts or at least have the chance to turn back before reaching the 90% of GDP, should not give up their solid and disciplined fiscal policies in order to find an easier way towards growth.

While appreciating the crisis management steps made by the ECB, we have to state as well that central banks can assist only those crisis management policies through which governments are totally committed, 200% committed, to keeping the budget deficit under 3% and continuously decreasing state debt.

Thesis number seven:

It is very simple: Hungary has become a European success story.  In case of fair treatment, after eight years, we should be abrogated from the excessive deficit procedure.  Economic growth will start in this year and will be accelerating continuously in 2014 and 2015. Our record high trade balance surplus will be sustained, employment will continue to rise, state debt will continuously be reduced and the budget deficit will continue to be kept under 3%.

We are getting out of the trap of energy dependency, we are decreasing our indebtedness denominated in foreign exchange to avoid being exposed.

Hungary is a country which has not set getting out of the crisis as a target. Instead we are preparing for the post-crisis world and its competition.

I invite you to wish the Hungarians success in this effort. Thank you.

za: http://czytelnia.salon24.pl/483027,viktor-orb-n-o-wegrzech-kryzysie-i-europie

Sty 20

List otwarty do premiera Węgier Viktora Orbána

Wielce Szanowny Panie Premierze,

W tak dramatycznym czasie dla Węgrów, w okresie tak haniebnej zagranicznej nagonki na Pana rządy i Pana kraj, chcemy wyrazić uczucie ogromnej solidarności z Pana reformami, solidarności, jaka przepełnia serca wszystkich patriotycznych Polaków. Podziwiamy odwagę, z jaką Pana rząd stara się zrzucić jarzmo uzależnień od zagranicznego kapitału i dominacji wielkich państw Unii Europejskiej, broniąc własnej rodzimej węgierskiej przedsiębiorczości i szerszych węgierskich interesów narodowych.

Zazdrościmy Węgrom nowej, wspaniałej konstytucji, przepojonej ogromnym patriotyzmem i uznaniem tak wielkiej roli religii. Podziwiamy rolę, jaką Pan Premier odegrał osobiście w odbudowie węgierskiego patriotyzmu i podniesieniu Węgrów z klęczek, stanowczość, z jaką Pan Premier broni praw Węgier na forum międzynarodowym. Po rozlicznych polskich zaniechaniach ostatnich dwu dziesięcioleci, tym bardziej podziwiamy impet, z jakim Pana rząd zabrał się za potępienie zbrodniczej roli komunistów i demaskowanie antynarodowej roli ich dzisiejszych popleczników. Wasz program i Wasze działania stanowią prawdziwie wzorcowy przykład drogi, jaka jest potrzebna w Polsce dla wydostania się z bagna , w które wtrąciły go różne rządy postkomunistycznej SLD, i liberalnych partii:UD, UW i PO.

Brak tu miejsca na wyliczenie wszystkich tak wielostronnych dokonań Pańskiego rządu w niszczeniu pozostałości postkomunizmu i lewicowego liberalizmu schlebiającego obcym interesom. Nasi najlepsi publicyści- obserwatorzy węgierskich przemian podziwiają Pana rząd za to, że w zaledwie półtora roku dokonał tak wiele, w tak wielu dziedzinach, od obrony narodowych interesów gospodarczych, umacniania Kościoła i patriotyzmu, pozycji rodziny po rozliczanie pozostałości komunizmu.

Stąd to niebywałe uznanie, z jakim polscy patrioci darzą działania Pańskiego rządu i Pana osobiście jako lidera przemian reformatorskich w całej Europie Środkowej i wielkiego męża stanu, który trafia się raz na wiele dziesięcioleci. W polskim hymnie narodowym, powstałym parę stuleci temu głosi się m. in. słowa: „Dał nam przykład Bonaparte jak zwyciężać mamy”. Dziś w Polsce daje się im nowe brzmienie: „Dał nam przykład Victor Orbán jak zwyciężać mamy”. Sukcesy węgierskich przemian są dla nas źródłem nadziei i wielką inspiracją.

Panie Premierze, widzimy w Panu osobę, która łączy w sobie najlepsze tradycje węgierskiej historii: ryzykancki heroizm powstańców Franciszka II Rakoczego i węgierskich żołnierzy doby Wiosny Ludów z realizmem i wielkim programem pracy pozytywnej „największego z Węgrów”- hr. Istvána Széchenyiego. Pamiętamy o Pana Premiera konsekwentnym, tak bliskim stosunku do Polski, począwszy od Pana młodzieńczych prac o polskiej „Solidarności”.

Dlatego tym chętniej odwołujemy się w naszym poparciu dla tak niezwykle odważnych i trudnych reform Pana rządu do tylu spraw ze wspólnej historii, łączących Polaków i Węgrów. Odwołujemy się do pamięci o wyjątkowo silnych tradycjach wolnościowego współdziałania obu naszych narodów przeciwko zagranicznym agresorom. Do pamięci o polskiej pomocy dla kuruców Ferenca II Rakoczego i tak licznym udziale polskich bojowników wolności w Waszej wielkiej wojnie niepodległościowej (szabadságharc) 1848-1849, roli gen. Józefa Bema i jego przyjaźni z waszym największym poetą Sándorem Petöfim.

Do pamięci o zablokowanej przez władze czeskie węgierskiej gotowości przysłania Polsce wojsk do obrony przed najazdem bolszewickim w 1920 r. i o znaczeniu wielkich transportów amunicji węgierskiej dla Polaków w bitwie pod Warszawą dla ostatecznego polskiego zwycięstwa. Pamiętamy o nieugiętym oporze premiera Pála Telekiego wobec nacisków nazistowskich na rzecz przepuszczenia wojsk niemieckich przez Węgry przeciw Polsce we wrześniu 1939 r. i niezwykle gościnne schronienie udzielone wówczas przez Węgry 140 tysiącom polskich uchodźców. W Polsce dobrze pamiętamy o roli, jaką odegrało poczucie solidarności z Polską w czasie manifestacji 23 października 1956 r., która rozpoczęła tak heroiczne węgierskie powstanie antysowieckie.

Pamiętamy o 300 tysiącach Węgrów skandujących wówczas w marszu pod budapeszteński pomnik polskiego generała Józefa Bema: „Lengyelország utat mutat, kövessünk a lengyel utat” („Polska pokazuje drogę, idźmy za Polakami”. Dziś w Polsce jakże wiele osób nadaje tamtemu słynnemu hasłu nowy kształt: „Węgry pokazują drogę, idźmy za Węgrami”. Dlatego tym mocniej pragniemy, by wśród głosów solidarności z wielkimi reformami Pana rządu szczególnie silnie zabrzmiał głos jak największej ilości patriotycznych środowisk z Polski.

Wielki węgierski przywódca niepodległościowy Lajos Kossuth stwierdził 23 czerwca 1831 r. w przemówieniu w komitacie Zemplén: „Sprawa Polski jest sprawą Europy”. Parafrazując te słowa słynnego Węgra, mówimy: „Dziś sprawa Węgier jest sprawą Europy”. Dzisiejsi Węgrzy występują najodważniej i najdonośniej w obronie suwerenności małych i średnich narodów Europy przeciw dyktatowi wielkich państw, ponadnarodowych koncernów i banków.

Tym mocniej zasługują na zrozumienie i solidarność wszystkich wolnościowych nonkonformistycznych środowisk Europy. Podziwiając ogromne zasługi Pana rządu dla wydźwignięcia swego kraju i wyrwania Węgier spod obcych zależności, z tym większym oburzeniem obserwujemy haniebną nagonkę na Węgry, lansowaną przez zagraniczną finansjerę, środowiska lewicowe i liberalne, w stylu kręgów D. Cohn-Bendita i A. Michnika. Wierzymy, że Pana rząd przetrwa wszystkie burze dzięki oddaniu i zaufaniu przeważającej części swego Narodu. Symbolicznym wręcz tego przejawem była ogromna, ponad półmilionowa manifestacja przed węgierskim parlamentem w dniu 21 stycznia 2012r. Solidaryzując się z wysiłkami Pana rządu i całego Pańskiego Narodu życzymy, aby Pan Premier wytrwał zwycięsko do końca w walce z tym, co podłe i gnuśne.

Warszawa 22 stycznia 2012 r.

Jerzy Robert Nowak, historyk,
dr hab.,Warszawa, prof. WSKiM,
prof dr hab. Andrzej Nowak, historyk, Kraków,
Alojzy Szablewski, przewodniczący „Solidarności” w Stoczni Gdańskiej w latach 1981-1991, Gdańsk,
Barbara Niemiec, b. wiceprzewodnicząca Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, Kraków,
prof. dr hab. Bogusław Wolniewicz, filozof ,Warszawa,
prof. dr hab. Dominik Sankowski, informatyk, Łódź,
prof. dr hab. Tadeusz Marczak, historyk, Wrocław,
prof. dr hab. Janusz Rulka, historyk, Bydgoszcz,
Grzegorz Musiał, fizyk dr hab., Poznań, prof. WSKSiM,
Lech Stefan, matematyk, Wrocław, prezes klubu „Spotkanie i dialog”,
Adam Jóźwik, dr hab., informatyk, Warszawa,
ks. prałat Stanisław Pawlaczek, „prezes „Pro Cultura Catholica”, Wrocław,
prof. dr hab. Zbigniew Jacyna Onyszkiewicz, fizyk, Poznań,
ks. prałat Józef Roman Maj, Warszawa,
prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak, polonista, Poznań,
prof. dr hab. Maria Lizis, polonistka, Kraków,
dr Bogdan Więckiewicz, socjolog, Sandomierz,
dr hab. Henryka Kramarz, emeryt. profesor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie,
prof. dr hab. Zygmunt Zagórski, filologia polska, Poznań,
Bogusław Morka, Warszawa, śpiewak operowy, solista opery w Bilbao,
red. Marian Miszalski, publicysta, Łódź,
Marek Muszyński, fizyk, przewodniczący RKS (regionalnych podziemnych struktur „S” na Dolnym Śląsku, Wrocław,
prof. dr hab. Jerzy Marcinek, Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań,
Jan Koziar, geolog, Wrocław,
doc. dr praw Olgierd Baehr, Poznań,
reżyser Krzysztof Wojciechowski, Warszawa,
prof. dr hab. Henryk Szydłowski, fizyk, Poznań,
prof. dr hab. Rafał Broda, fizyk jądrowy, Kraków,
red. Wojciech Reszczyński, publicysta, Warszawa,
prof. dr hab. Jan Szyszko, ekologia, Warszawa,
prof. dr hab. Jan Wawrzyńczyk, językoznastwo, Warszawa,
dr Dariusz Kucharski, historyk, Poznań,
red. Zbigniew Lipiński, publicysta, Warszawa,
dr Łucja Łukaszewicz, socjolog, Poznań,
Maria Nowak, wydawca, Warszawa,
dr n. med. Tadeusz Ładniak, Toruń,
prof. dr hab. Kazimierz Stępniak, biolog, Poznań,
dr Krzysztof Kawęcki, historyk, Warszawa,
prof. dr hab. Zdzisław Jan Ryn, prof. medycyny, Kraków,
płk. Stanisław Niewiński, prezes Patriotycznego Ruchu Kresowego, Warszawa,
Krystyna Wróblewska, nauczyciel historii, Rzeszów,
Andrzej Lgocki, wydawca, Warszawa, prezes Klubu „Gazety Polskiej”
Violetta Machniewska, Olsztyn,
Hanna Kucharska, muzykolog, Poznań,
dr n. med. Zenon Rudzki, Częstochowa,
Przemysław Przybylski, metodyk, Toruń,
prof. dr hab. Wojciech Rypniewski, chemik, PAN, Poznań,
dr Arkadiusz Bednarczuk, filozof, Poznań,
prof. dr hab. Kazimierz Tobolski, geograf, UAM, WSKSiM, Wągrowiec,
dr Mirosław Szulczyński, pracownik naukowy, Poznań,
Krzysztof Wyszkowski, dziennikarz, Sopot,
mgr Izabela Komar-Szulczyńska, wykładowca akademicki, Poznań,
mgr Adela Komar, historyk sztuki, Poznań,
prof. dr hab. inż. Krystyna Mędrzycka, chemik, Politechnika Gdańska,
dr Urszula Szybiak-Stróżycka, biolog, Poznań,
Stanisław Srokowski, pisarz, Wrocław,
Iwona Horodecka, członek AKO, starszy kustosz, Poznań,
Marek Majorkowski, starszy kustosz, Poznań,
Donata Majorkowska, ekonomista, Poznań,
dr Bronisława Zielonka, UG (na emeryturze), anglistka i skandynawistka, Sopot,
dr inż. Krzysztof Borowiak, AKO, Poznań,
prof. dr hab. Tadeusz Żuchowski, historyk, UAM, Poznań,
Bożena Cząstka-Szymon, językoznawca, więźniarka polityczna, Katowice,
ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz, teolog, UAM, Poznań,
Bernadeta Sturzbecher, filolog. UAM, Poznań,
prof. UAM dr hab. Dobrochna Jankowska, archeolog, UAM, Poznań,
Teresa Jasińska-Brodzka, dr filozofii, Katowice,
Robert Szymanowicz, Łódź,
Jan Dasiewicz, mgr historii, Poznań,
mgr Stanisław Grzesiek, plastyk, Poznań,
Maria Przybylska, biolog, Poznań,
Maria Habasińska, mgr etnografii, Poznań,
dr Zdzisław Habasiński, informatyk, Poznań,
Teresa Baranowska, teraz rolnik, Strzebowiska, Wetlina,
dr hab. Lucyna Rempulska, prof. nadzw. Politechniki Poznańskiej,
prof. dr hab. Leon Drobnik, Uniwersytet Medyczny, Poznań,
dr Józef Wieczorek, prezes Niezależnego Forum Akademickiego, Kraków,
Stanisław Markowski, art. fotografik, twórca muzyki do Hymnu Solidarności, Kraków,
dr hab. Stanisław Paszkowski; prof. nadzw., ekonomia, Uniw. Przyrodniczy, Poznań,
Piotr Cieszyński, informatyk, Poznań,
dr Henryk Krzyżanowski, anglista, Poznań,
Maria Dąbrowska-Bąk, dr socjologii, Poznań,
Krzysztof Bąk, mgr inż. budownictwa, Poznań,
Krzysztof Bzdyl – ekonomista, Kraków,
prof. dr hab. Marian Smoczkiewicz, Uniwersytet Medyczny, Poznań,
prof. dr hab. Anna Stankowska, chemik, UAM, Poznań,
prof. dr hab. Wojciech Stankowski, geolog, UAM, Poznań,
Ewa Ciosek, mgr ekonomii, Poznań,
Janina Cicha-Rożek, dr chemii, nauczyciel, Gierałtowice pow. Gliwice
Urszula Kaczmarczyk, mgr historii, nauczyciel, Gierałtowice, pow. Gliwice,
Kazimierz Kaczmarczyk, ekonomista, Gierałtowice, pow. Gliwice,
mgr Maria Zawadzka, nauczyciel, Poznań,
prof. dr hab. Stefan Zawadzki, historyk, UAM, Poznań,
mgr Danuta Moroz-Namyslowska, nauczyciel, Poznań,
prof. dr hab. dr h.c. Jacek Błażewicz, informatyk, Politechnika Poznańska,
Józef Rożek, Zabrze,
dr inż. Jolanta Cybulka, informatyk, Poznań,
dr hab. Bartłomiej Andrzejewski, fizyk, Inst. Fizyki Molek. PAN, Poznań,
Jan Martini, artysta muzyk, Poznań,
Celina Monikowska, artysta muzyk, Poznań,
dr hab. n. med. Mirosław Markiewicz, lekarz, Sosnowiec,
mgr Iwona Klimaszewska, fizyk, Poznań,
Bogusz Magiera, mgr inż. chemii, Poznań,
dr Andrzej J. Skrzypczak, Politechnika Poznańska,
dr Józef Kapusta, Instytut Biotechnologii i Antybiotyków, Warszawa,
dr Maria Wejchan-Judek, chemik, Poznań,
mgr inż. Andrzej Judek, były wiceprzew. ZR NSZZ „S”, Poznań,
dr inż. Beata Jankowska, informatyk, Politechnika Poznańska,
Jadwiga Becelewska-Solińska, mgr inż technologii drewna, Poznań,
dr Przemysław Lehmann, Poznań,
Attila Leszek Jamrozik, artysta plastyk Kraków,
Ewa Barańska-Jamrozik, artysta plastyk, Kraków,
prof. UAM dr hab. Jarosław Jarzewicz, historyk sztuki, Poznań,
Aleksander Szumański, Kraków,
Dariusz Butyrowski, Niemcy,
prof. dr hab. Jan Sadowski, Wydział Biologii UAM, Poznań
Grażyna Przybylska, bibliotekarz, Poznań,
Grzegorz Barciszewski, pisarz, Poznań,
dr Tadeusz Dziuba – poseł na Sejm RP,
Wojciech Kusy – Klub Gazety Polskiej, Essen, Niemcy,
Bozena Wislocka, Klub Gazety Polskiej w Essen, Essen, Niemcy, Zrzeszenie "Wolność i Niezawisłość" Obszar Południowy w Krakowie,
prof. dr hab. inż. Michał Szweycer – członek AKO Poznań,
dr Hanna Szweycer – członek AKO Poznań
Irena Witulska, technik budowlany. Bozenkowo,
Małgorzata Kulesza Kiczka, dr medycyny, Poznań,
Zbigniew Kopczyński, przedsiębiorca i publicysta, Chorzów, prezes Stowarzyszenia NZS 1980 w Katowicach,
Prof. dr hab Piotr Ostalczyk, automatyk, Łódź,
Prof.dr hab.Jan Węglarz, matematyk i informatyk, czł. rzeczywisty PAN, Poznań,
Mariusz Materyński, Sportlehrer, Warszawa,
Lidia Jantos, technik technolog, Radzionków,
Henryk Jantos, technik technolog, Radzionków,
Joachim Wodem, Franciszkański Zakon Świeckich, Radzionków,
Agnieszka Jany, ekonomistka,Radzionków.
Tadeusz Baczkowicz, technolog żywności, Radzionków.

za: http://www.prawica.net/