Europa musi wrócić do chrześcijaństwa

"Zanim jakiekolwiek odrodzenie gospodarcze będzie możliwe, Europa musi wrócić do chrześcijaństwa" – przekonywał węgierski premier Viktor Orbán podczas ubiegłotygodniowego XIV Kongresu Katolików i Życia Publicznego w Madrycie na Uniwersytecie św. Pawła.

Uczestnicy dyskusji rozmawiali o „Nadziei i chrześcijańskiej odpowiedzi na kryzys”.

Orbánw swym wystąpieniu zauważył, że powiększający się kryzys w Europie ma swoje źródła duchowe, a nie ekonomiczne. Jego zdaniem, aby przezwyciężyć kryzys i ocalić Stary Kontynent od zapaści gospodarczej, moralnej i społecznej, potrzebna jest odnowa kultury i polityki w oparciu o wartości chrześcijańskie. Przekonywał, że motorem gospodarczego sukcesu jest „jakiś rodzaj napędowej siły duchowej”. Sprecyzował, że wartościami, które zawsze napędzały gospodarkę europejską były spójność, rodzina, praca i zaufanie.

Europa zarządzana zgodnie w wartościami chrześcijańskimi odrodzi się” – podkreślał. Zaznaczał, że europejski kryzys nie jest przypadkiem, lecz wynikiem braku odpowiedzialności i zakwestionowania przez liderów tych wartości, które stanowiły korzenie chrześcijańskie.

Według Orbána nawet kryzys kredytowy to efekt odrzucenia zasad chrześcijańskich i przypomniał, że przed Reformacją Kościół był przeciwny lichwie – praktyce, która zdaniem tego protestanckiego polityka w dużej mierze przyczyniła się do masowych, niemożliwych do spłacenia długów w wymiarze narodowym i indywidualnym.

Chrześcijańska Europa nie pozwoliłaby całym krajom utonąć w niewolniczych długach” – mówił Orbán, którego wystąpienie nagrodzono owacją na stojąco.

za: http://gosc.pl/doc/1368087.Orban-Europa-musi-wrocic-do-chrzescijanstwa

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *