Parlament Europejski żąda od Węgier…

Parlament Europejski przyjął stosunkiem głosów 370 do 249 rezolucję, w której uznano, że władze na Węgrzech muszą niezwłocznie dokonać zmian w decyzjach naruszających podstawowe wartości UE. W przypadku niedopełnienia tego postulatu PE rozważy poproszenie Rady o ustalenie, czy ze strony węgierskiej doszło do poważnego naruszenia zasad UE, zgodnie z artykułem 7.1 Traktatu o Unii Europejskiej. Posłowie domagają się również powstania specjalnej grupy monitorującej przestrzeganie "podstawowych wartości UE" we wszystkich krajach członkowskich.


Podczas debaty sprawozdawca projektu Rui Tavares (Greens/EFA, PT) powiedział; – Zmiany w węgierskiej konstytucji były dokonywane stopniowo i stopniowo przestawały być zgodne z wartościami UE zapisanymi artykule 2 Traktatu o Unii Europejskiej (…) Demokracja to rządy większości, nie dyktat większości".

 

Jak napisano w komunikacie, PE z żalem przyjmuje fakt, że zarówno proces powstawania jak i wprowadzenie węgierskiej konstutucjii "nie opierało się na zasadach przejrzystości, otwartości, integracyjności i porozumienia, czego należałoby oczekiwać od współczesnego demokratycznego procesu ustawodawczego, co w konsekwencji osłabia mechanizmy równowagi i kontroli" w samej ustawie zasadniczej.


Dlatego rezolucja wzywa rząd Viktora Orbána i parlament Węgier do usunięcia z ustawy zasadniczej zapisów uznanych przez Trybunał Konstytucyjny "za niekonstytucyjne", przestrzegania praw podstawowych, wdrożenia zaleceń Komisji Weneckiej, zapewnienia szerokiego spektrum politycznego w procesie tworzenia konstytucji oraz do zagwarantowania niezawisłości wymiaru sprawiedliwości.

Krytykę wzbudziło też prawo medialne na Węgrzech. Europosłowie wzywają do ustanowienia wiążących prawnie procedur wyboru i mianowania osób na stanowiska kierownicze w mediach publicznych i organach regulacyjnych.


PE zaleca również "ostateczne zrealizowanie zobowiązania wobec osób bezdomnych", poszerzenie definicji i pojęcia "rodziny" oraz podjęcie działań w kierunku integracji społeczności romskiej.


Ciekawostką jest fakt, że jednocześnie europosłowie wezwali do stworzenia "mechanizmu kopenhaskiego”, który zapewniałby zgodność prawa w państwach UE z podstawowymi wartościami Unii

Oprac. Mad, europarl.europa.eu

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *