Początek nowej ery ochrony konsumentów

W ciągu ostatnich czterech lat, ochrona konsumentów poddana została głębokim przemianom. Jednym z dowodów potwierdzających ten fakt, jest włączenie ochrony praw konsumentów do konstytucji Węgier – powiedział na konferencji prasowej w Budapeszcie Minister Stanu ds. Zarządzania Gospodarczego Kristóf Szatmary.

Wiceminister powiedział, że jesienią ubiegłego roku Zgromadzenie zaadoptowało znaczne zmiany do ustawy o ochronie konsumentów, których przepisy wejdą w życie od stycznia tego roku. Dodał, że jednym z kluczowych elementów zmian jest poprawa sytuacji szczególnie wrażliwych grup konsumentów (ludzi starszych i upośledzonych). Zwrócił uwagę, że od 13 stycznia ośrodki telefonicznej pomocy technicznej, przedsiębiorstw świadczących usługi dla ludnści, muszą odbierać połączenia w ciągu pięciu minut. Dostawcy usług którzy nie dostosują się do tego przepisu mogą spodziewać się grzywien wysokości kilku milionów forintów.
Powiedział: „Oszczędzimy irytacji dziesiątkom lub setkom tysięcy obywateli węgierskich”.

Wiceminister podkreślił, że ustanowienie systemu instytucjonalnej ochrony konsumentów prowadzonej przez państwo, stanowi najbardziej znaczącą część zmian.
Rząd zdecydował się dokonać obniżek opłat taryfowych, a także zabronił dostawcom usług publicznych (prąd, internet, gaz, ogrzewanie), pobierania pieniędzy za dokonywanie opłat na poczcie lub przesyłanie faktur papierowych. Od 13 stycznia, w biurach powiatowych instytucji ochrony konsumentów będą otwierane punkty obsługi, gdzie klienci mogą uzyskać więcej informacji. Na podstawie nowego rozporządzenia, agencja ochrony konsumentów, już w pierwszej instancji, może nałożyć karę za naruszenie prawa, gdy – na przykład – prawa konsumenta osób starszych lub niepełnosprawnych są naruszone. Kristóf Szatmary podkreślił również, że od stycznia obowiązuje również przepis zakazujący zakładania nowych grup konsumentów, a te utworzone przed dniem 1 stycznia 2012 r będą zarejestrowane w agencji ochrony konsumentów.

Odpowiadając na pytanie, powiedział , że ilości takich grup można tylko się domyślać, a rzeczywista ich liczba będzie dostępna dopiero w lutym. Zmiana ma służyć uzyskaniu pełnego obraz sytuacji w tej dziedzinie. Podkreślił też, że od stycznia nowe przepisy stosuje się do prezentacji produktów, i tak na przykład będą one musiały być zarejestrowane u notariusza.
Poprawka wymagająca zatrudnienia specjalisty w dziedzinie ochrony konsumentów przez duże przedsiębiorstwa handlu detalicznego będzie, według obliczeń ministerstwa, mieć zastosowanie do mniej niż 100 firm, które nie są przedmiotem ustawy o małych przedsiębiorstwach. Firmy te generują większość skarg konsumentów, w związku z tym jest dla nich ważne, aby zatrudniać specjalistę mającego bezpośredni kontakt z władzami, powiedział.

Poprzez wdrożenie przepisów, rząd ma na celu zwiększenie świadomości konsumentów węgierskich, którzy w ten sposób będą mniej bezradni wobec dużych przedsiębiorstw. Dobrym wskaźnikiem sukcesu polityki ochrony konsumentów i poprawy świadomości konsumentów jest to, że na Węgrzech coraz więcej osób zwraca się do rad arbitrażowych celem rozstrzygania sporów, stwierdził Kristóf Szatmary.

(Ministerstwo Gospodarki Narodowej)

(J.K. Stratford,ON – Kanada)

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *