Solidaryzujemy się z premierem Viktorem Orbánem !

Konfederacja Polski Niepodległej – Obóz Patriotyczny ze zdziwieniem przyjmuje zorganizowanie przez węgierską partię Jobbik demonstracji, która stanowi pretekst na arenie międzynarodowej do dyskredytacji Budapesztu i premiera Viktora Orbána. Zauważamy, że wśród liderów Jobbiku bryluje europoseł Béla Kovács, który ukończył w czasach sowieckiego totalitaryzmu Moskiewski Państwowy Instytut Stosunków Międzynarodowych i nadal prowadzi rozliczne interesy w Rosji.

Reformy konstytucyjne na Węgrzech zmierzające do umocnienia wpływu Węgrów na własne państwo spotkały się z ostrą krytyką międzynarodową. W tej sytuacji niedawny skandal związany ze współpracą służb specjalnych i mafii w celu skompromitowania rządzącej partii Fidesz oraz manifestacja Jobbiku osłabia rząd węgierski. Historycznie w Polsce i na Węgrzech w czasach komunistycznych działały w „bratnich” partiach komunistycznych odłamy antysemickie. Po upadku Bloku Wschodniego narodowi-komuniści wspierani przez służby specjalne tworzyli namiastki ruchu narodowego. Jedną z kardynalnych zasad komunizmu był internacjonalizm. Dla działaczy komunistycznych kwestia narodowości była drugorzędna. Dla przykładu zbrodniarz Stalin (Iosif Wissarionowicz Dżugaszwili) był Gruzinem, ale nikt rozsądny nie oskarża Gruzji o szerzenie tej zbrodniczej ideologii. Trudno w związku z tym łączyć pochodzenie narodowe z decyzjami, które były wykonywane na polecenie Kremla przez komunistów w Polsce i na Węgrzech. Prowokacja wykonana w dniu wczorajszym w Budapeszcie, budzi nasz jasny sprzeciw. Naszym zdaniem nieprzypadkowym jest termin akcji Jobbiku – dzień przed plenarnym zgromadzeniem Światowego Kongresu Żydów. Doceniając zmiany wprowadzone przez lidera Fideszu, premiera Viktora Orbána przestrzegamy przed sztucznie wykreowanymi ugrupowaniami agenturalnymi, których celem jest osłabienie państwowości i podsycanie waśni oraz konfliktów między narodami.

Przewodniczący

Konfederacji Polski Niepodległej –

Obóz Patriotyczny 

(-) Adam Słomka

za: http://www.kpn-op.pl/8-aktualnosci/34-solidaryzujemy-sie-z-premierem-viktorem-orbanem

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *