sty 19

Początek nowej ery ochrony konsumentów

W ciągu ostatnich czterech lat, ochrona konsumentów poddana została głębokim przemianom. Jednym z dowodów potwierdzających ten fakt, jest włączenie ochrony praw konsumentów do konstytucji Węgier – powiedział na konferencji prasowej w Budapeszcie Minister Stanu ds. Zarządzania Gospodarczego Kristóf Szatmary.

Wiceminister powiedział, że jesienią ubiegłego roku Zgromadzenie zaadoptowało znaczne zmiany do ustawy o ochronie konsumentów, których przepisy wejdą w życie od stycznia tego roku. Dodał, że jednym z kluczowych elementów zmian jest poprawa sytuacji szczególnie wrażliwych grup konsumentów (ludzi starszych i upośledzonych). Zwrócił uwagę, że od 13 stycznia ośrodki telefonicznej pomocy technicznej, przedsiębiorstw świadczących usługi dla ludnści, muszą odbierać połączenia w ciągu pięciu minut. Dostawcy usług którzy nie dostosują się do tego przepisu mogą spodziewać się grzywien wysokości kilku milionów forintów.
Powiedział: „Oszczędzimy irytacji dziesiątkom lub setkom tysięcy obywateli węgierskich”.