Bardzo ważna sprawa…

Budapeszt, 23 lipca 2013 r.

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność"
Pan Przewodniczący Piotr Duda
Wały Pomorskie 24
80-855 Gdańsk

Szanowna Komisjo Krajowa, szanowny Panie Przewodniczący!

W imieniu kierownictwa największej węgierskiej organizacji cywilnej Civil Ósszefogas Forum (Forum Porozumienia Cywilnego, w skrócie CÓF)) zwracamy się do Państwa, jako najwyższych przedstawicieli NSZZ „Solidarność” w sprawie używania przez węgierskie lewicowe stowarzyszenie o nazwie „Magyar Szolidaritas Mozgalom (Węgierski Ruch Solidarność, skrótowo „Szolidaritas”) graficznego odpowiednika (logo) nazwy polskiego NSZZ „Solidarność”.

Organizacja ta została utworzona w 2011 r., a ostatnio zarejestrowana oficjalnie jako stowarzyszenie. Znajduje się ona w przymierzu politycznym z czołową postkomunistyczną Węgierską Partią Socjalistyczną („Magyar Szocialista Part”) oraz z utworzoną w roku ubiegłym, a zarejestrowaną sądownie w roku bieżącym partią polityczną „Egyutt – Parbeszed Magyarorszagert"”(Razem – Dialog w interesie Węgier), kierowną przez byłego premiera socliberalnego rządu Węgier – Bajnai Gordona (kwiecień 2009 – maj 2010).

Uważamy, że stowarzyszenie „Szolidaritas” jako organizacja wyrosła na gruncie postkomunistycznym i przyjmująca jako naturalne symbole systemu komunistycznego z czerwoną gwiazdą na czele, nie ma moralnego prawa do posługiwania się symbolem polskiego NSZZ „Solidarność”, który – jako wielomilionowe przedstawicielstwo narodu polskiego walczącego z uciskiem i podłościami komunizmu – walnie przyczynił się do zrzucenia totalitarnego jarzma komunistycznego w całej Europie Środkowowschodniej.

Jak stwierdził ostatnio członek władz NSZZ „Solidarność” – pan Alfred Bujara – w wywiadzie udzielonym węgierskiemu dziennikowi „Magyar Nemzet” w sobotnim numerze z 20 lipca br., węgierskie stowarzyszenie „Szolidaritas” nie otrzymało od organizacji Państwa, a więc od NSZZ „Solidarność” zgody na używanie graficznie analogicznego kształtu nazwy organizacji: pisanej niejako ręcznie, czerwonymi literami, z zatkniętą na górze flagą narodową. (Kształt węgierskiego napisu, w kolorach, przekazujemy w załączniku).

Ponieważ węgierska „Szolidaritas” używa logo „Solidarności" bezprawnie, a przy tym politycznie oraz ideologicznie we wręcz przeciwnym celu, – chyba w ten sposób szukając sobie zwolenników i członków wśród antykomunistycznie nastawionej przeważającej części ludności Węgier, mającej ogromny szacunek dla niezłomnej postawy NSZZ „Solidarność” w okresie polskiego „stanu wojennego”, a jednocześnie częstokroć nieświadomych obecnych lewicowych manipulacji – uważamy że należy ukrócić to polityczne fałszerstwo, rzucające przy tym złe światło także i na organizację Państwa, na NSZZ „Solidarność".

W związku z powyższymi proponujemy, aby kierownictwo NSZZ „Solidarność” zwróciło się do władz węgierskiej „Szolidaritas” o zmianę jego logo, gdyby zaś nie dało to szybkiego rezultatu, zażądało tej zmiany drogą prawną, sądową.

Łączymy wyrazy głębokiego szacunku, życząc przy tym organizacji Państwa dalszych, wielkich sukcesów.

 

Bencze Izabella rzecznik założycielka CÓF-u
Csizmadia Laszló rzecznik założyciel CÓF-u prezes Fundacji CÓKA
Fricz Tamas rzecznik założyciel CÓF-u
Konrad Sutarski doradca CÓF-u w sprawach polskich

Oryginał w pdf do pobrania

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *