Oświadczenie Rady Porozumienia Obywatelskiego (CET)

Inicjatywa dowodzi naszych zobowiązań wobec organizacji oraz Europy.

Nasi rodacy, żyjący na terenie Niecki Karpackiej, na swojej ziemi ojczystej, przez ostatnie blisko sto lat z bolesnym sercem znosili oderwanie od własnego narodu. Wielkim darem od Unii są otwarte granice, dzięki czemu osobisty kontakt z rodakami stał się codziennością.

Nasza wspólna ojczyzna, Europa i obywatele wymagają niebywałej dotychczas współpracy. Czas na zjednoczenie również na poziomie Europy!

Obecne filary społeczno-gospodarcze świata i Europy trzeszczą i zgrzytają.

Unia Europejska wymaga odnowy. W celu przetrwania należy przeprowadzić szereg zmian strukturalnych.

Najpoważniejszym problemem jest to, iż kapitał spekulacyjny w ciągu minionych paru lat stopniowo przejmował władzę nad demokratycznie wybranymi systemami władzy i rządami. Tymczasem z nową siłą należy przywrócić autorytet ludu – wyborców reprezentujących władzę i zapewnić bezpośrednią i przedstawicielską formę demokracji.

Trzeba uruchomić kontrolę obywatelską, a rządy, zobowiązujące się do służby dla narodu jak i dla dobra publicznego, powinny wraz ze społeczeństwem utworzyć trwałe struktury władzy.

Jesteśmy przekonani, że obywatele Europy myślą podobnie i popierają społeczeństwo oparte na pracy.

Węgrzy zdają sobie sprawę ze swojej nieliczności i znaczenia wewnątrz Europy. Jednak nie przeszkadza to w tym, abyśmy dla lepszej przyszłości naszego kontynentu dali przykład zjednoczenia rządu i ludzi i – tak jak zakwas w chlebie – przyczynili się do odnowy Europy.

Oprzyjmy się na skarbach Starego Kontynentu, wydobądźmy i otrzepmy z kurzu tradycyjne wartości. Niech znów powrócą na godne miejsce rodzina, naród, wierność, wiara i siła jednoczącej miłości.

W ten sposób owocem naszej pracy może stać się godne życie, bezpieczeństwo, porządek, sprawiedliwość i wolność.

 

Izba Wyższa Parlamentu Węgier, grudzień 2011 roku

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *