Oświadczenie dla prasy po spotkaniu Grupy Wyszehradzkiej

Dzień dobry, Panie i Panowie !

Mam przyjemność witam Państwa na porannym spotkaniu. Pozwólcie mi najpierw powiedzieć, że jak widać, szczyt ten zaczął się od grupowego zdjęcia, lub od tego, co jest znane na całym świecie jako zdjęcie rodziny. W przeciwieństwie do wielu fotografii z międzynarodowych spotkań, to naprawdę jest zdjęcie rodziny. Ludzie stojący razem na zdjęciu naprawdę są przywódcami państw, którzy czują, że są częścią rodziny, centralno-europejskiej rodziny.

Panie i Panowie !

Prezydencja węgierska Grupy miała do czynienia z poważnym wyzwaniem, ponieważ mieliśmy uprzednio niespotykany sukces w ramach polskiej prezydencji. Musimy również osobiście podziękować premierowi Donaldowi Tuskowi za to, bo kiedy byliśmy podczas negocjowania budżetu w ramach Unii Europejskiej, nasza praca była koordynowana przez premiera Donalda Tuska. A dane wskazują, że wynik przeszedł najśmielsze oczekiwania. Z jednej strony z tego oczywiście wynika, że Grupa Wyszehradzka jest trwała, ale również wskazuje na to, że jeżeli ma dobrego lidera, to jesteśmy w stanie [odnotować] szczególne osiągnięcia. Moim zdaniem tak się stało, bo standardy były aż tak wysokie. Pracowałem zgodnie z moimi najlepszymi umiejętnościami, aby sprostać temu wyzwaniu, i muszę powiedzieć, że tutaj, podczas naszego pierwszego spotkania, już osiągnęliśmy kilka znaczących wyników. Spośród nich, chciałbym przede wszystkim wspomnieć o współpracy wojskowej. Oczywiście – jak stwierdził Robert Fico podczas szczytu – jedną z wielkich zalet Grupy Wyszehradzkiej jest nasze poczucie rzeczywistości, a więc nigdy nie gonić mglistych marzeń, wiemy dokładnie, na co możemy sobie pozwolić, a czego nie możemy i wiemy też, że świat, w którym żyjemy dzisiaj nie sprzyja wzrostowi wydatków wojskowych, ponieważ mamy do czynienia z wieloma innymi problemami. Musimy się jednak zgodzić, że to, co wydajemy, powinno być wydawane bardziej racjonalnie i w większej koordynacji, a jeśli to będzie naprawdę nasz sposób działania, jeśli ustanowienie wspólnej grupy bojowej i wykonanie zadań, które ustaliliśmy jako nasz cel, tj. koordynacja zamówień, wspólne ćwiczenia wojskowe itd., to wtedy będziemy w stanie na tym polu znacznie zwiększyć potencjał militarny, korzystając z tych samych zasobów. Dokument w tej kwestii zostanie Państwu udostępniony celem zapoznania się z nim.

Panie i Panowie !

Dyskutowaliśmy również o współpracy w zakresie handlu. Umówiliśmy się, że będziemy prosić przywódców naszych izb przemysłowo-handlowych aby regularnie organizować spotkania izb przemysłowych i handlowych Grupy, nakłaniać do współpracy, która przysłuży się interesom Europy Środkowej w tym zakresie. Podjęliśmy kroki w kierunku wspólnej reprezentacji zagranicznej państw Grupy Wyszehradzkiej, w wyniku której będziemy posiadać wspólną reprezentację pod nazwą „Wyszehrad House” w Ho Chi Minh City, centrum przemysłowym Wietnamu. Rzecznicy parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej w pierwszej połowie przyszłego roku również odbędą spotkania, po to mogły rozpocząć się prace nad rozwijaniem parlamentarnego wymiaru Wyszehradzkiej współpracy. Jak słyszeliście, zwiększyliśmy budżet Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego, a także przedyskutowaliśmy kwestię energii i bezpieczeństwa energetycznego. Chciałbym przy tej okazji ogłosić kilka bardzo ważnych dla Państwa stwierdzeń. Pierwszym jest to, że wszyscy wspieramy energię jądrową. Uważamy, że to jest ważne i to coś, czego gospodarka europejska nie może pominąć w przyszłości. I my także wierzymy, że każdy kraj ma prawo do zaspakajania własnych potrzeb energetycznych z zasobów, które są w jego dyspozycji, zgodnie z jego niepowtarzalnymi cechami i zainteresowaniami. I z tego powodu spodziewamy się, że Unia Europejska, miast utrudniać, będzie wspierać wzrost potencjału nuklearnego w Europie Środkowej. Odnosi się to również do kwestii, że byłoby nierozsądną nadmierna regulacja w tym obszarze, a finansowanie przez państwo związanych z energią inwestycji musi być również przemyślane, bo naszym zdaniem, energia jądrowa jest dyskryminowany. To jest coś, co powinniśmy przemyśleć raz jeszcze. Rozmawialiśmy [także] o rynku gazu. Stanowisko czterech premierów jest takie, że wydobycie gazu łupkowego jest konieczne. Popieramy te kraje, które wyrażają chęć skorzystania z gazu łupkowego odkrytego na ich terytorium, wydobycia na powierzchnię i [wykorzystania] w ich własnych systemach energetycznych, i chcielibyśmy, aby to było bardzo wyraźnie [podkreślone], że jest to nasz wspólny punkt widzenia. Wreszcie Gas Action Plan przygotowany za czasów polskiej prezydencji. Plan ten został zaproponowany przez premiera Donalda Tusk i został przyjęty. Kolejnym krokiem w tym planie działania jest utworzenie forum rynku gazu Grupy i pierwsza sesja tego forum, która odbędzie się tutaj,w Budapeszcie w tym miesiąca, a jest to ważne w celu utworzenia regionalnego rynku gazu, .

Panie i Panowie !

Mamy oczywiście także rozpoczęcie dyskusji o sprawach dotyczących Unii Europejskiej, będziemy to nadal robić w trakcie obiadu. Na zakończenie, przed udzieleniem głosu moim kolegom, chciałbym powiedzieć, że mamy przekonanie co do analizy sytuacji, o której mówiłem wielokrotnie tutaj na Węgrzech, a zgodnie, z którym ten region ma największy potencjał wzrostu gospodarczego w Unii Europejskiej. Musimy sprostać temu wyzwaniu! W przyszłości Europa Środkowa będzie mieć większą wagę niż poprzednio, a zarówno jej ekonomiczne wpływy jak i siła gospodarcza będzie się rozwijać. My, premierzy, musimy się zgodzić z tym , że możemy lepiej wykorzystać możliwości, które będą dostępne w Europie Środkowej w ciągu najbliższych lat, jeśli będziemy pracować razem, a nie oddzielnie, co oznacza, że chcielibyśmy, aby wykorzystać fakt, że Europa Środkowa będzie rosnącą potęgą gospodarczą, wzmocni równolegle naszą współpracę. To dobra wiadomość dla każdego obywatela Europy Środkowej.

Dziękuję za uwagę !

Budapeszt, 14 października 2013

za: Biuro premiera

Wspólne oświadczenie Grupy Wyszehradzkiej oraz Japonii (PL) (rozmiar pliku: 79.55 KB) – z 16.06.2013

 

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *