Druga poprawka

Druga poprawka do ustawy zasadniczej Węgier

(2012. 09 listopada) 1

Zgromadzenie Narodowe w pierwszej składowej mocy Ustawy Zasadniczej (2) a) Regulaminu Ustawy Zasadniczej o zmianie w następujący sposób:

Pierwszy artykuł

Przepisy przejściowe ustawy zasadniczej 23. Dodaje się artykuł (3) – (5) w brzmieniu:

„(3) Podstawowego XXIII Prawa. urzeczywistnienia praw określonych w art żądanie wszystkich podstawowych XXIII Prawa. (1) – (3) i (7) do rejestru wyborców należy zarejestrować się do głosowania po zrobieniu ćwiczenia.Przychody kontaktów

) Węgry zamieszkały osobiście lub pozwalające na identyfikację wnioskodawcy drogą elektroniczną,

b) nie mają miejsca zamieszkania w głosowaniu Węgry drogą korespondencyjną lub pozwalające na identyfikację wnioskodawcy drogą elektroniczną

mogą mieć zastosowanie.

(4) nazwa wyboru aukcji lub dzień 15-szy poprzedzającego dzień referendum może być wymagane.

(5) Z wyjątkiem wyborach przewidzianych do likwidacji lub rozwiązania wyborach posłów do Parlamentu przed nazwie listy (3) i (4) są przygotowywane zgodnie z ust jeszcze raz. „

Drugi artykuł

(1) Ustawy Zasadniczej, zmiana ta wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu.

(2) Ta poprawka do ustawy zasadniczej Zgromadzenia Narodowego 1-ga Ustawy Zasadniczej (2)) i S) (2) Regulaminu nie będą akceptowane.


 


Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *