Pierwsza poprawka

Pierwsza poprawka do ustawy zasadniczej Węgier

(2012th 18 czerwca) 1

Zgromadzenie Narodowe w pierwszej składowej mocy Ustawy Zasadniczej (2) a) Regulaminu Ustawy Zasadniczej o zmianie w następujący sposób:

Pierwszy artykuł

(1) Postanowienia końcowe Ustawy Zasadniczej, następujący piąty dodano:

„5 3 Węgry zgodnie z ustawą zasadniczą przepisów przejściowych (2011. 31 grudnia) jest częścią ustawy zasadniczej „.

(2) podstawowego 12th Law (5) Określenie „President” zastępuje się wyrazami „prezydenta i byłego prezydenta” brzmieniu.

Drugi artykuł

Transition Ustawy Zasadniczej uchylone przepisy 30-ga Artykuł.

Trzeci artykuł

(1) Ustawy Zasadniczej, zmiana ta wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu.

(2) Ta poprawka do ustawy zasadniczej Zgromadzenia Narodowego 1-ga Ustawy Zasadniczej (2)) i S) (2) Regulaminu nie będą akceptowane.


 


Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *